Raport Amnesty International: Polski rząd szykanuje sędziów i prokuratorów

Nowy raport Amnesty International szczegółowo dokumentuje, jak polski rząd niszczy niezależność sądów. Sędziowie i prokuratorzy broniący praw człowieka są szykanowani i dostają pogróżki.
Zobacz wideo

Polski rząd szykanuje sędziów i prokuratorów, którzy opowiadają się za niezależnością polskiego wymiaru sprawiedliwości. Przeciwko nim wdrażane jest postępowanie dyscyplinarne. Są oni celem pogróżek i szykanowania w pracy i w mediach społecznościowych. Fakty te dokumentuje nowy raport pozarządowej organizacji Amnesty International pt. "Polska: Wolne Sądy, Wolni Ludzie". Raport powstał na podstawie dokumentacji gromadzonej od marca 2017 do maja 2019 roku.

Cel: atak na niezależność sądów

Zawiera on szczegółowe analizy 10 postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom i prokuratorom. Pracownicy NGO rozmawiali z sędziami, prokuratorami, adwokatami, działaczami praw człowieka i izbą, przed którą toczą się postępowania dyscyplinarne. Analizie poddano także dokumenty związane z tymi postępowaniami. - Od końca 2015 roku polski rząd uchwalił cały szereg ustaw i przedsięwzięć, które mają jasny cel torpedowania niezależności sądów. Nominacje sędziów są upolitycznione. Minister sprawiedliwości ma prawo nominować prezesów i wiceprezesów sądów. Szereg sędziów Sądu Najwyższego zostało wysłanych na przymusowe emerytury - wylicza Nicolas Meier, ekspert do spraw Polski w niemieckiej sekcji Amnesty International.

Nieprawomyślne wyroki

Przeciwko sędziom, którzy się na to nie zgadzają, wdrażane są postępowania dyscyplinarne. Krytyczni sędziowie i prokuratorzy, zarówno w pracy jak i poprzez media społecznościowe stają się celem pogróżek i szykan. Niekiedy nawet przez kilka lat otrzymują pełne nienawiści e-maile i pogróżki lub są publicznie atakowani, chociażby z anonimowych kont twitterowych. Na jednym z tych kont już kilkakrotnie pojawiały się tajne informacje, co pozwala przypuszczać, że konto to ma powiązania z rządem.

W raporcie AI zaznacza się, że niektórzy sędziowie dostali postępowanie dyscyplinarne po tym, jak w swoich wyrokach chronili praw człowieka w odniesieniu do osób krytycznie nastawionych do rządu.

Bez politycznych nacisków

"Sędziowie muszą pracować wolni od jakichkolwiek politycznych nacisków" - zaznaczają autorzy raportu. Wzywają także polski rząd, aby przywrócił niezależność sądów i jej przestrzegał. Nicolas Meier domaga się także w imieniu AI, by natychmiast umorzone zostały postępowania dyscyplinarne wdrożone przeciwko sędziom i prokuratorom ze względu na ich orzeczenia lub ze względu na to, że skorzystali z prawa do swobodnego głoszenia poglądów.

"Swoim postępowaniem Polski rząd narusza w oczywisty sposób zasady Unii Europejskiej w zakresie praw człowieka i praworządności. Inne państwa Unii Europejskiej, w tym Niemcy, powinni wezwać polski rząd do przestrzegania tych podstawowych wartości" - apeluje AI w swoim raporcie.

Artykuł pochodzi z serwisu "Deutsche Welle"

Więcej o: