Bełchatów kończy z węglem brunatnym. Jest decyzja o wygaszaniu bloków energetycznych od 2030 r.

W 2036 roku zostanie wyłączony ostatni blok energetyczny w Elektrowni Bełchatów. Wtedy też zostanie zakończone wydobycie węgla brunatnego w regionie bełchatowskim - wynika z Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego. Plan jest konieczny do ubiegania się o środku unijne dla regionu.

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego został opublikowany przez marszałka województwa. Zawarto w nim harmonogram wygaszania kolejnych bloków energetycznych w Elektrowni Bełchatów. Zgodnie z danymi Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP), proces wygaszania będzie przebiegał w następujący sposób:

  • 2030 r. - 1 blok,
  • 2031 r. - 1 blok,
  • 2032 r. - 2 bloki,
  • 2033 r. - 2 bloki,
  • 2034 r. - 3 bloki,
  • 2035 r. - 2 bloki
  • 2036 r. - 1 blok.

"Równocześnie przedstawiony został plan zakończenia eksploatacji złóż węgla brunatnego w Bełchatowie.  Według danych MAP zakończenie trwającej obecnie eksploatacji złóż w polach Bełchatów i Szczerców nastąpi odpowiednio w 2026 r. i 2038 r. W Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego zostało potwierdzone, że eksploatacja węgla z tego złoża byłaby trwale nierentowna, wobec czego PGE nie planuje wydobycia węgla brunatnego ze złoża Złoczew i obszar ten został zgłoszony do obszaru transformacji" - poinformowała w komunikacie Polska Grupa Energetyczna.

Zobacz wideo Izabela Zygmunt: Polska nie jest prymusem ograniczania emisji

- Zależy nam na tym, żeby województwo łódzkie mogło korzystać ze środków unijnych na sprawiedliwą transformację. Zaplanowanie dat wyłączenia bloków energetycznych Elektrowni Bełchatów oraz zakończenia eksploatacji złóż węgla brunatnego Bełchatów i Szczerców, jak również odejście od planu eksploatacji złoża Złoczew mają fundamentalne znaczenie z punktu widzenia planowania przyszłości Kompleksu Energetycznego Bełchatów, jego pracowników oraz mieszkańców tego regionu. Mają również znaczenie symboliczne, ponieważ to od powodzenia tego projektu w dużej mierze zależeć będzie sukces polskiej transformacji energetycznej - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Elektrownia Bełchatów kluczowa dla woj. Łódzkiego i w pozyskaniu funduszy unijnych

Decyzje dot. województwa łódzkiego mają być możliwe do zrealizowania, jeśli region otrzyma wsparcie z unijnego funduszu sprawiedliwej transformacji. Jednocześnie Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji był podstawą do ubiegania się o to dofinansowanie.

Kopalnia TurówTak Czesi tracili cierpliwość ws. Turowa. "Starałem się nie wejść na drogę sądową"

Kompleks Energetyczny Bełchatów jest dzisiaj największym pracodawcą na obszarze transformacji województwa łódzkiego, dlatego tak ważne jest dla nas odpowiednie zaplanowanie jego przyszłości w taki sposób, aby możliwe było zminimalizowanie negatywnych skutków społeczno-gospodarczych wygaszania jego działalności w sektorze wydobywczo-energetycznym

- wskazywał marszałek województwa łódzkiego, Grzegorz Schreiber. 

Protest pracowników sektora energetycznego

Na środę 9 czerwca związki zawodowe z sektora energetycznego zaplanowały demonstrację w Warszawie. Związkowcy domagają się między innymi gwarancji zatrudnienia dla pracowników elektrowni, którzy według relacji OPZZ, już teraz są zwalniani. Protestujący chcą pakietów osłonowych na wzór tych, które wywalczyli górnicy z PGG. 

Jacek Sasin na ŚląskuUmowa z górnikami podpisana. Sasin: UE nie pozostawia nam wyjścia

Kwestię tę poruszył również marszałek województwa łódzkiego.

Będzie to możliwe [wygaszanie działalności w sektorze energetyczno-wydobywczym w Bełchatowie - red.] jedynie poprzez uruchomienie systemowych projektów oraz stworzenie realnych możliwości przekwalifikowania się i rozwoju nowych kompetencji zawodowych wśród aktualnych i przyszłych pracowników kompleksu energetycznego Bełchatów, nad czym pracujemy

- dodaje Grzegorz Schreiber.

Więcej o: