Koronakryzys. Ile w czasie pandemii zaoszczędzili Europejczycy? Najwięcej zebrali Brytyjczycy i Francuzi

Pandemia sprawiła, że Europejczycy wydają mniej. W ubiegłym roku odłożyli w bankach dodatkowo ponad 500 mld euro. Statystyczny Niemiec zaoszczędził prawie 1800 euro, ale mistrzami okazali się Brytyjczycy.

Z analizy przeprowadzonej przez hamburską instytucję finansową Deposit Solutions wynika, że w ubiegłym roku na konta bieżące i oszczędnościowe w strefie euro wpłynęło dodatkowo 585 mld euro, co świadczy o tym, że jej mieszkańcy ograniczyli swoje wydatki wskutek koronakryzysu i lockdownu. Poziom ich oszczędności zwiększył się przez to prawie o połowę w porównaniu z sytuacją z roku 2019, w którym wynosił 395 mld euro.

Oszczędny jak Brytyjczyk

Znaczna część nowych pieniędzy na kontach, w wysokości około 150 mld euro, przypada na Niemców. Poziom ich oszczędności wzrósł o 37 procent w porównaniu z rokiem 2019. Był wyższy niż we Włoszech (32 procent), ale niższy niż we Francji (72 procent) i Hiszpanii (38 procent). W Wielkiej Brytanii, którą przebadano oddzielnie, wzrost oszczędności okazał się jeszcze wyższy i wyniósł aż 170 procent.

Zobacz wideo Trzecia fala wirusa. Na jaką pomoc mogą liczyć firmy?

Autorzy analizy stwierdzają, że od drugiego kwartału 2020 roku wpływy pieniędzy na kontach oszczędnościowych były wyższe niż w latach ubiegłych. W rezultacie pod koniec ubiegłego roku zdeponowano na nich łącznie w strefie euro około 8,3 bln euro. Analizą objęto wszystkie rodzaje kont oszczędnościowych w strefie.

- Spadek konsumpcji i utrzymująca się niepewność wobec rozwoju sytuacji gospodarczej sprawiły, że ludzie odłożyli na kontach więcej pieniędzy niż kiedykolwiek przedtem - poinformował szef Deposit Solutions. Tim Sievers jednocześnie podkreślił, że we wszystkich państwach Europy dominuje ten sam trend: wkłady oszczędnościowe pełnią w coraz większym stopniu główną rolę w portfolio finansowym Europejczyków.

Zasoby pieniężne na rekordowym poziomie

W strefie euro w 2020 roku zasoby finansowe Francuzów, którzy odłożyli na rachunkach oszczędnościowych statystycznie około 2200 euro, wzrosły w największym stopniu. Na drugim miejscu uplasowali się Niemcy, którzy odłożyli 1800 euro na głowę, a na trzecim - Włosi i Hiszpanie z 1300 euro dodatkowych oszczędności na statystycznego mieszkańca tych dwóch państw.

Dla celów analizy brytyjska firma doradcza Barkow Consulting przebadała między innymi dane Europejskiego Banku Centralnego i Banku Anglii. W Wielkiej Brytanii oszczędności na koncie wzrosły o 2500 euro na głowę. Dla wielu banków okazało się to dodatkowym problemem, ponieważ muszą płacić za oszczędności na kontach negatywne oprocentowanie Europejskiemu Bankowi Centralnemu. Najbardziej uskarżają się na to kasy oszczędnościowe, zalane napływem dodatkowych pieniędzy. Wiele banków wprowadziło w związku z tym karne odsetki albo dodatkowe opłaty za utrzymywanie rachunków oszczędnościowych, albo zamierzają wprowadzić takie rozwiązanie.

Deposit Solutions pośredniczy w udostępnianiu swoim partnerskim bankom pieniędzy z kont oszczędnościowych. Część z nich znajduje się w państwach Europy Południowej i Wschodniej. Ponieważ oferują wyższe odsetki, ich oferta jest obecnie szczególnie atrakcyjna. Do partnerów Deposit Solutions należy, między innymi, twórca systemu Paypal Peter Thiel i Deutsche Bank.

Niemiecka przezorność

Wzrost oszczędności w pandemii nie jest niczym nowym. Z danych Federalnego Urzędu Statystycznego wynika, że w roku 2020 oszczędności wzrosły o 16,3 procenta w porównaniu z 10,9 procenta w roku 2019. W praktyce oznacza to, że w statystycznym gospodarstwie domowym w Niemczech z każdych 100 euro dochodu odłożono średnio 16 euro.

Wysoki poziom oszczędności wpłynął także na wzrost zasobów finansowych Niemców do rekordowego poziomu, twierdzą analitycy DZ Banku. Niemcy wolą nie wydawać pieniędzy z obawy przed bezrobociem albo pracą w niepełnym wymiarze godzin. Poza tym lockdown ogranicza możliwości ich wydawania w restauracjach i hotelach. DZ Bank mówi o "nadzwyczaj wysokim poziomie oszczędności".

W pandemii zwiększonym powodzeniem cieszą się także akcje, ale najwięcej oszczędności wpływa wciąż na konta bieżące w bankach, pomimo niskiego oprocentowania.

Artykuł pochodzi z serwisu Deutsche Welle.

Więcej o: