Jesteś ekoentuzjastą? Oni mają dla ciebie coś nowego. Zielona Ostoja powstaje pod Warszawą

Zdecydowana większość Polaków uważa się za proekologicznych, jednak nie wszyscy postępują w sposób zgodny z naturą. Co więcej, mamy sporą świadomość na temat ochrony środowiska naturalnego, jednak nie mamy przestrzeni na realizację działań proekologicznych w praktyce. Z myślą o tym pod Warszawą powstanie Zielona Ostoja Renault.

"Nadrzędną kwestią tego stulecia jest znalezienie sposobu osiągania światowego postępu, który w równym stopniu uwzględnia aspekty społeczne, ekonomiczne i środowiskowe" - czytamy w otwarciu raportu "Środowisko Europy 2020 - stan i prognozy" opracowanego przez Europejską Agencję Środowiska. Jak zauważają jego autorzy, pomimo że działania UE w tym obszarze w ostatnich dekadach przynoszą nam wszystkim korzyści, wciąż borykamy się z problemami takimi jak "utrata różnorodności biologicznej, zużycie zasobów, skutki zmian klimatu oraz związane ze środowiskiem zagrożenia dla zdrowia i jakości życia".

Zielona Ostoja Renault Zielona Ostoja Renault  projekt: Bui/Pędowska Architekci, materiał promocyjny

Wciąż mamy przed sobą bardzo wiele do zrobienia, a - jak twierdzą eksperci - kluczowe jest nie tylko stawianie sobie wyzwań i ich realizacja przez rządy poszczególnych krajów, ale i zaangażowanie obywateli w odpowiednie działania prowadzące do ochrony środowiska naturalnego.

Zdecydowana większość Polaków czuje się eko

To, że takie podejście jest słuszne, potwierdzają zresztą badania. Jak wynika z raportu GfK "Ekologiczne postawy Polaków 2020" przygotowanego na zlecenie Renault Polska, aż 8 na 10 Polaków postrzega siebie jako osoby proekologiczne. Nic dziwnego, na temat sposobów ochrony środowiska wiemy całkiem sporo, a 92 proc. z nas przynajmniej od czasu do czasu szuka informacji na temat ekologii oraz ekologicznego stylu życia.

Polacy w znacznej większości zdają sobie sprawę z tego, że poprzez swoje zachowanie mogą przyczynić się do ochrony środowiska. Tak twierdzi aż 85 proc. badanych. Nieco mniej, bo 82 proc. z nich przyznaje natomiast, że realnym zagrożeniem dla życia przyszłych pokoleń jest globalne ocieplenie. Doskonale znamy też najważniejsze czynności prośrodowiskowe, jakie możemy podjąć na własną rękę, aby pomóc w walce z degradacją zasobów i zanieczyszczeniem naszej planety. Za najważniejszą z nich uważamy oszczędzanie wody (89 proc. badanych).

Zielona Ostoja RenaultZielona Ostoja Renault projekt: Bui/Pędowska Architekci, materiał promocyjny

Znamienny jest jednak fakt, że znacznie mniej osób faktycznie podejmuje działania prośrodowiskowe. Tylko 69 proc. Polaków deklaruje, że oszczędza wodę, zaledwie 44 proc. ogranicza zużycie plastiku, a tylko 13 proc. chętnie bierze udział w lokalnych działaniach na rzecz ochrony środowiska (a 83 proc. uważa takie działania za potrzebne).

Zielona Ostoja Renault powstaje w odpowiedzi na ekologiczne potrzeby Polaków

Odpowiedzią na te potrzeby jest Zielona Ostoja Renault. To projekt stworzony przez francuskiego giganta branży motoryzacyjnej Renault we współpracy z miastem Otwock, które udostępniło działkę pod budowę eko pawilonu w sąsiedztwie Rezerwatu Świder. Miejsce pomoże w edukacji Polaków na temat ekologii oraz praktycznych sposobów na ochronę przyrody i klimatu.

Zielona Ostoja Renault powstanie przy terenie Rezerwatu Świder w Otwocku ok. 25 km od Warszawy. Będzie pierwszym tego typu miejscem w Polsce, które zostanie otwarte dla każdego zainteresowanego i pozwali na kształtowanie świadomości ekologicznej oraz realnego działania na rzecz środowiska.

W budowanym w okolicy stolicy pawilonie prowadzone będą warsztaty ekologiczne, wykłady i webinary, które pozwolą uczestnikom dowiedzieć się więcej na temat ekologicznego stylu życia, a także działań, jakie można podjąć na rzecz ochrony przyrody. Co więcej, Zielona Ostoja Renault - pomimo położenia w sąsiedztwie Warszawy i wielu mniejszych miast - pozwoli na eko-naukę w bezpośredniej bliskości natury oraz praktyczne przetestowanie wypracowanych rozwiązań na miejscu.

Zielona Ostoja Renault Zielona Ostoja Renault  projekt: Bui/Pędowska Architekci, materiał promocyjny

Obiekt ma mieć też wymierną korzyść dla terenu otwockiego, dlatego oprócz wydarzeń edukacyjnych powstanie kalendarium akcji dla lokalnych mieszkańców, których celem będzie zadbanie o tereny leśne w Otwocku. Wśród działań tych można wymienić m.in. sprzątanie lasów, sadzenie drzew, spacery edukacyjne po lesie, budowanie domków dla ptaków i wiele innych.

Zielona Ostoja Renault ma być więc miejscem, w którym podejmowane są wspólne działania lokalnej społeczności na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Każda osoba lub instytucja, która zgłosi pomysł na proekologiczną akcję, będzie mogła zrealizować ją na terenie Zielonej Ostoi Renault oraz z wykorzystaniem środków i infrastruktury znajdującej się w obiekcie za darmo.

Zielona Ostoja to przestrzeń zbudowana w ramach idei zrównoważonego rozwoju, której misją jest edukacja, promowanie ekologicznych inicjatyw, wymiana doświadczeń i wspólne działanie. Planujemy warsztaty oraz spotkania z ekspertami z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Zielarstwo i ziołolecznictwo, tworzenie naturalnych kosmetyków i środków czystości czy gotowanie zero waste to tylko niektóre z warsztatów, na które zaprosimy każdego, kto chce nauczyć się dbać o środowisko. Ostoja to również miejsce, w którym chcielibyśmy wspólnie z mieszkańcami przeprowadzić działania na rzecz ich własnego otoczenia, takich jak sprzątanie lasu, sadzenie drzew, czy budowanie domków dla ptaków. Planujemy również cykl spotkań, które pomogą mieszkańcom lepiej poznać otaczającą ich faunę i florę. Chcemy, aby oprócz walorów edukacyjnych projekt miał również realną i wymierną wartość dla powiatu otwockiego i Rezerwatu Świder chcemy, aby Zielona Ostoja Renault stała się też inspiracją dla inicjatyw proekologicznych w całym kraju - podpowiemy, w jaki sposób działać na rzecz swojego najbliższego otoczenia

- mówi Agata Szczech, Dyrektor Komunikacji Terytorium East Grupy Renault.

Jak deklarują pomysłodawcy, projekt ma nie tylko zachęcić mieszkańców stolicy i okolic do zagłębienia się w temat ekologii i przetestowania rozwiązań w praktyce. Będzie też aktywizować samych mieszkańców Otwocka do działań na rzecz ochrony okolicznej przyrody, a także inspirować do przeprowadzania własnych proekologicznych akcji wszystkie osoby, którym troska o klimat i środowisko jest szczególnie bliska.

Budowa Zielonej Ostoi Renault zostanie ukończona na wiosnę 2021 roku. Wtedy też obiekt zostanie oddany w ręce lokalnej społeczności. Kampania edukacyjna oraz webinary na temat projektu rozpoczną się już w lutym. Partnerem projektu jest firma JYSK, a za wsparcie merytoryczne odpowiada Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Zielona Ostoja Renault Zielona Ostoja Renault  projekt: Bui/Pędowska Architekci, materiał promocyjny

Więcej o: