Udział energii odnawialnej w UE rośnie. Polska ma sporo do nadrobienia, ale są gorsi

By Unia Europejska osiągnęła swoje cele klimatyczne, do 2030 roku musi mieć przynajmniej 32 proc. energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Na razie zbliża się do 20 proc. Każde państwa mają swoje cele, niektóre już je osiągnęły, ale wielu - w tym Polsce - jeszcze sporo brakuje - tak wynika z najnowszych danych Eurostatu.

Jeśli chodzi o "zieloną" energię, to Unia Europejska ogółem nieźle sobie radzi. W 2018 roku (to najnowsze dane, jakimi dysponuje Eurostat) udział takie energii w końcowym zużyciu energii brutto wzrósł do 18 proc. W 2004 roku, pierwszym, za który zebrano dane, było to 8,5 proc.

Energia odnawialna w UE nie rośnie równo

UE jako całość jest bliska osiągnięcia celu na 2020 rok, który zakłada 20-procentowy udział energii odnawialnej w zużyciu. Wyniki poszczególnych państw mocno się różnią. Najlepiej pod tym względem wypadają państwa skandynawskie. W Szwecji już ponad połowa - 54 proc. - zużywanej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Dalej znajduje się Finlandia z 41,2 proc., Łotwa z 40,3 proc., Dania z 36,1 proc. oraz Austria z 33,4 proc.

Po drugiej stronie zestawienia jest Holandia, gdzie udział energii odnawialnej to tylko 7,4 proc. Słabo wypadają też: Malta - 8 proc., Luksemburg - 9,1 proc. i Belgia - 9,4 proc. Polska zajmuje siódme miejsce od końca.

Polsce do celu jeszcze brakuje

UE, jak pisaliśmy na ten rok ma cel na poziomie 20 proc. - z danych wynika, że w 2018 roku niewiele jej brakowało. Poszczególne państwa mają własne cele. 12 z nich te cele już osiągnęło lub je przekroczyło, w tym na przykład Czechy, Bułgaria i Chorwacja. Kilku brakuje już niewiele. Ale w żadnej z tych dwóch grup nie ma Polski.

Nasz cel na 2020 rok to 15 proc. udziału energii odnawialnej w użyciu energii ogółem. W 2018 roku "zrobiliśmy" 11,3 proc. Sporo brakuje, choć wśród najgorzej wypadających pod tym względem państw UE nie jesteśmy. Co może bardziej niepokoić to fakt, że w ostatnich latach ten udział niemal nie rośnie.

Energia odnawialna w UE - jako odsetek wykorzystywanej energii ogółem.Energia odnawialna w UE - jako odsetek wykorzystywanej energii ogółem. Źródło: Eurostat

W 2004 roku było to 6,9 proc. Do 2015 roku udział zwiększył się do 11,7 proc. I dalej już niewielkie zmiany. W 2016 r. było to 11,3 proc., w 2017 r. 11 proc., i w ostatnim 2018 r. 11,3 proc.

>>>Zobacz też: Aplikacje, które pomogą nam zadbać o środowisko

Zobacz wideo
Więcej o: