Parlament Europejski pyta młodych, co chcą zmienić w Europie. Zabierz głos w sprawie swojej przyszłości

Klimat, zdrowie, gospodarka, edukacja. To kilka spośród dziesięciu zagadnień, o które Parlament Europejski pyta młode pokolenie. By zgłosić swój pomysł na rozwiązanie ważnych dla wspólnoty europejskiej problemów, wystarczy wypełnić prosty formularz. Wiesz, jak zrobić coś lepiej? Wypowiedz się i miej realny wpływ na przyszłość Europy.

Zmiany, które zachodzą w świecie, w największym stopniu dotkną młode pokolenia. Parlament Europejski postanowił więc stworzyć platformę komunikacyjną, która pozwoli młodym mieszkańcom Wspólnoty wyrazić ich największe obawy i pragnienia, i wywrzeć realny wpływ na działania polityków, ekspertów, decydentów.  

Konsultacje społeczne wśród młodych prowadzone na platformie www.youthideas.eu/pl przez Parlament europejski są częścią Konferencji w sprawie przyszłości Europy (Conference on the Future of Europe, CoFoE). To cykl spotkań i debat pomiędzy przedstawicielami obywateli a Unią Europejską. Odnosi się do dziesięciu zagadnień: Zmian klimatu, zdrowia, gospodarki i zatrudnienia, relacji UE ze światem, wartości i prawa (czyli praworządności), transformacji cyfrowej, demokracji, migracji, edukacji i kultury. W ramach CoFoE dyskutować można też o innej problematyce.  

Weź udział w konsultacjach, wypowiedz się w jednym z dziesięciu tematów 

Unii Europejskiej zależy na aktywizacji jak największej ilości obywateli, dlatego zarówno w internecie, jak i poza siecią przeprowadza liczne konsultacje dotyczące powyższych dziedzin. Każdy, komu zależy na wspólnej przyszłości, może zaangażować się w dyskusję.  

To świetny sposób, by zgłaszać pomysły na rozwiązanie problemów, z którymi spotykamy się na co dzień, w najbliższym otoczeniu. 

Jakie pomysły można zgłaszać? 

Problematyka, którą można poruszyć zgłaszając swój pomysł, jest bardzo szeroka. Wśród dziesięciu kategorii, o które pyta Parlament Europejski, jedną z najważniejszych jest klimat. Globalne ocieplenie, na który wpływ ma przede wszystkim emisja dwutlenku węgla, jest bowiem przede wszystkim zagrożeniem dla młodych generacji. 

Jak Europa ma przygotować się na nadchodzące zagrożenia, takie jak fale uchodźców klimatycznych, konieczność odejścia od tworzyw sztucznych i paliw kopalnianych? Jak ograniczyć marnowanie żywności, kiedy wiele części świata dotyka klęska głodu? 

Parlament Europejski chce usłyszeć głos młodego pokolenia na temat Zielonego Ładu, który do 2050 roku ma uczynić wspólnotę neutralną klimatycznie. Czy środowisko pomogą ratować nowoczesne technologie? W co powinniśmy inwestować, by funkcjonować w sposób mądry, sprawiedliwy i zrównoważony? Europejskie władze są otwarte na dyskusję w tej tematyce. 

Jak przygotować się na zmiany, które wywoła klimat? Europa pyta, ty możesz odpowiedzieć

Kolejne istotne kwestie, o które Parlament Europejski pyta, dotyczą zdrowia. W ostatnim czasie najistotniejsze są tu problemy związane głównie z koronawirusem. Pandemia odcisnęła swoje piętno nie tylko na zdrowi fizycznym mieszkańców Europy, ale również nadwyrężyła zdrowie psychiczne.  

PE chce poznać opinię młodych mieszkańców Wspólnoty również na inne tematy związane np. z bioróżnorodnością biologiczną, profilaktyką, promowaniem zdrowego trybu życia. 

Praworządność w praktyce. Gdy ktoś próbuje ograniczyć twoją wolność

Konferencja porusza też kwestie szczególnie istotne w Polsce, czyli praworządność. Jest ona na tyle istotnym fundamentem funkcjonowania wspólnoty, że kraje, które wspólnych zasad demokracji nie chcą przestrzegać, muszą się liczyć z utratą części funduszy. 

U podstaw UE leży bowiem nie tylko poczucie wspólnoty, ale zapewnienie pełni praw wszystkim, w tym mniejszościom LGBTQI. Czy wolność ma jednak granice? Jak łączy się z kwestiami bezpieczeństwa?

Jak powstrzymać kryzys? Młode pokolenia potrzebują idei

Młode pokolenie jest też zachęcane, by wypowiadać się w tematyce związanej z gospodarką. Tu szczególne znaczenie ma sprawiedliwa ekonomia, odbudowa po pandemii czy pobudzanie zatrudniania, wzrostu gospodarczego, inwestycji. 

Jak ma przebiegać transformacja gospodarcza kontynentu, by sprzyjała młodym ludziom? Jak ochronić pokolenia wchodzące na rynek pracy przed odległymi skutkami kryzysu? 

Czasu na dzielenie się własnymi przemyśleniami z dziesięciu wymienionych kategorii jest coraz mniej. Dlatego warto już dziś odwiedzić serwis www.youthideas.eu/pl. Zgłoszenia przyjmowane są do końca września. Najlepsze pomysły będą przedmiotem debaty i głosowania podczas Europejskiego Spotkania Młodzieży EYE2021, i zostaną zaprezentowane posłom do Parlamentu Europejskiego, mają więc szansę stać się elementem praktycznych rozwiązań wprowadzonych przez UE.