Młodzi Niemcy na garnuszku rodziców lub państwa. Stawiają na edukację

Połowa mieszkańców Niemiec w wieku od 15 do 24 lat jest na utrzymaniu rodziców. Co dziewiąty żyje ze świadczeń socjalnych.
Zobacz wideo Agrounia deklaruje udział w wyborach. "Będzie czarnym koniem"

W ubiegłym roku 61 procent młodych mieszkańców Niemiec w wieku od 15 do 24 lat utrzymywała się dzięki wsparciu rodziny bądź ze świadczeń socjalnych - podał w czwartek niemiecki Federalny Urząd Statystyczny. Połowa (50 procent) żyła przede wszystkim z dochodów swoich rodziców albo innych krewnych. Dla co dziewiątego młodego człowieka (11 procent) głównym źródłem utrzymania były świadczenia państwa. Około jednego procenta dysponowało już w młodym wieku własnym majątkiem, dzięki któremu można było się utrzymać. Dane te oparte są na badaniach Mikrozensus 2022.

Młodzi Niemcy stawiają na edukację

Według statystyków w ostatnich latach proporcje te zmieniły się tylko nieznacznie. Jednak jeszcze trzy dekady temu wyglądało to inaczej. W 1992 roku połowa młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat twierdziła, że utrzymuje się przede wszystkim z własnej pracy. Druga połowa (50 procent), czyli o 11 punktów procentowych mniej niż w 2022 roku, była zdana na wsparcie finansowe rodziny bądź państwa. Przy czym dla 42 procent głównym źródłem utrzymania były dochody rodziny, a dla 8 procent - świadczenia socjalne. Zmiana proporcji w ostatnich dekadach związana jest także z tym, że coraz więcej osób w wieku 15-24 lat jeszcze chodzi do szkoły, studiuje bądź odbywa szkolenie zawodowe.

Bezrobocie wśród młodzieży poniżej średniej UE

Z kolei większy odsetek uzależnionych od świadczeń państwa młodych ludzi wiąże się także z tym, że wielu z nich uczy się, nie szkoli zawodowo ani nie pracuje. W 2022 roku udział takich osób w grupie wiekowej 15-24 lata wyniósł 6,8 procent. Był mniejszy niż w dwóch pierwszych latach pandemii koronawirusa (7,4 procent w 2020 roku i 7,8 procent w 2021 roku), ale wyższy niż przed pandemią w 2019 roku (5,7 procent). 

Jeśli zaś chodzi o bezrobocie wśród młodzieży, Niemcy są znacznie poniżej średniej UE. W ubiegłym roku stopa bezrobocia wśród osób w wieku od 15 do 24 lat w tym kraju wyniosła 6,0 procent. W 2007 roku było to 11,9 procent. Tymczasem średnia UE w ubiegłym roku to 14,5 procent, czyli ponad dwa razy więcej niż w Niemczech. Najwyższe bezrobocie wśród młodzieży było w Grecji (31,4 procent) i Hiszpanii (29,8 procent).

(EPD/widz)

Artykuł pochodzi z serwisu Deutsche Welle.

 
Więcej o: