Nowoczesne firmy nie tylko w wielkich miastach. Tak rozwija się lokalna przedsiębiorczość

Sztuczna inteligencja, algorytmy, czujniki, mogą dbać o komfort osób robiących codzienne zakupy nie tylko w wielkich miastach. Jak istotne dla gospodarki są nowoczesne firmy, pokazują przykłady z mniejszych miast, gdzie nowoczesna przedsiębiorczość świetnie się rozwija.

W Polsce działa około czterech milionów firm. I chociaż myśląc „firma" zazwyczaj na myśli mamy wielką korporację, to zdecydowana większość polskiej przedsiębiorczości opiera się na osobach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nie mniej istotne dla gospodarki są małe i średnie przedsiębiorstwa. Budownictwo, naprawa pojazdów, gastronomia bez tego typu przedsiębiorstw nie mogłyby się obejść.

Statyści analizując firmy w Polsce pod uwagę biorą dwie kategorię – małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikrofirmy. I właśnie ta druga kategoria jak na dłoni pokazuje znaczenie firm lokalnych. Według Głównego Urzędu Statystycznego w przeliczeniu na 1000 mieszkańców udział pracujących w mikroprzedsiębiorstwach tylko w województwie mazowieckim jest wyjątkowo niski, bo ledwie przekracza 30 proc. W większości kraju wynosi od 40 do 50 proc.

Najwięcej osób w mikrofirmach pracuje w woj. zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim oraz opolskim. Nieco niższy wskaźnik – ok. 38 proc. – wykazują woj. kujawsko-pomorskie i łódzkie, a także małopolskie. Wielopolskie, dolnośląskie i śląskie wskaźnik mają na poziomie nieco ponad 34 proc.

Czym zajmują się lokalne firmy? Usługi i handel

Drugi ze wskaźników określa liczbę zatrudnionych w małych i średnich firmach, a więc zatrudniających mniej niż 250 osób. Małe, lokalne firmy to domena kilku województw – mazowieckiego, wielkopolskiego, czy dolnośląskiego. Sporo jest ich też w województwach śląskich czy małopolskim.

Zgodnie ze statykami małe, lokalne firmy zajmują się przede wszystkim handlem, przy czym do tej kategorii GUS zalicza też naprawę samochodów. To ok. 30 proc. firm. Około 13 proc. stanowią firmy zajmujące się budownictwem i tzw. działalnością profesjonalną, naukową i techniczną. 10 proc. małych biznesów to przetwórcy przemysłowi, nieco mniej zajmuje się opieką zdrowotną. Transport stanowi ok. 7 proc. Dane GUS potwierdzają też, że małe, lokalne firmy realizują potrzeby okolicznych mieszkańców, gdyż ok. 20 proc. nie mieści się w żadnej z powyższych kategorii – zajmują się więc innym rodzajem usług.

W przypadku mikroprzedsiębiorców, szczególnie ważnych dla lokalnych społeczności, 54 proc. Podmiotów zajmuje się usługami, 21,6 proc. handlem (i w tym wypadku mieści się tu naprawa samochodów). 14,5 proc. budownictwem, a przemysłem zaledwie ok. 9 proc.

Dane potwierdzają też, że małe, lokalne firmy zyskują w Polsce coraz większe dochody. Średnio na jedno mikroprzedsiębiorstwo, zatrudniające do 9 osób, w 2014 roku przypadało 59 tys. rocznie. W roku 2019 „wynik finansowy brutto", jak ujmuje to GUS, wyniósł już 89,4 tys. zł. Zwiększyły się też przychody na pracującego – z 21,6 tys. zł w roku 2014 do 27,36 w roku 2019.

Ile osób zatrudniają poszczególne branże?

Dane GUS wyjaśniają też, ile firm jest w poszczególnych kategoriach oraz ile osób zatrudniają. I tak, największe znaczenie dla statystyki mają usługi. W 1,2 mln mikrofirm pracę ma bowiem ponad 2 mln osób. Drugi pod względem znaczenia jest handel, gdzie w 478 tys. mikrofirm pracę znajduję sporo ponad 1 mln osób. Firmy budowlane, których jest ponad 300 tys., dają pracę ponad 600 tys. osób. Mniej, bo 470 tys. osób pracuje w firmach związanych z przemysłem. Łączna liczba mikrofirm, a więc firm działających przede wszystkim lokalnie, wynosi w Polsce 2,2 mln, a zatrudnionych w nich jest 4,2 mln osób.

Algorytmy w środku Puszczy. Znana sieć udowadnia, co to znaczy nowoczesna firma

Przedsiębiorstwa działające lokalnie nie tylko rosną pod względem osiąganych przychodów. Stają się też nowocześniejsze. Również te, które zajmują się handlem – jednym z najważniejszych filarów polskiej gospodarki lokalnej. Przykładem takiego lokalnego rozwiązania jest sklep, który właśnie otwiera się w Sierakowie, niewielkim mieście położonym na skraju Puszczy Noteckiej.

Sklep Żabka prowadzony przez franczyzobiorczynię pochodzącą z regionu już na pierwszy rzut oka różni się od innych placówek, które spotkać można nawet w większych miejscowościach. Uwagę przechodniów zwraca nietypowa ławka, stojak rowerowy, a także niewielka stacja, która pozwala na szybką naprawę jednośladów. 

Wystarczy przyjrzeć się sklepowi nieco bliżej, by przekonać się, że różni się jeszcze bardziej. Jest bowiem jednym z najbardziej innowacyjnych w Polsce. A jednocześnie przyjaznych środowisku. Ławka, która przed nim stoi pozwala bowiem na naładowanie telefonu za pomocą paneli słonecznych. A i w samym sklepie nie brakuje nowoczesnych technologii.

Obsługa porozumiewa się za pomocą słuchawek z mikrofonem, by szybciej realizować potrzeby klientów. Ci mogą liczyć na bardziej komfortowe zakupy, bo nad temperaturą czuwają automatyczne czujniki. Dostosowanie temperatury do warunków atmosferycznych to świetny sposób, by w praktyce zadbać o środowisko. Ograniczenie zużycia energii przekłada się bowiem na zmniejszenie śladu węglowego i zmniejszenie wykorzystania zasobów naturalnych.

Nowoczesne firmy nie tylko w wielkich miastach

W sklepie innowacji jest więcej, nowoczesna technologia monitoruje nawet, czy pomieszczenie nie jest zalewane. Tego typu rozwiązania pozwalają nie tylko na błyskawiczne usuwanie usterek, ale też zaoszczędzenie czasu i pieniędzy.

Sklep, który sieć Żabka otworzyła w niewielkim, liczącym zaledwie 6000 mieszkańców Sierakowie, jest wyjątkowy z jeszcze jednego względu. To placówka numer 8000 z charakterystycznym, znanym w całej Polsce szyldem. Dowód na to, że rozwój lokalnej przedsiębiorczości jest jednym z kluczowych aspektów dla spółki.

Co ciekawe, w 2021 roku aż 116 sklepów, które otworzyła Żabka, było pierwszymi w danej miejscowości. Sieć wspiera przedsiębiorczość lokalną, bo uruchomiła swoje punkty w 338 gminach. Lokalni przedsiębiorcy mają dzięki temu szansę na udowodnienie swojego znaczenia dla gospodarki i innowacji nawet w tak małych miejscowościach, jak liczący 1490 mieszkańców Suchań. To nie przypadek, a strategia sieci.

Innowacyjne rozwiązania technologiczne oparte na sztucznej inteligencji, które współpracują z obsługą sklepu, mogą więc trafić nawet do mniejszych miejscowości. Zyskują na tym nie tylko konsumenci, którzy mają zapewniony komfort, ale i środowisko, którego zasoby nie są wykorzystywane ponad miarę.

Więcej informacji na www.zabka.pl/franczyza i www.zabkagroup.com