Opłaty za śmieci. Ile zapłacimy za śmieci w Warszawie, a ile w Łodzi?

Opłaty za śmieci mogą się różnić w zależności od miejsca twojego zamieszkania. Sprawdź, ile wynoszą i od czego są uzależnione w jednych z największych miast w Polsce.

Opłaty za śmieci: Warszawa      

Jak w stolicy wyglądają obecnie opłaty za śmieci? Warszawa od kwietnia 2021 roku zdecydowała się na poważne zmiany w obowiązujących stawkach i zasadach nakładania opłat za odpady. Teraz wszystko zależy od tego, ile mieszkańcy zużyją wody. Przedtem wykorzystywano metodę opłaty "od lokalu", która wynosiła 65 złotych w mieszkaniach i 94 złote w domach jednorodzinnych.

Aktualną stawkę opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, a także wielolokalowych domów należy wyliczać zgodnie ze wzorem: 12,73 zł x 1m3 wody. Wszystko będzie się opierało na średnim zużyciu wody z sześciu kolejnych miesięcy minionego roku.

Takie rozwiązanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom wpłynięcia na wysokość opłaty za śmieci. Jeśli będą rozważnie i oszczędnie korzystać z wody, co też jest ważne dla środowiska - zapłacą mniej. 

Opłata za śmieci: Łódź  

Także w Łodzi wysokość opłat za śmieci ulegnie zmianie. Łódź od 1 lipca 2021 postanowiła wprowadzić tak zwany hybrydowy system opłat za odbiór odpadów. Oznacza to, że mieszkańcy domów jednorodzinnych, tak jak do tej pory będą co miesiąc płacić 34 złote od osoby, natomiast w przypadku tych, którzy mieszkają w nieruchomościach wielorodzinnych, opłata będzie uzależniona od zużycia wody w danym gospodarstwie domowym. W drugim przypadku pod uwagę będzie brane zużycie wody na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy, podzielone przez trzy. Stawka wyniesie 9,60 złotych za metr sześcienny.

W ten sposób władze chcą wyłapać wszystkie osoby, które do tej pory nie płaciły za odbiór śmieci. Jednocześnie każdy mieszkaniec zabudowy wielorodzinnej będzie miał realny wpływ na to, ile zapłaci.

Opłaty za śmieci a zameldowanie

Opłaty za śmieci a zameldowanie – czy rzeczywiście każdy, kto jest w danym mieszkaniu czy domu zameldowany, musi płacić za śmieci? Zdarzają się sytuacje, że ktoś nie przebywa w swoim miejscu zameldowania, bo uczy się w innym mieście bądź wyjechał na stałe za granicę. W takim wypadku można udowodnić, że płaci się za odpady w innym miejscu. Aby tego dokonać, trzeba dysponować dowodem wpłaty za śmieci, które zostały opłacone poza miejscem zameldowania. Wcześniej powinno się też złożyć stosowne oświadczenie, które znajdziemy na stronie jednostki zajmującej się poborem opłat za śmieci, czyli urzędu gminy czy spółdzielni mieszkaniowej. 

Opłata za śmieci za dziecko

Opłata za śmieci za dziecko zaczyna obowiązywać właściwie tuż po jego narodzinach. Właśnie dlatego w najbliższym czasie po nich rodzic powinien zgłosić zmiany w liczbie osób zamieszkujących dany lokal czy dom jednorodzinny do odpowiedniej jednostki (wspólnoty, spółdzielni mieszkaniowej, urzędu gminy). Opłata za odbiór odpadów jest pobierana niezależnie od wieku mieszkańca.

Zobacz też: Za przestępstwo środowiskowe nawet 25 lat więzienia. Za zaśmiecanie 8. Nadchodzą drakońskie kary          

Więcej o: