Czy można wyciąć drzewa na swojej działce? To nie takie proste

Czy można wyciąć drzewa na swojej działce? Chociaż może się wydawać, że jest to zwyczajna czynność porządkowa, to często należy zdobyć odpowiednie pozwolenie. Bez niego może nas czekać bowiem kara pieniężna.

Jakie drzewa można wyciąć na swojej posesji? Może się wydawać, że np. wycięcie własnoręcznie posadzonej rośliny jest naturalnym działaniem. W tym duchu zostało uchwalone prawo z 2017 r. pozwalające na wycinkę drzew na własnej posesji bez ograniczeń pod warunkiem, że nie będzie ona dokonywana w celach gospodarczych. Od nazwiska ówczesnego ministra środowiska Jana Szyszko prawo to określono jako ''lex Szyszko''. 

Temperatura chodnika w miejscu nasłonecznionym i w cieniuSzukasz chłodu w upał? Przestań kosić trawę i ścinać drzewa

Jakie drzewa mogę wyciąć na swojej posesji? Kontrowersyjne prawo z 2017 r.

W ciągu zaledwie kilku miesięcy obowiązywania ustawy poddano wycince niepokojąco dużą liczbę drzew. Przykładem może być Łódź, gdzie poddano badaniom wycinkę drzew z lat 2010-2019 z części miasta (8,5 proc. powierzchni). Okazało się, że aż 40 proc. wycinek z całego dziesięciolecia przypada na pierwsze miesiące 2017 roku, czyli czas obowiązywania ''lex Szyszko''. Nic dziwnego, że szybko znowelizowano prawo, kończąc z brzemienną w skutkach liberalizacją. 

Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu

Zezwolenie na usunięcia drzewa lub krzewu jest wymagane tylko w niektórych przypadkach. Zamiar ścięcia drzewa należy zgłosić w urzędzie gminy właściwym dla lokalizacji danej działki. Uruchomiona zostaje wówczas procedura, w której pracownik urzędu musi w przeciągu 21 dni dokonać oględzin drzew przeznaczonych pod wycinkę. Następnie urząd gminy ma 14 dni na wniesienie sprzeciwu. Do wycinki można przystąpić wtedy, gdy taki sprzeciw nie został wniesiony. 

Co powinno się znaleźć na zgłoszeniu drzewa do wycinki? Musi ono zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, wyraźne oznaczenie nieruchomości i rysunek lub mapę z oznaczeniem umiejscowienia drzewa na działce. Warto przypomnieć, że chodzi tutaj tylko o usunięcie drzewa bez związku z działalnością gospodarczą. 

Zobacz wideo Czy kwintylion drzew uratuje klimat?

Jakie drzewa można wyciąć na działce?

Jakie drzewa można wyciąć bez zezwolenia? Istotny jest gatunek i obwód pnia drzewa mierzony na wysokości pięciu centymetrów ponad ziemią. Warto wiedzieć o tym, że:

  • Wierzbę, klon srebrzysty, klon jesionolistny i topolę można ściąć bez pozwolenia pod warunkiem, że obwód pnia nie przekracza 80 cm. 
  • Bez dokonywania zgłoszenia można wyciąć robinię akacjową, platana klonolistnego i kasztanowca zwyczajnego pod warunkiem, że obwód pnia nie przekracza 65 cm.
  • Pozostałe drzewa można wycinać pod warunkiem, że obwód pnia nie przekracza 50 cm.  

Jesienne opadanie liści.Zaskakujący skutek zmian klimatu. Drzewa jesienią mogą gubić liście szybciej

Wycinka drzew na własnej działce. Kiedy nie jest możliwa?

Kiedy wycinka drzew na własnej działce jest niemożliwa? Zakaz może być spowodowany szczególnym znaczeniem danego drzewa lub statusem terenu, na którym rośnie. 

Przede wszystkim wycinki nie można dokonać wtedy, gdy drzewo jest pomnikiem przyrody lub rośnie na terenie wpisanym do rejestru zabytków. Decyzję odmowną można otrzymać także wtedy, gdy obszar wycinki jest chroniony miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub jest to obszar z planowanymi nasadzeniami zieleni miejskiej. 

Zobacz też: Inwazja śródziemnomorskich owadów w południowej i zachodniej Polsce.

Więcej o: