Nowy Sącz na czele niechlubnego rankingu. Ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Europie [DANE]

Nowy Sącz znalazł się na ostatnim miejscu w europejskim rankingu jakości powietrza - wskazują dane Europejskiej Agencji Środowiska, które obejmują lata 2019-2020. Badano w tym czasie 300 miast. Umiarkowaną jakość powietrza stwierdzono tylko w kilku polskich miastach.
Zobacz wideo Czy noszenie maseczki na otwartym powietrzu ma sens?

Europejska Agencja Środowiska uruchomiła narzędzie, które pozwala sprawdzić jakość powietrza w ponad 300 miastach w Europie. Przedstawione dane obejmują średnią z lat 2019-2020. Okazuje się, że powietrze w większości miast było zanieczyszczone drobnym pyłem zawieszonym o średnicy poniżej 2,5 µm (PM 2,5) mimo ograniczonego ruchu drogowego spowodowanego pandemią.

Zła jakość powietrza w większości polskich miast

Z danych Europejskiej Agencji Środowiska wynika, że najczystsze powietrze było obecne w miastach Umea w Szwecji, Tampere w Finlandii oraz Funchal w Portugalii. Najbardziej zanieczyszczonym miastem był Nowy Sącz w Polsce, a tuż przed nim Cremona we Włoszech i Slavonski Brod w Chorwacji.

W 127 miastach, średnie stężenie PM 2,5 w latach 2019-2020 nie przekraczało poziomu 10 µg/m3. Miasta te zostały oznaczone na mapie kolorem zielonym. 123 kolejnych znalazło się w grupie miast z "umiarkowaną" jakością powietrza. Tam stężenie PM 2,5 utrzymywało się na poziomie od 10 do 15 µg/m3. W 68 miastach jakość powietrza była zła - średnie stężenie PM 2,5 nie przekraczało poziomu 25 µg/m3. Na samym końcu tego rankingu znalazło się 5 miast, w których jakość powietrza była najgorsza w całej Europie. Tam stężenie PM 2,5 było powyżej poziomu 25 µg/m3.

Które miast mają najlepsze powietrze, a które najgorsze

Polskie miasta w przeważającej większości miały złą jakość powietrza. Najlepiej wypadły Białystok, Bydgoszcz, Elbląg, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Koszalin, Olsztyn, Słupsk, Suwałki, Szczecin i Zielona Góra, gdzie jakość powietrza była umiarkowana. W kolejnych 27 miastach jakość powietrza była zła - zaliczają się do nich m.in. Kraków, Łódź, Poznań, Toruń, Warszawa i Wrocław. Natomiast do grona polskich miast z największym zanieczyszczeniem powietrza zakwalifikowały się Nowy Sącz i Zgierz. Narzędzie można znaleźć na stronie internetowej Europejskiej Agencji Środowiska - TUTAJ.

Zanieczyszczenie powietrza prowadzi do przedwczesnych zgonów

Europejska Agencja Środowiska wskazuje, że jakość powietrza w ciągu ostatniej dekady poprawiła się na naszym kontynencie. Jednak najnowsza roczna ocena jakości powietrza wykazała, że w 2018 r. ekspozycja na drobny pył PM 2,5 spowodowała około 417 tys. przedwczesnych zgonów w 41 krajach europejskich.

Chociaż jakość powietrza znacznie się poprawiła w ciągu ostatnich lat, zanieczyszczenie powietrza utrzymuje się na wysokim poziomie w wielu miastach w całej Europie. To narzędzie pozwala mieszkańcom w łatwy sposób sprawdzić, jak ich miasto radzi sobie w porównaniu z innymi pod względem zanieczyszczenia powietrza. Dostarcza ono konkretnych i lokalnych informacji, które mogą wzmocnić pozycję obywateli wobec władz lokalnych w walce z tym problemem. Pomoże to nam wszystkim w osiągnięciu celów UE dotyczących zerowego poziomu zanieczyszczeń

- powiedział Hans Bruyninckx, dyrektor wykonawczy w Europejskiej Agencji Środowiska

Więcej o: