Niemcy. Rośnie liczba milionerów. Większość mieszka w jednym mieście

W 2019 roku w Niemczech było 27,4 tysięce osób z milionowymi dochodami. To 4,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Większość z nich mieszka w Hamburgu.

Liczba osób z milionowymi dochodami w Niemczech wzrosła już przed kryzysem spowodowanym pandemią koronawirusa. Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego z Wiesbaden w 2019 roku 27,4 tysięcy zarejestrowanych płatników podatków oraz podatku dochodowego miało przychody w wysokości co najmniej miliona euro. To o 4,6 procent więcej niż w 2018 roku.

Zobacz wideo Co to znaczy dobrze zarabiać? Pytamy Polaków

Dla 58 procent tej grupy głównym źródłem zarobku były wpływy z przedsiębiorstwa handlowego. Kolejne 20 procent uzyskiwało swoje dochody głównie z zatrudnienia w obcej firmie, a 16 procent z pracy na własny rachunek. Jak podają statystycy, "inne rodzaje dochodów odgrywają tu marginalną rolę". 

Jednak od 2009 roku, kiedy wprowadzono ostateczny podatek u źródła, dochody kapitałowe (od oszczędności i inwestycji) mogą być ujęte tylko częściowo. 

Niemcy. Hamburg miastem milionerów

Podobnie jak w poprzednich latach, najwięcej osób z milionowymi dochodami mieszkało w 2019 roku w Hamburgu. Dwanaście na 10 tysięcy osób z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym miało dochody rzędu miliona i więcej. W Bawarii przypadło dziesięć takich osób, a w Saksonii-Anhalt i Turyngii po mniej niż dwie na 10 tysięcy.   

Średnia krajowa zarobków w przypadku milionerów wyniosła 2,7 mln euro, gdy rok wcześniej było to jeszcze 2,6 mln. Ze względu na progresję podatkową, roczne dochody na poziomie 265 327 euro i więcej lub 530 654 euro i więcej były opodatkowane w 2019 roku maksymalną stawką rzędu 45 procent.

Tak zwaną stawką podatkową dla najbardziej zamożnych objęto w Niemczech 114,5 tys. podatników. Było to o 2200 osób więcej niż w roku 2018. Jak podał urząd statystyczny, na osoby te przypadło 6,6 procent całkowitych dochodów i 13,2 procent ogółu podatków. 

***

(DPA/jar) 

Artykuł pochodzi z serwisu Deutsche Welle

Więcej o: