Rynek pracy się zmienia. Jak nadążyć za oczekiwaniami pracowników i zorganizować pracę? Eksperci dzielą się wiedzą

Rynek pracy w ciągu ostatnich dwóch lat przeszedł spore zmiany. Głownie za sprawą pandemii oraz technologii, która zmienia nie tylko sposób spotkań w firmie. Praca na dystans i wykonywanie tylko powierzonych zadań, stają się popularniejsze. Jak firma może skorzystać na tej zmianie?

Trwająca dwa lata epidemia korowinusa zmieniła sposób, w jaki pracuje wiele osób. Home office, praca zdalna, hybrydowa, wirtualne zebrania, to dla wielu osób norma. Równolegle z tą zmianą zachodzi jednak jeszcze inna związana z technologią. 

Pandemia stała się bowiem pewnego rodzaju katalizatorem dla zmian, które na rynku pracy zachodzą od pewnego czasu. Do głosu dochodzi technologia, bo coraz więcej zlecić, wykonać, nadzorować możemy za pośrednictwem sieci. Przybywa technologicznych narzędzi pracy, komunikacji, co sprawia, że coraz częściej możliwe jest, by część zadań w firmie poświęcić ekspertom, którzy w ogóle nie muszą pojawiać się w biurze. 

Zmiany, jakie zaszły na rynku pracy stały się wyzwaniem dla wielu firm. Jak radzić sobie z rekrutacją, organizacją pracy, wykonywaniem określanych zadań, kiedy musimy liczyć się z tym, że w każdej chwili pracownicy z biurowych zmienią się w zdalnych?

Pracownik elastyczny, który pojawia się, by wykonać zadanie

Odpowiedzią na wyzwania rynku prace może być gig economy. W Polsce nie jest może rozpowszechnione zbyt szeroko, ale świetnie opisuje zmianę na rynku pracy, która właśnie zachodzi.

Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy muszą być bowiem gotowi na znacznie większą elastyczność. Nie chodzi wyłącznie o hybrydowy lub całkowicie zdalny model pracy. Ogólna cyfryzacja, postęp technologiczny, łatwiejszy dostęp do szybkiego internetu, a nawet wydajniejsze komputery i smartfony – to wszystko sprawia, że dziś znacznie łatwiej pracować spoza biura. Nie tylko, gdy praca ma charakter stały, "na etat", ale również, gdy ma charakter czasowej współpracy z konkretnym zadaniem. I to właśnie kryterium można przyjąć jako jedno z kluczowych dla przyjęcia gig workera.

Drugim istotnym czynnikiem, który pozwala zrozumieć, na czym polega transformacja rynku pracy, jest cyfryzacja relacji z pracownikiem. Nie każdy rodzaj usługi da się bowiem wykonać cyfrowo – grafik, informatyk, analityk, powierzone mu zadanie może wykonać w świecie cyfrowym. Ale narzędzia cyfrowe mogą też posłużyć do pracy w innych zawodach, takich, jak kierowca, dostawca, kurier. Tego rodzaju gig workerzy również współpracować z pracodawcą mogą tylko okresowo, zadaniowo, a zlecenia przyjmować za pośrednictwem platformy internetowej. 

GIG-antyczne korzyści dla firmy

Co firmie daje możliwość wykorzystywania modelu gig working? Korzyści poznać możemy dzięki raportowi "Nowe spojrzenie na rynek pracy – OLX Praca. Know How 2022" opracowanego przez ekspertów serwisu OLX.   

Sięgnięcie po nowe rozwiązania w firmie przynosi wiele dobrego, przede wszystkim redukcję kosztów. Wynika to zarówno z braku konieczności zatrudniania na etat, jak i ze znacznie niższych kosztów rekrutacji czy braku potrzeby wyposażenia stanowiska pracy. Nie bez znaczenia jest też możliwość przeniesienia wykonania zadania do miejsca, gdzie koszt pracy – np. przez wynajęcie biura czy mieszkania – jest znacząco niższy. 

Pracownik mieszczący się w kategorii gig workera jest też znacznie bardziej efektywny, bo przed sobą ma do wykonania konkretne działanie. Pracodawca nie jest też ograniczony miejscem pozyskiwania pracowników – mogą pochodzić z różnych miast, a nawet krajów. Nie stanowi to przeszkody, by uczestniczyli np. w zebraniach online. Pracownik tymczasowy świetnie wypełnia też luki kadrowe wynikające z krótko i długookresowych czynników takich, jak choroba, urlop, rotacja pracowników. 

Nowy model zatrudniania nie ma oczywiście samych zalet. Zgodnie z raportem OLX wątpliwości budzą kwestie takie, jak brak „wyłączności" na danego współpracownika – może przecież świadczyć usługi dla innych. Nie wszyscy są też przekonani, czy współpracownik zdalny będzie mocno angażował się w oddelegowane mu zadania. Badani wskazują też problem zaufania – pracownika zdalnego trudniej kontrolować, trudniej też o pewność, że jego współpraca z innymi pracownikami będzie efektywna i należyta. Kłopotem są też kwestie szkoleń, wdrażania w system obowiązujący w zakładzie pracy, a przez to konieczność poświęcenia większych zasobów na np. szkolenie.  

Dzięki raportowi OLX możemy też dowiedzieć się, jakie są cechy idealnego gig workera. To głównie osoby, które cechuje samodyscyplina i samodzielność. Tego typu współpracownicy mogą być wydajniejsi właśnie wtedy, gdy szef „nie stoi nad nimi". Gig workerzy szukają wyzwań, chcą pracować w elastycznym wymiarze godzin, bo są np. studentami i zadania im powierzone traktują dorywczo. W tym modelu pracy nie sprawdzą się za to osoby, dla których przeszkodą jest zmienność warunków pracy i niepewność zatrudnienia. 

Badani przez OLX wskazują, że największą zaletą współpracy z firmami na zasadach gig economy jest elastyczność pracy (59 proc. ankietowanych wskazało taką odpowiedź), swoboda w organizacji czasu pracy (55 proc.), możliwość pracy zdalnej i brak konieczności dojazdu do biura (50 proc.). Dla 42 proc. ważna jest niezależność, dla 39 proc. możliwość realizacji wielu projektów jednocześnie. 30 proc. ankietowanych ten model pracy wskazuje jako szansę na samorozwój. 

Wśród minusów takiej formy zatrudnienia większość, bo 53 proc. ankietowanych, wskazuje brak stałego zatrudnienia oraz brak gwarancji finansowych. 43 proc. ankietowanych wskazuje na brak świadczeń przewidzianych dla tradycyjnych form zatrudnienia. Dla 38 proc. badanych przeszkodą jest konieczność samodzielnego pozyskiwania zleceń. 30 proc. osób jako minus wskazuje brak benefitów należnych tradycyjnym pracownikom.  

Nie tylko giggersi

Giggersi, czyli osoby, które dzięki umiejętnościom technologicznym pracują tylko w?trybie zdalnym, najczęściej z?więcej niż jednym usługobiorcą, ceniący sobie przede wszystkim niezależność i?wolność, są często ekspertami w swojej dziedzinie, a ich doświadczenie pozwala ufać, że powierzone im zadania wykonają w sposób rzetelny.

Rozwój cyfryzacji nie wiąże się jednak wyłącznie z rozwojem gig economy. Technologie cyfrowe zmieniają też rynek pracy w innym aspekcie. Pozwalają w nowy sposób przetwarzać dane, zastępować pracę wielu osób sztuczną inteligencją i robotami. A to wyzwanie dla sektora usług finansowych, logistycznych i wielu innych. 

Rynek pracy zmienia też demografia, dlatego pracodawcy coraz częściej zmieniają podejście do zatrudniania osób starszych. Silversi, bo tak się ich nazywa, wciąż jeszcze muszą czasami zmagać się ze stereotypami takimi, jak zacofanie technologiczne czy brak znajomości nowych trendów. To jednak się zmienia, bo cyfryzacja wkroczyła do zakładów pracy kilka dekad temu. Znajomość obsługi komputera czy serwisów internetowych nie jest więc domeną wyłącznie ludzi młodych. 

Jakie jeszcze zmiany zachodzą na rynku pracy? Na co powinien być pracodawca, a na co pracownik? Bogatą wiedzę na ten temat można zdobyć dzięki bezpłatnym raportom opracowanym przez ekspertów OLX. Wystarczy zarejestrować się na tej stronie i pobrać dokument opisujący interesującą nas tematykę.