Odnawialne źródła energii napędzą polską kolej. Zakupy energii to w spółkach przewozowych istotny koszt

Cele unijnej polityki klimatycznej oraz interes finansowy wpływają na decyzje spółek z sektora transportu kolejowego o przechodzeniu na zieloną energię. W najbliższych latach energia elektryczna w polskich sieciach trakcyjnych będzie w istotnej części pochodziła z odnawialnych źródeł energii. W jaki sposób branża kolejowa już dziś może optymalizować koszty zakupu energii dzięki OZE?

Klimat i ekologia są dla ciebie ważne? Najnowsze informacje, ciekawe teksty i praktyczne porady zbieramy dla Was w naszym nowym, copiątkowym Zielonym Newsletterze. Możesz dopisać się pod tym linkiem. Zobacz, jak wygląda przykładowy newsletter

W obszarze polityki klimatycznej, Unia Europejska dąży do osiągnięcia tzw. "zeroemisyjności" netto do 2050 r. oraz wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii (dalej: OZE) w końcowym zużyciu energii brutto (do 2030 r. na poziomie co najmniej 32 proc.). W celu realizacji tych założeń państwa członkowskie UE podejmują starania koncentrujące się na zwiększeniu wykorzystania zielonej energii. Jednym z takich działań jest stosowanie energii elektrycznej wytworzonej z OZE w sektorze transportu, czyli w transporcie drogowym, lotnictwie, transporcie wodnym czy kolejowym.

Transport odpowiada za jedną czwartą emisji gazów cieplarnianych w UE. Aż 71,7 proc. tych emisji pochodzi z transportu drogowego. Udział transportu kolejowego w emisji CO2 jest niewielki (zaledwie 0,5 proc., ale to kolej kupuje znaczące ilości energii elektrycznej, a pozycja "zakupy energii" stanowi istotny element bilansu każdej spółki przewozowej. W związku z tym stabilna cena i pochodzenie energii elektrycznej zyskują u kolejarzy na znaczeniu. Transport kolejowy uznawany jest za najbardziej przyjazny środowisku i aby zwiększyć udział OZE w swoich miksach energetycznych, państwa członkowskie powinny opierać się na wielu rozwiązaniach, w tym korzystać z zielonej energii, również w branży kolejowej, o czym poniżej.

Zobacz wideo Zobacz też: Aplikacje, które pomogą nam zadbać o środowisko

Europejski Zielony Ład

Europejski Zielony Ład (ang. European Green Deal), ogłoszony w grudniu 2019 r., dotyczy kierunków działań państw członkowskich i UE w perspektywie do 2050 r. w dziedzinie klimatu. Głównym celem tej strategii jest osiągnięcie zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto w 2050 r. w gospodarce.

Jednym z priorytetów Europejskiego Zielonego Ładu jest przyspieszenie przejścia na zrównoważoną i inteligentną mobilność. Komisja Europejska przyjmuje, że aby "osiągnąć neutralność klimatyczną, konieczne będzie ograniczenie emisji w sektorze transportu o 90 proc. do 2050 r.". W ramach tego założenia Komisja planuje m.in. przyjąć Strategię na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności. W realizacji tego priorytetu konieczne będzie podjęcie działań w całym sektorze transportu - nie tylko transporcie drogowym, na którym skupia się analizowana strategia (budowa nowych stacji ładowania, alternatywne paliwa, bardziej rygorystyczne normy emisji zanieczyszczeń powietrza dla pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi), ale również lotniczym, wodnym czy właśnie -po kolejowym.

Jaki procent udziału OZE w finalnym zużyciu energii zadeklarowała Polska? Co kolej ma wspólnego z elektrycznymi samochodami? Jakie są działania dotyczące OZE w branży kolejowej? Czym jest PKP Mobility? O tym w dalszej części artykułu na portalu WysokieNapiecie.pl.

Artykuł pochodzi z serwisu WysokieNapiecie.pl

Więcej o: