Bełchatów kończy z węglem brunatnym. Jest decyzja o wygaszaniu bloków energetycznych od 2030 r.

W 2036 roku zostanie wyłączony ostatni blok energetyczny w Elektrowni Bełchatów. Wtedy też zostanie zakończone wydobycie węgla brunatnego w regionie bełchatowskim - wynika z Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego. Plan jest konieczny do ubiegania się o środku unijne dla regionu.

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego został opublikowany przez marszałka województwa. Zawarto w nim harmonogram wygaszania kolejnych bloków energetycznych w Elektrowni Bełchatów. Zgodnie z danymi Ministerstwa Aktywów Państwowych (MAP), proces wygaszania będzie przebiegał w następujący sposób:

  • 2030 r. - 1 blok,
  • 2031 r. - 1 blok,
  • 2032 r. - 2 bloki,
  • 2033 r. - 2 bloki,
  • 2034 r. - 3 bloki,
  • 2035 r. - 2 bloki
  • 2036 r. - 1 blok.

"Równocześnie przedstawiony został plan zakończenia eksploatacji złóż węgla brunatnego w Bełchatowie.  Według danych MAP zakończenie trwającej obecnie eksploatacji złóż w polach Bełchatów i Szczerców nastąpi odpowiednio w 2026 r. i 2038 r. W Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego zostało potwierdzone, że eksploatacja węgla z tego złoża byłaby trwale nierentowna, wobec czego PGE nie planuje wydobycia węgla brunatnego ze złoża Złoczew i obszar ten został zgłoszony do obszaru transformacji" - poinformowała w komunikacie Polska Grupa Energetyczna.

Zobacz wideo Izabela Zygmunt: Polska nie jest prymusem ograniczania emisji

- Zależy nam na tym, żeby województwo łódzkie mogło korzystać ze środków unijnych na sprawiedliwą transformację. Zaplanowanie dat wyłączenia bloków energetycznych Elektrowni Bełchatów oraz zakończenia eksploatacji złóż węgla brunatnego Bełchatów i Szczerców, jak również odejście od planu eksploatacji złoża Złoczew mają fundamentalne znaczenie z punktu widzenia planowania przyszłości Kompleksu Energetycznego Bełchatów, jego pracowników oraz mieszkańców tego regionu. Mają również znaczenie symboliczne, ponieważ to od powodzenia tego projektu w dużej mierze zależeć będzie sukces polskiej transformacji energetycznej - powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Elektrownia Bełchatów kluczowa dla woj. Łódzkiego i w pozyskaniu funduszy unijnych

Decyzje dot. województwa łódzkiego mają być możliwe do zrealizowania, jeśli region otrzyma wsparcie z unijnego funduszu sprawiedliwej transformacji. Jednocześnie Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji był podstawą do ubiegania się o to dofinansowanie.

Kompleks Energetyczny Bełchatów jest dzisiaj największym pracodawcą na obszarze transformacji województwa łódzkiego, dlatego tak ważne jest dla nas odpowiednie zaplanowanie jego przyszłości w taki sposób, aby możliwe było zminimalizowanie negatywnych skutków społeczno-gospodarczych wygaszania jego działalności w sektorze wydobywczo-energetycznym

- wskazywał marszałek województwa łódzkiego, Grzegorz Schreiber. 

Protest pracowników sektora energetycznego

Na środę 9 czerwca związki zawodowe z sektora energetycznego zaplanowały demonstrację w Warszawie. Związkowcy domagają się między innymi gwarancji zatrudnienia dla pracowników elektrowni, którzy według relacji OPZZ, już teraz są zwalniani. Protestujący chcą pakietów osłonowych na wzór tych, które wywalczyli górnicy z PGG

Kwestię tę poruszył również marszałek województwa łódzkiego.

Będzie to możliwe [wygaszanie działalności w sektorze energetyczno-wydobywczym w Bełchatowie - red.] jedynie poprzez uruchomienie systemowych projektów oraz stworzenie realnych możliwości przekwalifikowania się i rozwoju nowych kompetencji zawodowych wśród aktualnych i przyszłych pracowników kompleksu energetycznego Bełchatów, nad czym pracujemy

- dodaje Grzegorz Schreiber.

Więcej o: