Opłata za wywóz śmieci. RPO żąda zmiany przepisów. Obecne naruszają zasadę równości podatkowej i prawo unijne

W odpowiedzi na liczne skargi Rzecznik Praw Obywatelskich przyjrzał się sprawie opłat za wywóz śmieci. Według niego wiele gmin niesprawiedliwie nalicza opłaty, a same przepisy naruszają zasadę równości podatkowej i prawo unijne.

Opłaty za wywóz śmieci zostały w 2020 roku wywindowane do absurdalnych poziomów. Z komunikatu RPO wynika, że wiele osób skarży się na gwałtownie rosnące koszty wywozu śmieci, a także to, że gminy ustalają opłaty śmieciowe w różny sposób. W związku z tym RPO wystosował zapytanie do ministra środowiska i klimatu Michała Kurtki, co robi, aby przeciwdziałać podwyżkom za wywóz śmieci, a także wystąpił o zmianę przepisów. 

Zobacz wideo Do jakiego kontenera wrzucić paragon, a gdzie stare ubrania? Wyjaśniamy

Opłata za wywóz śmieci. Gminy decydują same. Co biorą pod uwagę? 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami gminy same decydują o sposobie naliczania opłat za wywóz śmieci. Według ustawy wysokość stawek można uzależnić od: 

  • liczby osób w domu/mieszkaniu,
  • ilości zużywanej wody,
  • powierzchni lokalu mieszkalnego.
  • może też być opłata "od gospodarstwa domowego".

Warto dodać, że powyższe kryteria można łączyć. 

RPO twierdzi, że obecne opłaty są sprzeczne z konstytucją i prawem unijnym 

Według Rzecznika uchwały rad gmin są niezgodne z konstytucyjną zasadą równości podatkowej, a także prawem unijnym. "Sprawiedliwość daninowa oznacza, że nie można różnicować zasad opodatkowania obywateli znajdujących się w tej samej sytuacji faktycznej. Daniny mogą być różne, jeśli różna jest sytuacja obciążonych nimi obywateli" - czytamy w komunikacie. Według RPO zasada ta nabiera szczególnego wymiaru w odniesieniu do podatków stanowiących swoistą "zapłatę" za świadczoną "usługę publiczną", a takową jest opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Jako przykład złamania tej zasady RPO podaje sytuację, w której opłata za wywóz śmieci jest zależna od powierzchni lokalu mieszkaniowego, przez co osoby samotne są dyskryminowane. 

RPO apeluje do ministra klimatu i środowiska o zmianę przepisów w celu ich uproszczenia. Dodatkowo "prosi też o informacje o podejmowanych przez resort działaniach dotyczących powstrzymania znaczącego wzrostu kosztów zagospodarowania odpadów, które są zasadniczym źródłem podwyżek dotykających mieszkańców".

Więcej o: