Jak inwestować w spółki biotechnologiczne? Mamy na to dobre sposoby

O spółkach biotechnologicznych szczególnie głośno stało się też za sprawą koronawirusa. Opracowanie szczepionki przeciwko COVID-19 nie byłoby przecież możliwe bez innowacyjnych rozwiązań. Pandemia uwidoczniła, jak bardzo istotne i potrzebne są nowe rozwiązania z zakresu biotechnologii. Władze państw, a także inwestorzy uświadomili sobie bowiem, że pandemia COVID-19 nie minie szybko, a po niej mogą przyjść kolejne.

Biotechnologia to więcej niż koronawirus. Firmy biotechnologiczne są obecne na rynku od dawna, jednak w ostatnich latach rośnie znaczenie poszczególnych trendów w biotechnologii. Największe postępy widoczne są w onkologii i genetyce, co daje szansę na wprowadzenie personalizowanych terapii dobranych do konkretnej osoby. Postęp sprawia też, że spadają koszty – sekwencjonowanie genomu stanie się wkrótce znacznie bardziej dostępne, co pozwoli przyspieszyć diagnozę. W roku 2003 koszt takiej operacji sięgał 100 mln dolarów, w 2014 spadł do 1000 dolarów, a w niedalekiej przyszłości może obniżyć do zaledwie 100 dolarów.

Biotechnologia, czyli dobry sposób na inwestycje. Dlaczego małe firmy są warte uwagi?

Postęp w biotechnologii daje też szanse na opracowanie nowych terapii – na przykład genetycznych. Mogą one w niedalekiej przyszłości pomóc w leczeniu nowotworów lub chorób dziś nieuleczalnych, takich jak np. hemofilia.

Branża biotechnologiczna jako jedna z najbardziej rozwojowych jest też pozytywnie postrzegana przez inwestorów. Na polskim rynku działają fundusze, które inwestują głównie w duże spółki biotechnologiczne. Okazji inwestycyjnych warto szukać jednak w spółkach mniejszych, które w większym stopniu odpowiadają za innowacje. Według ekspertów 20 największych firm farmaceutycznych i biotechnologicznych na świecie w roku 2008 odpowiadało za zaledwie 25 proc. innowacyjnych leków. W 2018 ten udział znacząco spadł – do 12 proc. To wyraźny sygnał, że inwestowanie w mniejsze spółki biotechnologiczne może być większą szansą inwestycyjną. Stopa zwrotu – na przykład na skutek późniejszych przejęć przez duże firmy – jest bowiem potencjalnie większa.

Inwestowanie w mniejsze firmy biotechnologiczne daje szansę na zysk również z innego względu. Przedsiębiorstwa największe są nastawione na stworzenie rozwiązań, które przyniosą olbrzymie zyski – sięgające co najmniej miliard dolarów. Na rynku jest jednak dużo inicjatyw, które mogą opracować nieco mniejsze, ale dające się dobrze skomercjalizować produkty.

Według danych Deloitte, rentowność z inwestycji w R&D w przypadku małych spółek biotechnologicznych wynosi ponad 9 proc., podczas gdy w dużych koncernach farmaceutycznych ta wartość to tylko 2 proc. - wyjaśniają eksperci domu inwestycyjnego Caspar. Podkreślają też, że oferują swoim klientom asymetryczny profil ryzyka.

Nie wiesz w kogo inwestować? Eksperci śledzą wyniki badań

Przy doborze firm biotechnologicznych, w które warto inwestować, istotna jest też analiza prezentowanych przez nie wyników. Prace nad lekiem podzielone są bowiem na trzy etapy, dlatego istotne jest, by sprawdzić postępy prac w przynajmniej pierwszych dwóch etapach, by upewnić się co do bezpieczeństwa leku.

Indywidualny inwestor może mieć problem z analizowaniem i śledzeniem wyników poszczególnych firm. Warto zatem inwestycję powierzyć ekspertom. Zaledwie 10 proc. firm ma szansę przejść przez wszystkie fazy badań klinicznych, warto zadbać więc o odpowiednią dywersyfikację – wyjaśnia Piotr Rojda, Zarządzający Caspar Asset Management S.A. Dlatego inwestowanie można powierzyć ekspertom, którzy wiedzą, jak intepretować dane przedstawiane przez spółki biotechnologiczne czy farmaceutyczne.

Dobierz inwestycję do poziomu ryzyka

Medycyna w ostatnich latach mocno się zmienia i stwarza nowe możliwości inwestycyjne. Firmy biotechnologiczne wyrastają jak grzyby po deszczu – jedne szukają leków na koronawirusa, inne na raka, kolejne na nieuleczalne choroby.

W najbliższych latach znaczenie tego typu przedsięwzięć będzie rosło. Rynek biotechnologiczny wydaje się więc szczególnie atrakcyjny dla inwestorów. Należy jednak pamiętać, że lokowanie środków w jednostki funduszy inwestycyjnych zawsze jest związane z ryzykiem utraty części kapitału. Optymistyczne wyniki jakichś funduszy w przeszłości nie dają pewności, że uda się je powtórzyć. Środki zainwestowane w jednostki funduszu można wycofać w każdej chwili, natomiast warto pamiętać, że rekomendowany czas inwestycji to minimum trzy lata.

Więcej szczegółowych informacji o funduszach można znaleźć w ich Prospektach Informacyjnych oraz dokumentach kluczowych informacji dla inwestora, które znajdują się na stronie www.caspar.com.pl.