Niemcy. Polscy spedytorzy zaskarżyli myto od ciężarówek. Częściowe naruszenie prawa UE

Dwaj polscy spedytorzy zaskarżyli Republikę Federalną za, niewłaściwe ich zdaniem, naliczenie myta od ciężarówek. Sąd częściowo przyznał im rację.
Zobacz wideo Niemcy przyśpieszają odchodzenie od węgla. W jakim świetle to stawia Polskę?

Wyższy Sąd Administracyjny (OVG) Nadrenii Północnej-Westfalii zdecydował, że ściąganie opłat drogowych od ciężarówek w roku 2010 i 2011 częściowo naruszało obowiązujące prawo unijne. Wyrok w tej sprawie zapadł we wtorek (30.11.2021) w procesie toczonym przed OVG w Muenster i ma być podstawą do właściwego naliczania myta pobieranego od ciężarówek. Sąd orzekł, że w latach 2010 i 2011 naliczano je częściowo niezgodnie z prawem unijnym, ponieważ w wysokości pobieranego myta nie uwzględniono we właściwy sposób kosztów kapitałowych terenów, po których przeprowadzono autostrady.

Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego (BAG) musi teraz zwrócić dwóm skarżącym spedytorom 565 euro plus odsetki. Ilu innych spedytorów może skorzystać na tym wyroku, tego w tej chwili jeszcze nie wiadomo. Adwokat reprezentujący interesy polskich spedytorów oświadczył, że ogłoszony wyrok posłuży jako argument w siedmiu innych podobnych sprawach.

Transport, przewoźnicy (zdjęcie ilustracyjne)Polska podzieli los Wielkiej Brytanii? Brakuje 120 tys. kierowców

Długie postępowanie

Wyższy Sąd Administracyjny w Muenster zajmował się skargą dwóch polskich spedytorów od 2016 roku. W ramach tego postępowania Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł w październiku 2020 roku, że koszty działania policji drogowej nie powinny być uwzględniane w kalkulacji dotyczącej wysokości myta dla ciężarówek.

Republika Federalna zastosowała się do tego wyroku i zwróciła skarżącym około 424 euro. Od tego czasu do Federalnego Urzędu ds. Transportu Towarowego napłynęło wiele wniosków o zwrot nadpłaconego myta od firm spedycyjnych i logistycznych. Do czerwca tego roku było ich prawie 36 tysięcy. Na temat ich obecnej liczby BAG nie udziela informacji.

Wyrok sądu w Muenster głosi, że myto ustanowione w oparciu o dyrektywę UE dotyczącą kosztów użytkowania dróg nie przekraczało kosztów infrastrukturalnych, z czym kłóci się praktyka oceniania kosztów kapitałowych terenów, na których zbudowano autostrady według ich dzisiejszej wartości, a nie po cenach, za które zostały nabyte, co stanowi, wspomniane wyżej, naruszenie unijnego prawa.

Prezydent Rosji Władimir PutinNiemcy ostrzegają Rosję przed atakiem na Ukrainę. NATO nie kryje obaw

Przeciwko temu wyrokowi można jednak wnieść tzw. zażalenie na niedopuszczenie środka odwoławczego do Federalnego Sądu Administracyjnego w Lipsku. Adwokat polskich spedytorów Martin Pfnuer jest zadowolony z wyroku. Spedytorzy ci prowadzili do roku 2015 firmę transportową w Polsce i zażądali łącznie zwrócenia im około 12 tysięcy euro. Sąd administracyjny w Kolonii, do którego wnieśli sprawę, odrzucił w pierwszej instancji ich skargę. Sprawa ta trafiła tam dlatego, że w Niemczech kompetentnym urzędem w sprawie opłat za korzystanie z dróg jest Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego, którego siedziba mieści się właśnie w Kolonii.

Proces uważnie obserwowany

Branża spedycyjna i logistyczna z dużą uwagą obserwowały ten proces. Jego wynik będzie miał znaczenie dla tysięcy firm transportowych zobowiązanych do uiszczania myta pobieranego od ciężarówek, jak oświadczyło Federalne Zrzeszenie Towarowego Transportu Drogowego, Logistyki i Utylizacji (BGL).

Wysokość myta musi, według unijnej dyrektywy w tej sprawie, opierać się na rzeczywistych kosztach korzystania z dróg. Obejmują one, między innymi, koszty budowy i rozbudowy dróg oraz koszty ich utrzymania. W skład myta może wchodzić także opłata za zanieczyszczanie powietrza i powodowanie hałasu.

Myto od ciężarówek za przejazd po autostradach wprowadzono w Niemczech w 2005 roku, a później rozszerzono je na wszystkie drogi federalne. W roku ubiegłym zysk z myta wyniósł około 7,4 mld euro.

(DPA/jak)

Artykuł pochodzi z serwisu Deutsche Welle. 

 
Więcej o: