Ekspresowo przybywa cudzoziemców w ZUS. O 260 procent w 3,5 roku. Już co 25. ubezpieczony nie pochodzi z Polski

4 procent osób ubezpieczonych w ZUS to cudzoziemcy - wynika z najnowszych danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W czerwcu br. liczba ubezpieczonych cudzoziemców wynosiła 644,3 tys. To o około 260 proc. więcej niż na koniec 2015 r.
Zobacz wideo

Takie rezultaty przynosi najnowsze opracowanie Departamentu Statystyki i Prognoz Aktuarialnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z danych (aktualnych na koniec czerwca br.) wynika, że już 4 proc. osób ubezpieczonych w ZUS to cudzoziemcy. Zakład pokazuje, że np. na koniec 2015 r. ten odsetek wynosił 1,2 proc., a na koniec 2017 r. 2,8 proc.

.. ZUS

Na koniec 2015 r. w ZUS ubezpieczonych było ok. 14,8 mln osób. W tej liczbie cudzoziemców było ok. 178 tys. W czerwcu br., jak wskazuje Zakład, liczba ubezpieczonych w ubezpieczeniach emerytalnych i rentowych wyniosła 16 mln osób. W tej grupie cudzoziemców jest 644,3 tys. Tym samym w 3,5 roku liczba obcokrajowców ubezpieczonych w ZUS wzrosła o ok. 462 tys. osób, czyli o 260 proc.

Z najnowszych statystyk ZUS wynika także jeszcze jeden interesujący wniosek. Skoro w ZUS przybyło przez 3,5 roku łącznie ok. 1,2 mln ubezpieczonych, a w tym ok. 462 tys. cudzoziemców, to osoby spoza Polski stanowiły w tym czasie już blisko 40 proc. całego przyrostu.

W Polsce składkują głównie Ukraińcy

Nie jest żadnym zaskoczeniem fakt, że zdecydowana większość spośród cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS to Ukraińcy. We wrześniu prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prof. Gertruda Uścińska, w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes mówiła, że spośród około 680 tys. cudzoziemców w rejestrze ZUS [rozbieżność między liczbą 644,3 tys. a 680 tys. może wynikać z tego, że pierwsza liczba była aktualna na koniec czerwca br., a druga aktualniejsza - red.], prawie 464 tys. stanowią obywatele Ukrainy. A zatem z tego kraju pochodzi więcej niż dwie trzecie wszystkich obcokrajowców ubezpieczonych w ZUS.

Prof. Uścińska mówiła agencji Newseria Biznes także, że Ukraińcy więcej do ZUS wpłacają niż od niego otrzymują. 

Jest raptem 32 tys. świadczeń, głównie krótkookresowych - chorobowych czy macierzyńskich. Ukraińcy wpłacili w ubiegłym roku ponad 300 mln zł składek, jeżeli chodzi o ubezpieczenie chorobowe, a około 178 mln pobrali z tytułu zasiłków chorobowych, w tym także macierzyńskich 

- wyliczała prezes ZUS.

Z danych ZUS wynika, że ubezpieczeni obcokrajowcy najczęściej pracują w Polsce na podstawie umowy o pracę, w mniejszym zakresie na podstawie umów-zleceń, a jeszcze rzadziej na podstawie działalności gospodarczej.

Więcej o: