Unia będzie wymagać więcej w sprawie smogu, zanieczyszczeń wody i gleby. Nowe cele na 2030 r.

Komisja Europejska poinformowała, że limity dotyczące zanieczyszczeń zostaną podniesione. Unia otrzyma też w tej materii nowe cele na 2030 rok. Zaostrzenie przepisów ma pomóc w osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 roku.

W środę Komisja Europejska ogłosiła nowy plan walki z zanieczyszczeniami środowiskowymi, informuje Reuters. Określone w nim zostały cele na 2030 rok, które mają pomóc w osiągnięciu celów z długoterminowej strategii UE rozpisanej do 2050 roku. Wśród nich znajduje się zadanie osiągnięcia neutralności klimatycznej i związane z nią zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby do poziomów, które są bezpiecznie dla przyrody i człowieka

Jedną z wielkich lekcji, jakie wyciągnęliśmy z pandemii koronawirusa, jest ścisły związek między zdrowiem ludzkim a zdrowiem planety. W tej chwili żadne z nich nie jest w dobrym stanie

- powiedział komisarz UE ds. Środowiska Virginius Sinkevicius. Dodał, że skutki zanieczyszczenia środowiska najmocniej dotykają narażone grupy, jak np. ludzi o niskich dochodach. 

'Elity zanieczyszczające' emitują dwa razy więcej dwutlenku węgla niż 50 proc. najbiedniejszych [RAPORT] Bogacze emitują dwa razy więcej dwutlenku węgla niż 50 proc. najbiedniejszych

Nowe cele środowiskowe Komisji Europejskiej na 2030 rok

Najważniejszym wyzwaniem ma być zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, za które odpowiedzialne są fabryki i samochody emitujące też gazy cieplarniane. W związku z tym nowym celem na 2030 rok jest zmniejszenie o 55 proc. przedwczesnych zgonów związanych z zanieczyszczeniem powietrza. W 2018 roku problem ten dotknął 379 tys. osób w UE, wg danych Europejskiej Agencji Środowiska. KE w przyszłym roku ma przeprowadzić rewizję limitów zanieczyszczenia powietrza, by dostosować je do zaleceń WHO. W realizacji celów mają pomóc także zaostrzone przepisy "Euro 7", które zostaną zaprezentowane jeszcze w tym roku i zmniejszą ślad środowiskowy samochodów.

Zobacz wideo Dr Pełczyńska-Nałęcz: Epidemia smogu co roku zabiera tyle żyć, ile zabrała epidemia COVID-u

Oprócz tego do 2030 roku Unia chce zredukować o 25 proc. ekosystemy, w których zanieczyszczenie powietrza zagraża bioróżnorodności. Zanieczyszczenie mórz plastikiem ma się zmniejszyć do tego czasu o połowę. 

Unia Europejska planuje nowe mechanizmy i przepisy, by osiągnąć cel

Komisja Europejska ma zaproponować niebawem przepisy, które umożliwią zrealizowanie nowych założeń. Stopniowo mają być wycofywane substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego, rozważane jest też ograniczenie emisji amoniaku z hodowli i fabryk, a także rewizja regulacji dot. pestycydów. 

''Pięć koszy pod zlewem nie zbawi planety. Unijna polityka śmieciowa to hipokryzja'' "Segregowanie śmieci to hipokryzja. Czy to zmieszamy, czy nie, dla planety mała różnica"

Pierwsze przepisy wejdą w życie w 2023 roku i będą dotyczyć bardziej restrykcyjnych standardów dotyczących wody pitnej. W 2025 roku UE zrewiduje prawo regulujące przetwarzanie odpadów, by zmniejszyć ich ilość i usprawnić recykling. 

Więcej o: