Nowy Sącz na czele niechlubnego rankingu. Ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w Europie [DANE]

Nowy Sącz znalazł się na ostatnim miejscu w europejskim rankingu jakości powietrza - wskazują dane Europejskiej Agencji Środowiska, które obejmują lata 2019-2020. Badano w tym czasie 300 miast. Umiarkowaną jakość powietrza stwierdzono tylko w kilku polskich miastach.
Zobacz wideo Czy noszenie maseczki na otwartym powietrzu ma sens?

Europejska Agencja Środowiska uruchomiła narzędzie, które pozwala sprawdzić jakość powietrza w ponad 300 miastach w Europie. Przedstawione dane obejmują średnią z lat 2019-2020. Okazuje się, że powietrze w większości miast było zanieczyszczone drobnym pyłem zawieszonym o średnicy poniżej 2,5 µm (PM 2,5) mimo ograniczonego ruchu drogowego spowodowanego pandemią.

USA. Wysycha największe sztuczne jezioro. 'Potrzeba boskiej interwencji'. Na zdjęciu jezioro Mead USA. Wysycha największe sztuczne jezioro. "Potrzeba boskiej interwencji"

Zła jakość powietrza w większości polskich miast

Z danych Europejskiej Agencji Środowiska wynika, że najczystsze powietrze było obecne w miastach Umea w Szwecji, Tampere w Finlandii oraz Funchal w Portugalii. Najbardziej zanieczyszczonym miastem był Nowy Sącz w Polsce, a tuż przed nim Cremona we Włoszech i Slavonski Brod w Chorwacji.

W 127 miastach, średnie stężenie PM 2,5 w latach 2019-2020 nie przekraczało poziomu 10 µg/m3. Miasta te zostały oznaczone na mapie kolorem zielonym. 123 kolejnych znalazło się w grupie miast z "umiarkowaną" jakością powietrza. Tam stężenie PM 2,5 utrzymywało się na poziomie od 10 do 15 µg/m3. W 68 miastach jakość powietrza była zła - średnie stężenie PM 2,5 nie przekraczało poziomu 25 µg/m3. Na samym końcu tego rankingu znalazło się 5 miast, w których jakość powietrza była najgorsza w całej Europie. Tam stężenie PM 2,5 było powyżej poziomu 25 µg/m3.

Które miast mają najlepsze powietrze, a które najgorsze

Polskie miasta w przeważającej większości miały złą jakość powietrza. Najlepiej wypadły Białystok, Bydgoszcz, Elbląg, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Koszalin, Olsztyn, Słupsk, Suwałki, Szczecin i Zielona Góra, gdzie jakość powietrza była umiarkowana. W kolejnych 27 miastach jakość powietrza była zła - zaliczają się do nich m.in. Kraków, Łódź, Poznań, Toruń, Warszawa i Wrocław. Natomiast do grona polskich miast z największym zanieczyszczeniem powietrza zakwalifikowały się Nowy Sącz i Zgierz. Narzędzie można znaleźć na stronie internetowej Europejskiej Agencji Środowiska - TUTAJ.

Kopalnia odkrywkowa Turów Greenpeace skarży przedłużenie koncesji dla kopalni w Turowie

Zanieczyszczenie powietrza prowadzi do przedwczesnych zgonów

Europejska Agencja Środowiska wskazuje, że jakość powietrza w ciągu ostatniej dekady poprawiła się na naszym kontynencie. Jednak najnowsza roczna ocena jakości powietrza wykazała, że w 2018 r. ekspozycja na drobny pył PM 2,5 spowodowała około 417 tys. przedwczesnych zgonów w 41 krajach europejskich.

Chociaż jakość powietrza znacznie się poprawiła w ciągu ostatnich lat, zanieczyszczenie powietrza utrzymuje się na wysokim poziomie w wielu miastach w całej Europie. To narzędzie pozwala mieszkańcom w łatwy sposób sprawdzić, jak ich miasto radzi sobie w porównaniu z innymi pod względem zanieczyszczenia powietrza. Dostarcza ono konkretnych i lokalnych informacji, które mogą wzmocnić pozycję obywateli wobec władz lokalnych w walce z tym problemem. Pomoże to nam wszystkim w osiągnięciu celów UE dotyczących zerowego poziomu zanieczyszczeń

- powiedział Hans Bruyninckx, dyrektor wykonawczy w Europejskiej Agencji Środowiska

Więcej o: