Pierwsze na świecie słoiczki pozytywnie wpływające na klimat

HiPP już od 10 lat wytwarza słoiczki w sposób neutralny dla klimatu. Teraz, marka poszła o krok dalej i oddaje naturze więcej, niż od niej bierze! Tym kolejnym, przełomowym krokiem w długoletniej strategii zrównoważonego rozwoju jest wprowadzenie na rynek pierwszych słoików Climate-positive. Dzięki temu HiPP redukuje znacznie więcej dwutlenku węgla niż wytwarza w całym łańcuchu produkcji - począwszy od upraw, poprzez opakowania, transport aż do magazynów, w których produkty są przechowywane.

Ekologia wpisana w DNA firmy

Nawet wtedy, gdy zmiany klimatyczne nie były jeszcze uznawane za największe wyzwanie współczesnego świata, HiPP  podejmował działania mające na celu ochronę klimatu.

W 1956 roku, firma jako pionier rolnictwa ekologicznego położyła podwaliny pod aktywną ochronę przyrody i klimatu, przechodząc na rolnictwo ekologiczne. Dzięki zrównoważonemu rolnictwu ekologicznemu HiPP wnosi cenny wkład w ochronę zdrowia gleby, a tym samym w ochronę klimatu.

 W ciągu ostatnich dziesięcioleci firma osiągnęła bardzo wiele, m.in.:

  •  przestawiła się na odnawialne źródła energii
  • podjęła szerokie działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej
  • zredukowała emisję gazów cieplarnianych
  • zoptymalizowała zużycie opakowań

Dzięki temu emisja dwutlenku węgla w zakładzie produkcyjnym została zredukowana o ponad 80 %!  Od 1995 roku HiPP spełnia surowe wymagania Europejskiego Systemu Eko-zarządzania i Audytu (EMAS) i od tego czasu co roku redukuje swój ślad węglowy.

Słoiczki Climate-positive

Neutralny bilans klimatyczny to dla nas wciąż za mało – teraz idziemy o krok dalej. Kompensujemy znacznie więcej CO2 niż powstaje na wszystkich etapach wytwarzania naszych produktów i ich drogi do konsumenta: począwszy od upraw, poprzez opakowania, transport, aż do magazynów, w których nasze produkty są przechowywane. Oddajemy naturze więcej, niż jej zabieramy. Nie tylko ograniczamy emisję dwutlenku węgla, ale także pomagamy naturze w usuwaniu CO2 z powietrza, np. poprzez dbałość o zdrową glebę i ochronę bioróżnorodności w naszych ekologicznych uprawach. Od tej pory na naszych słoiczkach znajdziesz symbol "Climate-positive" - potwierdzenie naszych działań na rzecz ochrony klimatu.

– wyjaśnia Stefan Hipp, właściciel firmy HiPP

Każdy słoiczek HiPP oznacza zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery aż o 350 g! Firma obliczyła wszystkie istotne dla klimatu emisje związane z produkcją słoików Climate-positive, zaczynając od pól uprawnych aż po centralne magazyny dystrybutorów. Wyniki te zostały potwierdzone przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV Nord AG. Zanotowano wszystkie emisje dwutlenku węgla, które powstają w procesie upraw ekologicznych, poprzez produkcję i pakowanie gotowych słoików, aż po łańcuch logistyczny.

119 milionów słoiczków HiPP produkowanych rocznie dla dzieci w Polsce, Niemczech, Austrii i Szwajcarii sprawia, że do atmosfery nie przedostaje się 41,9 tys. ton dwutlenku węgla.

 

Misja HiPP

Do 2025 roku określimy i zredukujemy ślad węglowy wszystkich produktów HiPP i wszystkich obszarów działalności firmy. Pozostałe emisje skompensujemy poprzez projekty ochrony klimatu

- wyjaśnia Stefan Hipp, właściciel firmy HiPP.

HiPP dąży do tego, aby stać się Climate-positive we wszystkich obszarach działalności oraz w całym łańcuchu dostaw. Firma angażuje się w liczne projekty mające na celu ochronę środowiska, takie jak produkcja humusu, czy globalne projekty ochrony klimatu.

Więcej informacji tutaj.

TU ZNAJDZIE SIĘ REKLAMA

Więcej o: