Tylko 7,3 proc. Polaków może urwać się z pracy ze względu na dziecko. To przedostatni wynik w całej UE

Jak wskazują wyniki badania Eurostatu, zdecydowana większość z nas ma problem z wyjściem wcześniej z pracy, przyjechaniem do niej później lub wzięciem dnia wolnego poza świadczeniem urlopowym ze względu na opiekę nad dzieckiem. W Polsce taką możliwość deklaruje raptem 7,3 proc. osób. Gorzej jest tylko na Cyprze, gdzie ten przywilej deklaruje 3,8 proc. badanych.
Zobacz wideo

Zgodnie z danymi Eurostatu blisko 90 mln mieszkańców Unii Europejskiej ma obowiązek opieki nad dziećmi. Jest to ok. 34,4 proc. populacji Wspólnoty w wieku 18-64 lat wobec 65,6 proc. osób, które w czasie badania w 2018 r. nie miały żadnych obowiązków opiekuńczych. Ponad 12 mln osób w UE ma obowiązki opiekuńcze nad niepełnosprawnymi krewnymi w wieku 15 lat i więcej, przy czym 4 proc. badanej populacji opiekuje się zarówno niemi, jak i dziećmi. Najwięcej tego typu opiekunów jest w Grecji (8 proc.), Holandii (7,7 proc.) oraz Chorwacji (6,5 proc.).

Populacja UE z obowiązkami opiekuńczymiPopulacja UE z obowiązkami opiekuńczymi Eurostat

Obowiązek opieki nad dziećmi obejmuje głównie osoby w wieku 35-44 lat, czyli w czasie intensywnego rozwoju zawodowego. Ponad 80 proc. z nich jest zatrudniona. Spośród badanych aż 82 proc. osób skracających czas pracy, by ułatwić sobie opiekę nad dzieckiem to kobiety. W 2018 r. 27,1 proc. badanych dostosowało swoją pracę tak, aby ułatwić sobie obowiązki związane z opieką nad dziećmi. Wśród mężczyzn urywających się z pracy ze względu na dzieci przodują kraje skandynawskie.

Polacy mają trudność, by urwać się z pracy

By zbadać wśród respondentów możliwości regulowania czasu pracy ze względu na opiekę nad dziećmi, Eurostat zadał badanym dwa pytania: czy masz możliwość zmiany początku lub końca dnia pracy ze względu na dziecko oraz czy masz możliwość tak zorganizować swoją pracę, aby wziąć dodatkowy dzień wolnego ze względu na dziecko, ale bez korzystania ze świadczenia urlopowego? Pod tym względem można zauważyć duże zróżnicowanie w poszczególnych krajach. Obydwie możliwości - krótszy dzień pracy i dzień wolny - deklarowało 60,4 proc. mieszkańców Słowenii, 57,1 proc. mieszkańców Finlandii i 55,1 proc. Duńczyków. Najniższy odsetek odnotowano dla Węgier (7,5 proc.), Polski (7,3 proc.) oraz Cypru (3,8 proc.).

Deklarowana przez badanych możliwość regulowania czasu pracy ze względu na obowiązki opiekuńczeDeklarowana przez badanych możliwość regulowania czasu pracy ze względu na obowiązki opiekuńcze Eurostat

Praca i wychowanie dzieci

W 2018 r. 36,6 proc. zatrudnionych osób sprawujących opiekę w UE zgłosiło, że w ich pracy są przeszkody, które utrudniają pogodzenie obowiązków zawodowych z opiekuńczymi. Polska w badaniu Eurostatu jest w pierwszej piątce państw, których mieszkańcy najczęściej deklarują takie utrudnienia.