Po co w miastach chaszcze i "nieużytki"? Oglądaj dyskusję z udziałem Jana Mencwela

Przycięte żywopłoty, trawa skoszona równo do milimetra, drzewa w równych rzędach - tak często wygląda zieleń w naszych miastach. Teraz powoli zaczyna się to zmieniać i częściej akceptujemy dzikie łąki, ale zielone chaszcze i "nieużytki" wciąż budzą raczej negatywne emocje i pytania: "czemu to takie zaniedbane". Ale może w miastach powinno być miejsce także na "zaniedbane" tereny, które bywają nazywane czwartą przyrodą? Oglądaj dyskusję na ten temat:
Zobacz wideo Po co w miastach chaszcze i "nieużytki"?

Czy w miastach jest miejsce na dziką przyrodę? Jakie korzyści mogą dawać nam tereny, które często określamy jako "nieużytki", albo zieleń rosnąca bez ingerencji człowieka? Miejsce chaszcze bywają dużo bogatsze przyrodniczo, niż kontrolowane i uporządkowane parki i ogrody. Mogą mieć swoją rolę w adaptacji do zmian klimatu. Jednak wciąż wielu mieszkańcom miast ich widok się nie podoba - czy warto ich przekonywać do walorów dzikiej przyrody w mieście. Na ten temat rozmawiają uczestnicy dyskusji "Czwarta Przyroda". 

Dyskusja odbywa się w ramach konferencji Zielona Retencja - jak przeciwdziałać suszom i podtopieniom w miastach organizowanej przez Gdańskie Wody, której patronem medialnym jest Gazeta.pl. Rozmowę prowadzi Jan Mencwel.

Uczestnicy dyskusji:

Dr hab. Dorota Rancew-Sikora - Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, zatrudniona w Instytucie Socjologii. Interesuje się kwestią relacji człowieka z przyrodą w sytuacji narastającego kryzysu ekologicznego. Publikowała artykuły na temat społecznych i kulturowych znaczeń wody i morza, problemów społeczności wybrzeża oraz społecznych aspektów zmiany klimatu. Specjalizuje się w badaniu komunikacji społecznej i dyskursu publicznego.

Barbara Piórkowska - Pisarka, poetka. Autorka powieści „Szklanka na pająki" (2010/2018), prozy „Utkanki" (2014), powieści „Kraboszki" (2020), czterech tomów poetyckich, w tym ostatniego pt. „Syberia" (2016), współtwórczyni spektakli poetyckich i teatralnych. Nauczycielka w pracowni kreacji literackich i blogów w Pałacu Młodzieży w Gdańsku (2002-2018), trenerka warsztatów twórczego pisania m.in. na ogólnopolskim festiwalu rozwojowym dla kobiet Progressteron. Nominowana do Nagrody Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury „Splendor Gedanensis" za rok 2010. Laureatka Nagrody Gdańskich Bibliotekarzy „Pro Libro Legendo" za rok 2010, zdobywczyni I nagrody w Konkursie Literatury Pomorskiej i Kaszubskiej 2021 Costerina (kategoria proza). Od kilku lat prowadzi spacery zielarsko- i roślinno-literackie oraz z twórczym pisaniem. Stypendystka Miasta Gdańska i Marszałka Województwa Pomorskiego. Obecnie redaguje powieść „Gaja" i pisze zielony przewodnik literacki po Gdańsku.

Piotr Grzelak - Z-ca Prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju, wcześniej dwukrotnie wybrany na funkcję Radnego Miasta Gdańska, w ramach której pełnił między innymi funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska; wiceprezydent Związku Miast Bałtyckich; prezes Polskiej Unii Mobilności Aktywnej; przewodniczący zespołu odpadowego Unii Metropolii Polskich; przewodniczący Komisji UMP ds. Urbanistyki; absolwent dwóch wydziałów na Uniwersytecie Gdańskim: Nauk Społecznych i Ekonomicznego,

Kasper Jakubowski - Architekt krajobrazu związany z pracownią Kwiaty i Badyle, współautor m.in. projektu zieleni na nagrodzonym osiedlu NOWY STRZESZYN w Poznaniu. Doktor nauk technicznych na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Ekolog i popularyzator ochrony przyrody w miastach. Edukator przyrody, twórca i prezes Fundacji Dzieci w Naturę, która kieruje działania szczególnie do rodzin i dzieci. Popularyzator ochrony dzikich terenów w miastach i włączania dzikości do zieleni miejskiej, planów rewitalizacji i projektów deweloperskich. Inicjator Stacji Natura i rewitalizacji nieużytku Żabie Doły w Zielonkach jako miejsca spotkania mieszkańców z lokalną przyrodą (‘nearby nature’). Jest współautorem razem z pracownią Archigrest i Kają Kusztrą stałej ekspozycji i ścieżki edukacyjnej po czwartej przyrodzie na Kopcu Powstania Warszawskiego (otwarcie w 2022). Autor ebooka o czwartej przyrodzie* miasta – popularyzator tego pojęcia w Polsce (*czwarta przyroda, czyli przyroda odłogów, rozwijająca się dynamicznie na miejscach zniszczonych, a następnie opuszczonych przez człowieka – dziś coraz bardziej postrzegana jako wartościowa a nie nieużytki). Jest pomysłodawcą i inicjatorem sadzenia pierwszych mikrolasów w Polsce razem z mieszkańcami (tzw. lasów Miyawakiego z ang. „tiny-forests"), które zostaną posadzone w 2021 i 2022 w Poznaniu i Krakowie. Współpracuje z Caritas Laudato si.

Moderacja: Jan Mencwel - Animator kultury, publicysta, aktywista, współzałożyciel stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, autor książki "Betonoza". Jest także członkiem zarządu Towarzystwa Krajoznawczego Krajobraz.

Więcej o: