Mazowieckie. Zakaz palenia w domowych kominkach. Sejmik przyjął Program Ochrony Powietrza

Sejmik Województwa Mazowieckiego przegłosował nowy Program Ochrony Powietrza. Jedną z istotnych zmian jest zakaz palenia w kominkach w dni smogowe. - To przełomowa i odpowiedzialna decyzja radnych Sejmiku - powiedział Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego.

Program Ochrony Powietrza przegłosowano we wtorek 8 września. Mazowsze jest pierwszym województwem w całej Polsce, które zdecydowało się na tak radykalny krok. Wszystkie działania naprawcze przewidziane w programie mają być zrealizowane w ciągu maksymalnie 6 lat. 

Zobacz wideo Aplikacje do badania jakości powietrza

Zakaz palenia w kominkach na Mazowszu. Sejmik Województwa przyjął Program Ochrony Powietrza

Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego przyjęli, że zakaz palenia w kominkach będzie obowiązywał w tzw. dni smogowe. Tym terminem określa się dni, kiedy zanieczyszczenie powietrza pyłem przekracza dopuszczalny poziom 50 ug na metr sześcienny. Zakaz palenia w kominkach nie będzie jednak bezwzględny. W budynkach, gdzie kominek jest jedynym źródłem ciepła, palenie będzie możliwe nawet w dni smogowe.

- To przełomowa i odpowiedzialna decyzja radnych Sejmiku. Dzięki okresowemu zakazowi palenia w kominkach możemy ochronić nasze zdrowie w dniach smogowych i zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza – ocenia Andrzej Guła, lider Polskiego Alarmu Smogowego.

Niedopuszczalne zanieczyszczenie powietrza występuje w Warszawie przede wszystkim w czasie sezonu grzewczego. Mieszkańcy palą w kominkach od wczesnej jesieni do końca zimy.

Nawet 50-70 proc. smogu pochodzi z domowych kominków

Program obowiązuje we wszystkich strefach województwa mazowieckiego (aglomeracja warszawska, mazowiecka, Płock i Radom). Wśród działań zmierzających do poprawy jakości powietrza znalazło się m.in.: ograniczenie emisji substancji z procesu wytwarzania energii cieplnej, zwiększanie powierzchni zieleni w wybranych gminach oraz ograniczanie wtórnej emisji pyłu poprzez czyszczenie ulic na mokro w gminach miejskich.

Program Ochrony Powietrza przewiduje również, że Warszawa powinna podejmować działania zmierzające do modernizacji swojego taboru komunikacji miejskiej, rozwoju sieci tramwajowej, zwiększenia powierzchni zieleni oraz przygotowania systemu monitorowania emisji z transportu.

Polski Alarm Smogowy podkreśla, że badania przeprowadzone w Podkowie Leśnej przez Instytut Chemii Fizycznej PAN i Instytut Ochrony Środowiska pokazują, że kominki są odpowiedzialne za nawet 50-70 proc. smogu w sezonie grzewczym. Zanieczyszczenie może powodować nie tylko dym pochodzący ze spalania węgla, ale również drewna.

Więcej o: