Opłata produktowa. Klienci dopłacą za jednorazowy kubek z plastiku. I to niemało

Kawa, herbata i piwo w jednorazowych plastikowych kubeczkach podrożeje nawet o 1 zł - wynika z nowego projektu Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Co więcej, od lipca wprowadzony zostanie zakaz wprowadzania na rynek m.in. jednorazowych sztućców, talerzy i słomek wykonanych z tworzyw sztucznych
Zobacz wideo Problem plastiku i opakowań jednorazowych. „Tu pandemia zrobiła dużo złego”

W czwartek (1 kwietnia) na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt noweli ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, oraz niektórych innych ustaw. Przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekt został skierowany do opiniowania.

Opłata za opakowania jednorazowego użytku może wynieść 1 zł

Nowela ma wdrożyć przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Jej celem jest ograniczenie stosowania jednorazowych produktów, składających się z plastiku. Dotyczy to m.in. kubeczków, mieszadełek, patyczków do uszu, sztućców, talerzy i słomek.

Zamieszczony na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt przewiduje wprowadzenie tzw. opłaty produktowej w wysokości maksymalnie 1 zł za jedną sztukę opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego. Opłata zostanie doliczona do ostatecznej ceny produktu i zapłaci za nią konsument.

Opłata ma na celu zniechęcenie konsumentów do nabywania opakowań jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego na rzecz produktów z alternatywnych materiałów lub produktów wielokrotnego użytku

- głosi projekt ustawy.

Plastikowe talerze, sztućce i patyczki higieniczne będą zakazane

Nowela przewiduje również, że od 3 lipca 2021 roku obowiązywać będzie zakaz wprowadzania do obrotu jakichkolwiek produktów wykonanych z tworzyw sztucznych oksydegradowalnych, czyli nienadających się do recyklingu. Produkty te zawierają dodatki przyspieszające ich rozpad na małe cząstki plastiku, które pozostają na długo w środowisku. Zakaz obejmie m.in. jednorazowe talerze i sztućce, słomki, mieszadełka do napojów, patyczki mocowane do balonów oraz patyczki higieniczne.

Zgodnie z projektem, od 3 lipca 2021 roku część produktów będzie zawierała informacje o prawidłowym gospodarowaniu odpadów powstałych z tworzyw sztucznych, nienadających się do recyklingu. Natomiast przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produktu jednorazowego użytku będą objęci rozszerzoną odpowiedzialnością producentów (ROP). Oznacza to, że będą ponosić koszty m.in. kampanii edukacyjnych, sprzątania i zagospodarowania odpadów powstałych z takich produktów - informuje TVN24.

Projekt ustala maksymalną kwotę opłaty na 0,05 zł za sztukę wprowadzanego na rynek produktu. Opłata ma być płacona co roku. Właściwe stawki zostaną określone w rozporządzeniu. Pojawi się również obowiązek prowadzenia ewidencji i sprawozdań w zakresie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych oraz narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne, a także prowadzenia ewidencji oddzielnie dla każdej jednostki w przypadku sklepów i jednostek gastronomii.

Więcej o: