WWF: Unia Europejska drugim największym niszczycielem lasów deszczowych [RAPORT]

Raport organizacji WWF wskazuje, że Unia Europejska jest drugim największym na świecie niszczycielem lasów deszczowych. UE przyczyniła się do wycinki 203 tys. hektarów lasów.
Zobacz wideo Czy powierzchnia lasów w Polsce faktycznie wzrasta? „Nigdy nie mieliśmy tak dużo drzew i tak mało lasów”

Raport międzynarodowej organizacji WWF (Światowy Fundusz na rzecz Przyrody) obejmuje lata 2005-2017. Został oparty o zdjęcia satelitarne oraz badania przepływów handlowych. Z raportu wynika, że największymi niszczycielami lasów deszczowych są Chiny i Unia Europejska.

Unia Europejska odpowiada za kilkanaście proc. globalnej wycinki lasów deszczowych

Wysoki popyt na soję, olej palmowy, wieprzowinę, kakao i kawę przyczynia się do destrukcji lasów. Organizacja WWF wskazuje, że konsumpcja w Unii Europejskiej odpowiada za 16 proc. globalnej wycinki lasów deszczowych, związanej z handlem międzynarodowym. Można więc powiedzieć, że UE doprowadziła pośrednio do wycinki 203 tys. hektarów lasów i emisji 116 mln ton dwutlenku węgla.

Największym na świecie niszczycielem lasów deszczowych są Chiny. Ich udział w globalnej wycince lasów wynosi 24 proc. Za UE są Indie (9 proc.), Stany Zjednoczone (7 proc.) i Japonia (5 proc.).

Polska jedną z ośmiu gospodarek UE, które przyczyniły się do wylesiania

W latach 2005-2017, największe gospodarki Unii Europejskiej - Belgia, Francja, Hiszpania, Niderlandy, Niemcy, Polska, Wielka Brytania i Włochy - były odpowiedzialne za 80 proc. wylesiania przez UE. Popyt na towary, takie jak soja czy wieprzowina, prowadzi również do zniszczenia ekosystemów nieleśnych, takich jak łąki lub tereny podmokłe.

- Wylesianie i konwersja ekosystemów na całym świecie napędzają kryzys klimatyczny i bioróżnorodności, niszcząc źródła utrzymania i zagrażając naszemu zdrowiu - powiedziała jedna z głównych autorek raportu Anke Schulmeister-Oldenhove, starsza specjalistka polityki leśnej w biurze WWF ds. polityki europejskiej. - W tej chwili UE jest częścią problemu, ale dzięki odpowiedniemu prawodawstwu moglibyśmy być częścią rozwiązania - dodała.

Komisja Europejska zaproponuje nowe przepisy minimalizujące ryzyko deforestacji

Komisja Europejska zamierza przedstawić propozycje dotyczące nowego unijnego prawodawstwa w sprawie wylesiania. W raporcie WWF podkreślono pilną potrzebę uwzględnienia przez prawo całościowego wpływu unijnej konsumpcji na lasy i inne ekosystemy naszej planety, takie jak łąki i tereny podmokłe.

Międzynarodowa organizacja oczekuje, że nowe unijne prawo zagwarantuje, iż produkty i towary przyczyniające się lub powodujące ryzyko wylesiania nie trafią w pierwszej kolejności na rynek UE. WWF liczy również na to, że Unia Europejska zacieśni współpracę z innymi krajami, aby wspierać globalne wysiłki na rzecz położenia kresu wylesianiu, niszczeniu przyrody i łamaniu praw człowieka.

Więcej o: