Niemcy podnoszą kindergeld i emerytury. Więcej pieniędzy popłynie także do polskich dzieci

Z początkiem lipca br. w życie wszedł szereg zmian, które oznaczają wyższe dochody rodzin z dziećmi i emerytów.

Z dniem 1 lipca 2019 w RFN podniesiono stawkę zasiłku na dzieci tzw. kindergeld. Na pierwsze i drugie dziecko przysługiwać będzie miesięcznie 204 euro, to znaczy 10 euro więcej niż do tej pory. Stawka na trzecie dziecko wynosi obecnie 210 euro, na czwarte i dalsze dzieci 235 euro. Wiadomość ta nie jest dobra dla odbiorców świadczeń socjalnych, ponieważ podwyżka ta zniknie w ogólnej sumie zapomóg.

W ubiegłym roku niemieckie urzędy wypłaciły świadczenia w wysokości 402 mln na dzieci przebywające poza RFN, w krajach pochodzenia. Największą grupę beneficjentów stanowią dzieci polskie - blisko 124 tys.

Emerytury

Od 1 lipca wzrosły także emerytury w Niemczech: we wschodnich landach o 3,91 proc., w zachodnich krajach związkowych o 3,18 proc. Tym samym poziom emerytur na obszarze byłej NRD wzrośnie do 96,5 proc. poziomu emerytur w starej RFN. Do roku 2024 ma on osiągnąć stopniowo 100 proc.

Podwyżki emerytur dopasowane są zawsze do rozwoju poziomu płac. W roku 2018 płace w Niemczech w porównaniu z rokiem poprzednim na zachodzie wzrosły o 2,39 proc., a na wschodzie Niemiec o 2,99 proc.

Opłaty pocztowe

Od lipca wzrastają także opłaty pocztowe w Niemczech. Znaczek na standardowy list kosztować będzie 0,80 euro zamiast 0,70 euro.

Na pocztówki przyklejać trzeba będzie znaczek za 0,60 euro, zamiast jak dotąd za 0,45 euro.

Artykuł pochodzi z serwisu Deutsche Welle.

Zobacz wideo
Więcej o: