Getin Holding. Leszek Czarnecki jednak nie sprzeda swojego banku na Ukrainie

Należący do Leszka Czarneckiego Getin Holding nie sprzeda akcji Idea Banku na Ukrainie.

Do sprzedaży nie dojdzie, gdyż zainteresowane strony nie podpisały w stosownym terminie certyfikatu, który precyzowałby cenę sprzedaż Idea Bank Ukraina, co było jednym z podstawowych warunków umowy. Getin Holding nie otrzymał również informacji o wydaniu przez Narodowy Bank Ukrainy zgody na transakcję, co stanowiło jeden z warunków przeniesienia własności akcji Idea Bank Ukraina.

Zobacz wideo Co to znaczy dobrze zarabiać? Pytamy Polaków [5 GAZETA.PL]

Getin Holding. Bank Czarneckiego na Ukrainie jednak nie zostanie sprzedany 

Kupnem ukraińskiego Idea Banku oraz firmy windykacyjnej New Finance Service w Kijowie zainteresowana była spółka Dragon Capital Investments Limited z siedzibą na Cyprze. 20 grudnia ubiegłego roku obie strony zawarły warunkowe umowy. Oczekiwano wówczas, że przeniesienie własności akcji Idea Bank Ukraina oraz NFS nastąpi nie później niż do 31 maja 2020 roku, następnie termin ten przesunięto do 30 czerwca. Cena kupna oscylował na poziomie ponad 200 mln zł. 

Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w pięciu krajach w siedmiu branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.

Za wschodnią granicą Getin Holding osiągnął w ubiegłym roku 92 mln zł zysku, czyli o 43,7 proc. więcej niż we wcześniejszym roku. 

>>> Czytaj też: Odroczenie spłat przez koronawirusa. Idea Bank wprowadza półroczne wakacje kredytowe

Więcej o: