Zmiany w fotowoltaice i mniej korzyści dla prosumentów. Prezydent podpisał ustawę

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii, która zastępuje net metering (czyli tzw. system opustów) nowym systemem rozliczeń dla prosumentów - net biling. Zmiana wjedzie w życie od kwietnia przyszłego roku i sprawi, że instalacje fotowoltaiczne na dachach domów będą mniej opłacalne.

Ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw podpisał 14 grudnia Andrzej Duda - poinformowała w komunikacie Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wyjaśniono, że ustawa ma modyfikować funkcjonujący system wsparcia prosumcji, przez stworzenie warunków do szerszej partycypacji społeczeństwa.

"Głównym celem ustawy jest promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii w formule rozproszonej i obywatelskiej, co przyczyni się do osiągnięcia krajowego celu udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto" - wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Przeczytaj więcej informacji o fotowoltaice na stronie głównej Gazeta.pl

Fotowoltaika. Będzie nowy system rozliczeń

Ustawa o OZE wprowadza nowy system rozliczeń. Obecnie funkcjonuje system tzw. net meteringu, zwany systemem opustów. Prosumenci, czyli osoby wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii, za każdą jednostkę energii wprowadzoną do sieci, wyprodukowaną z pomocą instalacji do 10 kWp, mogą odebrać za darmo 0,8 jednostki.

Natomiast nowelizacja wprowadza tzw. net billing, który ma zastąpić net metering. Polega on na tym, że prosumenci będą mogli sprzedawać nadwyżki energii po cenach hurtowych, a w razie potrzeby będą kupować energię po stawkach detalicznych, oczywiście wyższych, uwzględniających wszystkie opłaty. Jednak zmiany będą dotyczyć tylko nowych prosumentów. Osoby, które zamontują panele słoneczne przed 31 marca 2022 r., będą mogły rozliczać się przez 15 lat według starych zasad.

Z ustawy wynika, że w okresie od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. będzie funkcjonował system net billing na podstawie cen miesięcznych. W tym okresie energia będzie rozliczana zgodnie z rynkową miesięczną ceną energii elektrycznej, wyznaczoną dla danego miesiąca kalendarzowego. Natomiast system net billing oparty o ceny godzinowe wejdzie w życie 1 lipca 2024 r.

Fotowoltaika. Zmiany niekorzystne dla prosumentów

"Będzie to docelowy system rozliczeń oparty o odrębne rozliczanie energii wprowadzonej do i pobranej z sieci. Wartość energii wprowadzonej do sieci ustalana będzie według ceny giełdowej godzinowej na rynkach dnia następnego. Wyznaczanie tych cen będzie należało do operatora rynku informacji energii (PSE), który już dzisiaj wyznacza takie ceny" - czytamy w komunikacie KPRP.

Według analizy przeprowadzonej dla Polskiego Alarmu Smogowego przez dr. Jana Rączkę, byłego prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, okres zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę wzrośnie z obecnych 6-7 lat do 13-16 lat.

Zobacz wideo Koniec fotowoltaiki w Polsce? Małgorzata Tracz: Nie jest to dobra ustawa
Więcej o: