Jak zapobiec zalegającym elektrośmieciom na naszej planecie? Castorama z projektem edukacyjnym "KWIATY ZA ELEKTROGRATY"

Wiosenne porządki to stały punkt w przygotowaniach do nowego sezonu. A przy ich okazji często znajdujemy zalegające domowe elektrośmieci, których odpowiednia segregacja i recykling jest bardzo istotny. Castorama przychodzi z pomocą i po raz kolejny organizuje ogólnopolską akcję "Kwiaty za elektrograty", podczas której nie tylko pozbędziemy się zużytego niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), ale również otrzymamy w zamian piękne bratki, które nadadzą wiosennego wyglądu naszym balkonom i tarasom.

Elektrośmieci to wszystkie niesprawne, nieużywane urządzenia, działające na prąd lub baterie. Każde gospodarstwo domowe generuje dziesiątki tego rodzaju odpadów: popsute pralki, lodówki, telefony, komputery, lampki biurkowe, a także wszelkie elektroniczne gadżety jak monitory, klawiatury, ładowarki. Kampania edukacyjna „Kwiaty za elektrograty”, prowadzona z Organizacją Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego AURAEKO ma na celu budowanie i promowanie proekologicznych postaw oraz podwyższenie wiedzy na temat zagrożeń dla planety wynikających z nieprawidłowego gospodarowania odpadami ZSEE. 

- Podczas ostatniej, jesiennej zbiórki zebraliśmy ponad 600 ton elektrośmieci i rozdaliśmy 400 tysięcy sadzonek wrzosów. Tak ogromne zainteresowanie stało się dla nas inspiracją i zachętą do stworzenia wiosennej edycji. Liczymy na to, że podczas wiosennych porządków w ręce naszych klientów wpadną różne niedziałające urządzenia, które z chęcią wymienią w każdym sklepie Castorama na kolorowe bratki. Niestety wciąż wiele z produktów elektronicznych lub elektrycznych trafia na wysypiska komunalne lub, co gorsza, do lasów. Dzięki właściwej utylizacji nie tylko ograniczymy takie sytuacje, ale również możemy dać tym produktom drugie życie

– podkreśla Paweł Świętochowski, kierownik ds. relacji biznesowych i projektów społecznych w Castoramia Polska.

zeszłoroczna zbiórka elektośmiecizeszłoroczna zbiórka elektośmieci Castorama Polska

Jak to działa?

Co roku, w wyznaczone dni, można przynieść do sklepu zużyty sprzęt, taki jak popsute pralki, lodówki, telefony, komputery, lampki biurkowe i inne elektroniczne gadżety, a w zamian otrzymać sadzonki kwiatów. 
W tym roku odbędą się dwie edycje akcji – po raz pierwszy wiosenna, i jak zawsze jesienna. W dniach 26-28 marca, we wszystkich sklepach Castorama, będzie można wymieniać elektrośmieci na piękne, wiosenne bratki. Uczestnicy akcji mogą otrzymać maksymalnie 10 sadzonek (niezależnie od liczby oddawanego sprzętu).

Dlaczego należy w odpowiedni sposób utylizować elektrośmieci?

ZSEE zawiera wiele niebezpiecznych związków, które nie powinny przedostać się do naszego środowiska. Są nimi między innymi rtęć, kadm, związki bromu czy azbest. Substancje te są niebezpieczne dla naszego zdrowia, powodując choroby układu nerwowego, kostnego, immunologicznego i wiele innych. Ich negatywny wpływ jest wywierany nie tylko przez bezpośredni kontakt z organizmem, ale także przez przedostanie się do gleby i wód gruntowych z elektrośmieci składowanych w nieprzeznaczonych do tego miejscach, lub, co gorsze, na dzikich wysypiskach. W ten sposób związki trafiają do organizmów roślin i zwierząt, a w konsekwencji do produktów, które spożywamy. Co roku z lasów są wywożone setki ton elektrośmieci, dlatego Castorama Polska postanowiła edukować swoich klientów w tym zakresie.

Misja Castoramy

„Kwiaty za Elektrograty” to jedna z wielu inicjatyw edukacyjnych i prośrodowiskowych podejmowanych przez Castoramę. Inicjatywy te dotyczą nie tylko dostosowania i wymagań stawianych oferowanym produktom, ale także komunikacji na temat problemów istotnych dla społeczności lokalnych, którymi dla Castoramy są w szczególności mieszkańcy miejscowości, klienci sklepów a przede wszystkim sami pracownicy. Kampania „Kwiaty za elektrograty” wpisuje się w realizowaną przez Castorama Polska strategię zrównoważonego rozwoju i stanowi doskonały przykład na jej praktyczne zastosowanie.

Więcej o: