Niemcy. Polska na liście krajów wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem. Oto zasady podróżowania

O czym warto wiedzieć, poruszając się w czasie świąt Bożego Narodzenia między Polską a Niemcami?

Polska i inne kraje sąsiadujące z Niemcami znalazły się na niemieckiej liście obszarów wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem. W praktyce oznacza to utrudnienia w podróżowaniu między tymi krajami – rejestrowanie wjazdu, posiadanie testu, a dla niektórych obowiązek kwarantanny. Te trzy punkty trzeba mieć na uwadze przy podróżowaniu.

O czym warto wiedzieć, poruszając się w czasie świąt Bożego Narodzenia między Polską a Niemcami? Na stronie niemieckiego Ministerstwa Zdrowia sprawdziliśmy najważniejsze przepisy, a także wyjątki. Obowiązują one na razie do 15 stycznia 2022 roku.

Zobacz wideo

Zgłoszenie wjazdu

Przyjeżdżając do Niemiec z Polski, należy zarejestrować swój wjazd na stronie www.einreiseanmeldung.de. Muszą to zrobić wszystkie osoby, także zaszczepione, ozdrowieńcy i dzieci.

Portal jest dostępny w języku polskim. Dane trafiają do właściwego urzędu zdrowia. Jeśli posiadasz negatywny wynik testu, jesteś zaszczepiony lub ozdrowieńcem, musisz o tym poinformować urząd ds. zdrowia już podczas rejestracji.

Jako potwierdzenie zgłoszenia otrzymuje się plik PDF, który należy zachować jako dowód rejestracji (o dowód taki zapyta np. przewoźnik).

Przy braku dostępu do komputera, smartfona albo innego urządzenia zgłoszenie można wypełnić na papierze (formularz rozdają np. przewoźnicy). Na stronie niemieckiego Ministerstwa Zdrowia czytamy, że należy zarejestrować się najpóźniej 24 godziny od wjazdu do Niemiec (cyfrowo lub odesłać formularz na adres: Deutsche Post E-POST Solutions GmbH, 69990 Mannheim).

Kto jest zwolniony?

Zgłaszać wjazdu nie muszą osoby przejeżdżające przez Niemcy lub Polskę tranzytem, personel transportujący ludzi i towary, pracownicy transgraniczni i uczniowie uczący się po drugiej stronie granicy.

Więcej o epidemii koronawirusa na stronie głównej Gazeta.pl

Wyjątkiem jest także pobyt do 72 godzin u krewnych pierwszego stopnia pokrewieństwa (dzieci, rodzice), małżonka/małżonki lub partnera/partnerki prowadzących na co dzień osobne gospodarstwo domowe oraz pobyty do trzech dni z tytułu prawa do opieki nad dzieckiem lub kontaktu z dzieckiem.

Test na COVID-19

Wszystkie osoby od 12. roku życia muszą mieć przy wjeździe albo dowód zaszczepienia, albo dowód statusu ozdrowieńca (obowiązuje tylko przez sześć miesięcy od infekcji), albo negatywny wynik testu na COVID-19. Może to być szybki test antygenowy (nie starszy niż 48 godzin lub test PCR – nie starszy niż 72 godziny).

Dzieci do ukończenia 12. roku życia są zwolnione z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu.

Kwarantanna

Innym wymogiem jest izolacja. Każda osoba przyjeżdżająca z obszaru wysokiego ryzyka, która nie jest w pełni zaszczepiona lub nie jest ozdrowieńcem, musi przejść 10-dniową kwarantannę. Można ją skrócić najwcześniej po pięciu dniach, uzyskując negatywny wynik testu na COVID-19.

Wynik negatywnego testu zrobionego po pięciu dniach od wjazdu należy dodać pod indywidualnym linkiem otrzymanym po zgłoszeniu wjazdu na portalu Einreiseanmeldung.de. Kwarantanna kończy się w momencie przekazania tego dokumentu.

Wyjątki od kwarantanny

Kwarantanna nie obowiązuje przy tranzycie przez Niemcy albo kraj uznany za obszar wysokiego ryzyka.

Wyjątki obejmują także osoby transportujące zawodowo ludzi i towary, pracowników transgranicznych i uczniów uczących się po drugiej stronie granicy, jeśli przynajmniej raz w tygodniu wracają do swojego miejsca zamieszkania. Także pobyty w Niemczech lub Polsce do 24 godzin są traktowane jako wyjątki od kwarantanny.

Wyjątkiem są też pobyty rodzinne do 72 godzin, jeżeli odwiedza się rodzinę pierwszego stopnia (rodzice, dzieci), małżonka/małżonkę lub partnera/partnerkę prowadzących na co dzień osobne gospodarstwo domowe. Ponadto przewidziany jest wyjątek przy pobytach do trzech dni z uwagi na prawo do opieki i kontaktów z dzieckiem.

W innych i wyjątkowych przypadkach urząd ds. zdrowia może zwolnić daną osobę z kwarantanny. Są to indywidualne decyzje na odpowiedni wniosek złożony w stosownym urzędzie ds. zdrowia. 

Dzieci

Kwarantannę (o ile nie są one objęte jednym z powyższych wyjątków, ani nie są zaszczepione lub nie przeszły infekcji) muszą odbyć także dzieci do 12. roku życia. Izolacja kończy się dla nich automatycznie po piątym dniu i nie muszą one wykonywać testu na obecność koronawirusa.

W wyjątkowych przypadkach można zwolnić dzieci do lat 12 z obowiązku kwarantanny albo też skrócić 5-dniowy okres izolacji po przesłaniu negatywnego wyniku testu dziecka do niemieckiego urzędu ds. zdrowia, który podejmuje decyzję o ewentualnym zwolnieniu z kwarantanny na wniosek rodziców czy opiekunów prawnych.

Pobyty jednodniowe

Zwolnienie ze zgłoszenia przyjazdu i kwarantanny, ale już nie z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu czy też certyfikatu ozdrowieńca lub osoby zaszczepionej dotyczy osób przybywających do Niemiec w ramach krótkoterminowych pobytów do 24 godzin.

Nie ma przy tym żadnego znaczenia odległość od granicy. A zatem nawet osoba np. z Wrocławia może bez kwarantanny przyjechać na jeden dzień do Berlina na jeden z tamtejszych jarmarków świątecznych. Należy jednak pamiętać, że wejście na jarmarki możliwe jest wyłącznie dla osób zaszczepionych lub ozdrowieńców (tzw. zasada 2G).

Z Niemiec do Polski

Obostrzenia obowiązują także w drugą stronę. Każdy, kto przyjeżdża z Niemiec do Polski, musi być albo zaszczepiony, być ozdrowieńcem albo posiadać negatywny wynik testu na koronawirusa.

Artykuł pochodzi z serwisu Deutsche Welle

 
Więcej o: