Żywiec Zdrój wspólnie z branżą zabiega o system depozytowy, by umożliwić efektywną zbiórkę i recykling plastikowych butelek

Gospodarowanie odpadami plastikowymi to jedno z największych wyzwań ekologicznych współczesnego świata. W odpowiedzi na to wyzwanie, marka Żywiec Zdrój od lat podejmuje liczne działania na rzecz efektywnego recyklingu. Teraz, wspólnie z branżą zabiega o wprowadzenie systemu depozytowego w Polsce - jedynego, skutecznego sposobu, który umożliwi wzrost poziomu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych z PET i ich recyklingu.

Każdego roku w Polsce na rynek trafia ok. 200 tysięcy ton opakowań PET, jednak poziom recyklingu tego surowca jest wciąż relatywnie niski i wynosi zaledwie 50%. Co więc należy zrobić, aby zwiększyć szansę nadania plastikowej butelce drugiego życia?
Odpowiedzią jest wprowadzenie systemu depozytowego!

Dlaczego?                                            

System depozytowy to jedyny sposób zapewniający efektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych po napojach i ich recykling, a w konsekwencji – domknięcie obiegu opakowań. Wprowadzenie tego rozwiązania pozwoli także skutecznie przeciwdziałać przedostawaniu się plastiku do środowiska naturalnego, dokąd nigdy nie powinien trafiać. Doświadczenia innych krajów europejskich, w których system depozytowy został już wprowadzony dowodzą, że w krótkim czasie poziom recyklingu butelek PET może wzrosnąć powyżej 90%. Osiągnięcie tych parametrów jest kluczowe w kontekście zamykania obiegu tworzyw sztucznych i zwiększenia udziału recyklatów w opakowaniach, czyli produkcji nowych butelek z surowców wtórnych.

Wierzymy, że wprowadzenie tej zmiany wymaga zaangażowania wielu interesariuszy, dlatego inicjujemy i wspieramy inicjatywy z udziałem innych producentów i partnerów biznesowych. Jednocześnie mamy świadomość, że sukces tego rozwiązania w największej mierze zależy od nas – konsumentów, decydujących o tym, co stanie się z plastikową butelką. Dlatego, zanim jeszcze rozwiązania systemowe zostaną wprowadzone w życie, regularnie edukujemy.

- mówi Pani Katarzyna Owsianko - Starszy Kierownik ds. Komunikacji, Żywiec Zdrój

#depozytdlanatury  - kampania edukacyjna Żywiec Zdrój

Pod koniec 2020 roku marka rozpoczęła kampanię poświęconą edukacji na temat wprowadzenia systemu depozytowego w Polsce. W działania komunikacyjne włączyli się kluczowi twórcy internetowi z zakresu ekologii, a także eksperci z zakresu zrównoważonego rozwoju Żywiec Zdrój. Akcja miała przybliżyć konsumentom założenia systemu depozytowego oraz uświadomić, jak ważną rolę w tym procesie odgrywa każdy z nas.

 

EKOmaty

W ubiegłym roku Żywiec Zdrój i Żabka Polska podjęły wspólne działania na rzecz zamknięcia obiegu tworzyw sztucznych. Efektem współpracy są EKOmaty umożliwiające selektywną zbiórkę opakowań PET i metalu. Ten na pozór zwykły odpad to cenny surowiec, który służy do produkcji nowych butelek!
Urządzenia są już dostępne w wybranych punktach Żabki w Warszawie i Poznaniu.

 

Działania proekologiczne

Zrównoważony rozwój to jeden z kluczowych celów funkcjonowania Żywiec Zdrój i całej grupy spółek DANONE. Firma od lat podejmuje działania, by zminimalizować swój wpływ na środowisko naturalne. Systematycznie wprowadza na rynek opakowania w 100% z przetworzonego plastiku. Jako pierwsza firma w Polsce, zapewniła też zbiórkę i recykling równowartości 100% plastiku wprowadzonego przez siebie na rynek, realizując tym samym swoje zobowiązanie. We wrześniu 2020 roku Żywiec Zdrój, wraz z innymi przedstawicielami grupy spółek DANONE, został sygnatariuszem Paktu Plastikowego, by wspólnie z branżą i innymi podmiotami działać w kierunku ograniczania użycia pierwotnych tworzyw sztucznych i innowacji na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego. Zaangażowanie firmy we wprowadzenie systemu depozytowego w Polsce może przyczynić się do przyniesienia wyłącznie kolejnych, pozytywnych skutków dla naszego środowiska.  

Więcej o: