Można zaoszczędzić na podatku nawet 1700 zł. Zostało 2,5 miesiąca. Chodzi o IKZE

Nie wszyscy wiedzą lub pamiętają, ale w całkiem łatwy sposób można obniżyć swój podatek dochodowy o ponad 1700 zł (osoby najlepiej zarabiające) lub blisko 1000 zł (osoby "wpadające" w pierwszy próg podatkowy).

Chodzi o Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, które mają służyć gromadzeniu oszczędności na emeryturę. Zgodnie z polskim prawem, coroczne wpłaty na IKZE można odliczać od podstawy opodatkowania, i w ten sposób obniżyć kwotę należnego podatku dochodowego - czyli np. dostać zwrot podatku na kilkaset złotych.

Jak działa ta ulga podatkowa?

Limit wpłat na IKZE w tym roku wynosi 5331,60 zł. O taką sumę maksymalnie można więc obniżyć podstawę opodatkowania. Będzie to oznaczało oszczędność blisko 960 zł w przypadku osób, których dochody (czy ściślej - podstawa opodatkowania, czyli dochody brutto minus koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie społeczne, minus inne ulgi) mieści się w pierwszym progu podatkowym, czyli do 85 528 zł. Jeśli z kolei ktoś "łapie się" do drugiego progu podatkowego, to maksymalna wpłata na IKZE da mu oszczędność podatkową na poziomie ok. 1706 zł.

Część przedsiębiorców, rozliczających się na podstawie podatku liniowego (czyli 19 proc.), może zaoszczędzić na uldze podatkowej związanej z IKZE 1013 zł.

IKZEIKZE źródło: Union Investment

Na czym polega IKZE?

Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego są oferowane m.in. przez banki, ubezpieczycieli, biura maklerskie czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Mogą przybierać różne formy - "zwykłych", bezpiecznych kont oszczędnościowych, ale także np. rachunków inwestycyjnych czy ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (które w dłuższej perspektywie również powinny wypracować zyski, i to zapewne wyższe niż konta oszczędnościowe, ale są/mogą być także bardziej ryzykowne). Wybór należy do każdego z nas.

Środki z IKZE można wypłacić po ukończeniu 65 lat. Ważne! Wypłata środków po 65. roku życia będzie opodatkowana ryczałtową stawką 10 proc. Jakiś podatek więc i tak i tak się zapłaci, niemniej lepsze 10 proc. niż te 18,19 czy 32 proc. (które odlicza się od dochodu). - Zyski wypracowane na emerytalnym rachunku są również zwolnione z 19-procentowego tzw. podatku Belki, o ile wypłata pieniędzy nastąpi po 65 roku życia – dodaje Łukasz Tymoszuk, menadżer ds. kluczowych klientów Union Investment TFI.

A co w przypadku wcześniejszej wypłaty środków z IKZE, przed ukończeniem 65 lat? Wówczas wypłata zostanie potraktowana jako dochód w danym roku i trzeba będzie zapłacić od niej podatek PIT.

Każda osoba może posiadać tylko jedno IKZE. Środki na IKZE podlegają dziedziczeniu, wówczas także należy zapłacić od nich 10-procentowy zryczałtowany podatek.

IKZEIKZE źródło: Union Investment

Jak to rozliczyć?

Kwotę wpłaty dokonanej łącznie w danym roku na IKZE należy wpisać w PIT/O.

fragment PIT/Ofragment PIT/O źródło: Ministerstwo Finansów

Następnie odliczenia trzeba wykazać we "właściwym” druku (zwykle to PIT-37). Podstawą wyliczenia podatku jest dochód po wszelkich odliczeniach.

fragment PIT-37fragment PIT-37 źródło: Ministerstwo Finansów

Na zasilenie IKZE jest jeszcze czas - trzeba to zrobić najpóźniej do 31 grudnia. Nawet jeśli ktoś jeszcze nie posiada własnego Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, a chciałby to zrobić - ma czas. 

Uwaga! Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego mają służyć regularnego, najlepiej długoterminowemu odkładaniu na emeryturę. Środki wpłacone na IKZE są w pewnym sensie "zamrożone" - bo ich wypłata przed 65. rokiem życia tak naprawdę cofa otrzymane wcześniej ulgi podatkowe z tego tytułu. Dobrze więc, żeby wpłata na IKZE była przemyślaną, a nie impulsywną decyzją.

***

Witucki: Nie mam problemu z tym, że już nie zarządzam 15 tys. pracowników [NEXT TIME]

Więcej o: