Klimat, zdrowie, praworządność, gospodarka. Wyjątkowa szansa dla młodych, którzy chcą zmienić przyszłość Europy

Na przyszłość młodego pokolenia wpływ będą miały zmiany klimatyczne i gospodarcze. Istotna będzie też kwestia dostępu do służby zdrowia, silnej, odpornej na kryzysy gospodarki oraz praworządności, która jest tarczą nie tylko dla mniejszości. Co dla młodych ma szczególne znaczenie? Parlament Europejski stworzył specjalne narzędzie, które umożliwi każdemu wyrażenie własnego zdania.

Osoby, którym szczególnie zależy na tym, jak będzie wyglądać bliższa i bardziej odległa przyszłość, mogą podzielić się swoimi pomysłami. Parlament Europejski umożliwia bowiem za pośrednictwem prostego, intuicyjnego formularza wyrażenie opinii, podzielenie się własną koncepcją, wskazania obszaru, którym Unia Europejska powinna zająć się w szczególności. 

Miej wpływ na klimat, bo od niego zależy przyszłość

Pomysły, które zgłaszać można na stronie www.youthideas.eu/pl dotyczą dziesięciu kategorii: zmian klimatu, zdrowia, praworządności, gospodarki, a także relacji UE ze światem, transformacji cyfrowej, demokracji, migracji, edukacji i kultury. 

Wyzwania związane z klimatem są szczególnie istotnym aspektem dyskusji. Parlament Europejski chce, by w szczególności młode pokolenie zajęło w tej sprawie stanowisko, bo to ono w największym stopniu poniesie koszty związane z globalnym ociepleniem i wzrostem ekstremalnych zjawisk pogodowych. 

Unia Europejska musi zmierzyć się nie tylko z problematyką rosnącej temperatury, suszy, wzmagających huraganów, ale i zmniejszenia ilości tworzysz sztucznych, ograniczaniu wydobycia paliw kopalnych, stosowania pestycydów, marnowania żywności. Wspólnota ma w tym obszarze ambitne plany, Zielony Ład zakłada, że do roku 2050 osiągniemy neutralność klimatyczną. 

Narzędzie stworzone przez Parlament Europejski ma pozwolić młodym osobom wyrazić opinie na temat tego, w jaki sposób poszczególne cele realizować. Co twoim zdaniem powinniśmy zrobić? Co jest najważniejsze? A może o czymś zapominamy? Formularz dostępny na stronie www.youthideas.eu/pl pozwala zgłaszać konkretne rozwiązania. Jest prosty, a jednocześnie pozwala skutecznie zaadresować naszą ideę. Możemy bowiem określić, czy zgłaszany pomysł dotyczy władz UE, władz krajowych, lokalnych czy konkretnych instytucji. 

Zdrowie po pandemii. Co jest dla ciebie ważne?

W przypadku zdrowia tematyką przewodnią jest obecnie koronawirus. Unia Europejska chce spytać młode pokolenia o to, w jaki sposób zapobiec dalszemu kryzysowi związanemu z COVID-19. Epidemia może mieć bowiem bardziej długotrwałe skutki – tu szczególnie istotne jest zdrowie psychiczne. 

W kręgu głównych zainteresowań UE pozostaje też inna zdrowotna tematyka – dostępność do służby zdrowia, leków, szczepionek. Dla zdrowia znaczenie mają też inne zagadnienia: dostęp do nieprzetworzonej, zdrowej żywności, możliwość uprawiania sportu, spójny system opieki zdrowotnej dla całej UE. Każdy, kto ma pomysł w tym zakresie może go w prosty sposób wyrazić. 

Praworządność ma znaczenie

Jednym z filarów Unii Europejskiej jest przestrzeganie prawa i praworządność. Wspólnota opiera się na wolności i solidarności, dlatego prawa obywatelskie mają dla UE znaczenie priorytetowe. Chodzi nie tylko o mniejszości seksualne, religijne czy inne, ale o pełną swobodę wyrażania poglądów czy przemieszczania się. 

Kwestia praworządności wiąże się z innymi istotnymi aspektami, takimi jak bezpieczeństwo i granice wolności słowa. I w tej dziedzinie Parlament Europejski chce usłyszeć głos młodzieży. 

Silna gospodarka, czyli w jakim świecie będą żyć młodzi?

O tym, jak istotne dla młodych ludzi ma życie gospodarcze świadczy chociażby nazwa długoterminowego budżetu, który w listopadzie 2020 r. przyjął Parlament Europejski. "Next Generation EU" przedstawia plany finansowe na lata 2021-2027, które "warte są" prawie dwa biliony euro. 

Europa po przejściu pandemii wymaga bowiem specjalnego wsparcia. Epidemia nie może nas bowiem powstrzymać przed tworzeniem rozwiązań bardziej ekologicznych, opartych na rozwiązaniach cyfrowych, nowoczesnych. Innowacje muszą być istotnym motorem ożywienia gospodarczego Europy. 

COVID-19 nie jest jednak jedynym problemem, z którym poradzić sobie musi UE. Przyszłe pokolenia muszą być bowiem wolne od nierówności dochodowych. Młodzież wciąż jest też w zbyt wielkim stopniu dotknięta bezrobociem. Dlatego tak istotne są inne kwestie, o które Parlament Europejski pyta młode pokolenie: edukacja, która pozwala zdobyć umiejętności niezbędne na zmieniającym się rynku pracy. 

Jak wyglądać ma sprawiedliwa gospodarka przyszłości? Jak Unia Europejska może chronić młode pokolenie przed bliższymi i dalszymi skutkami kryzysu? Teraz możesz zabrać głos w tej sprawie i podzielić się swoimi pomysłami. 

Pomysły w każdej z powyższych dziedzin można zgłaszać za pośrednictwem witryny www.youthideas.eu/pl. Te, które zyskają największe poparcie, zostaną przedstawione parlamentarzystom europejskim. Każdy ma więc szansę realnie wpłynąć na przyszłość wspólnoty. Głosy w dyskusji zbierane są do końca września, warto wykorzystać więc szansę.