Różnorodność i inkluzywność w biznesie - ślepa pogoń za trendem czy szansa na zdobycie przewagi konkurencyjnej?

Pracownicy firm coraz częściej deklarują, że chcą pracować w różnorodnych organizacjach. Powszechnie uważa się, iż wraz ze wzrostem różnorodności, rośnie także wartość zespołu, a pracownicy wykazują większe zaangażowanie w wykonywaną pracę. W ramach ogólnopolskiej akcji maj - miesiącem różnorodności przedstawiciele FORVII zrealizowali szereg ważnych działań edukacyjnych i rozwojowych dla swoich pracowników. Jednym z nich była autorska debata FORVIA Diversity Talks, której celem było przedstawienie korzyści płynących z wdrażania i realizowania polityki różnorodności oraz zwiększenie ogólnej świadomości na temat zmieniających się potrzeb pracowników i sposobów budowania zespołów.

Różnorodność i inkluzywność inwestycją w firmę

FORVIA to światowy lider w branży produkującej technologie motoryzacyjne. Jest organizacją o zróżnicowanej strukturze. Tworzy uniwersalne stanowiska pracy, odpowiednie dla kobiet, jak i mężczyzn. Współpracuje z fundacjami wspierającymi edukację dziewczynek i chłopców, zachęcając ich do podejmowania kierunków technicznych już na etapie szkoły średniej. Firma gwarantuje swoim pracownikom także możliwość pracy hybrydowej, która jest szczególnie atrakcyjna dla młodych ludzi, ceniących sobie swobodę i elastyczność. Jest organizacją, która ma świadomość zachodzących zmian oraz odpowiadającą na zmieniające się potrzeby pracowników.

Różnorodność to coś więcej niż Gender

Diversity w FORVII to przede wszystkim stabilny zespół, który nie boi się dzielić swoją wiedzą i doświadczeniem z rynkiem, dając szerokie spektrum pomysłów i rozwiązań

w momencie zawirowań gospodarczych na światową skalę. Wpływa to pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa pracowników, ze względu na różnorodną perspektywę podejścia do problemu i zróżnicowany bagaż doświadczeń. Szczególnie korzystny jest transfer wiedzy od osób doświadczonych z większym stażem do osób młodych, które dopiero zaczynają swoją karierę, ale także między pracownikami z Polski i zza granicy. Taka wymiana doświadczeń odbywa się, nie tylko na poziomie działalności FORVII, ale również na płaszczyźnie prywatnej.

Budowanie różnorodnych zespołów jest opłacalne dla firmy, ponieważ napędza organizację do działania. Mobilizuje pracowników do tworzenia nowych pomysłów i wartości. Daje poczucie bezpieczeństwa, które przekłada się na cały zespół. zaznacza Krzysztof Malinowski, Plant Manager Pneumatics&Headrests Wałbrzych.

Gramy do jednej bramki

Różnorodność i inkluzywność to konieczność. Biznes, który chce z tego czerpać, musi zwinnie adaptować się i eksplorować zasady współpracy z pokoleniem Z, z jednoczesnym poszukiwaniem pomysłów na łączenie z nimi know-how wieloletnich pracowników. Odrzucenie diversity i młodych osób kutkuje zamknięciem się na talenty, które w przyszłości będą fundamentem firmy.

Obecnie do FORVII aplikuje pokolenie, które ma zupełnie inne podejście do pracy, zupełnie inny system wartości, zupełnie inne priorytety i etos pracy. Dlatego firmy muszą uwrażliwić się na różne potrzeby, ale nie tylko tych młodych, którzy dołączają do zespołu, ale również pracowników, którzy są w firmie przez lata.podkreśla Ewa Kwiecińska, Country Communication Manager FORVIA.

Kreatywność nie istnieje bez różnorodności

Różnorodność jest motorem napędowym firmy, który daje jej nową wartość i nowy styl pracy. Zespół złożony z pracowników różnorodnych pod względem płci, wieku czy narodowości pozwala myśleć nieszablonowo oraz inspirować siebie nawzajem. Daje szeroki wachlarz możliwości i rozwiązań. Stanowi pole do rozkwitu kreatywności i innowacyjności. Łamie bariery i umożliwia efektywniejsze szukanie nowych sposobów na radzenie sobie z nieprzewidywalnością.

FORVIA na liście Diversity IN Check

FORVIA po raz kolejny znalazła się na liście pracodawców najbardziej zaawansowanych w zakresie zarządzania różnorodnością. Badanie Diversity IN Check realizowane jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, na podstawie kwestionariusza udostępnianego zainteresowanym korporacjom. Kwestionariusz powstał w oparciu o międzynarodowe standardy i wytyczne. Jest podzielony na 5 obszarów tematycznych tj. np.: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania oraz wskaźniki rezultatów.

Otrzymanie certyfikacji Diveristy IN Check jest dla nas niezwykle ważne. Pokazuje, że kierunek, który obraliśmy w kwestii zarządzania różnorodnością i podejmowanych działań, jest zauważany i doceniany. FORVIA po raz kolejny znalazła się wśród innych firm stawiających na rozwój różnorodności, przyczyniając się tym samym do większej spójności społecznej w swojej organizacji. To dla nas olbrzymi powód do dumy.dodaje Kwiecińska.

Grupa FORVIA

FORVIA łączy technologie i silne strony przemysłowe Faurecii i HELLI. Z ponad 300 zakładami przemysłowymi, 77 centrami badawczo-rozwojowymi i 150 000 pracownikami, zapewnia unikalne i kompleksowe podejście do teraźniejszych i przyszłych wyzwań motoryzacyjnych. Składająca się z 6 grup biznesowych z 24 liniami produktowymi i silnym portfolio obejmującym ponad 14 000 patentów, FORVIA dąży do tego, aby stać się twórcą zmian, zaangażowanym we wprowadzanie transformacji mobilności.

Materiał promocyjny PR marki FORVIA.