Browary Kompanii Piwowarskiej zasilane energią elektryczną z wiatru

W 2019 r. Kompania Piwowarska nawiązała przełomową w skali polskiego przemysłu współpracę podpisując kontrakt typu PPA (Power Purchase Agreement) na dostawę energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych od firmy innogy (przejętej później przez RWE Renewables). Źródłem zakontraktowanej energii jest farma LECH Nowy Staw położona w pobliżu Nowego Stawu, ok. 50 km na południowy wschód od Gdańska.

Umowa ta była wówczas największym w Polsce kontraktem tego rodzaju. Dzięki partnerstwu z dużym odbiorcą energii elektrycznej na kolejne 10 lat umożliwiła RWE Renewables rozbudowę istniejącej farmy wiatrowej w trudnym czasie dla energetyki wiatrowej w Polsce (ustawa odległościowa z 2016 r.). Kompanii Piwowarskiej pozwoliła znacząco zmniejszyć emisję CO2 i realizować cele strategii Lepsza Przyszłość 2030. Na mocy umowy w 2020 r. 40% zapotrzebowania browarów na energię elektryczną było pokryte energią odnawialną, natomiast od 2021 do 2029 będzie to 100%.

Inicjatywa ta jest istotna dla realizacji celów środowiskowych zawartych w strategii Kompanii Piwowarskiej Lepsza Przyszłość 2030. Strategia składa się z 4 filarów: Planeta, Ludzie, Portfolio i Profit. Zrównoważony rozwój jest jej osią, a spośród celów zdefiniowanych w filarze Planeta priorytetem jest minimalizacja emisji CO2 pochodzącej z działalności firmy.

Celem strategicznym Kompanii Piwowarskiej jest osiągnięcie zeroemisyjności browarów do końca bieżącej dekady. Jest on realizowany poprzez konsekwentne zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej oraz optymalizację jej zużycia w całym łańcuchu wartości. Do 2050 r. Kompania Piwowarska chce osiągnąć w pełni neutralność węglową w swoim łańcuchu wartości.

Korzystanie przez browary z energii elektrycznej pochodzącej z wiatru znacznie zmniejsza negatywny wpływ działalności firmy na środowisko naturalne. W 2019 r. browary i magazyny Kompanii Piwowarskiej były odpowiedzialne za emisję 104 626 Mg CO2 w ramach zakresu 1 i 2. Rok później emisja CO2 była mniejsza o 28%. W 2021 r. poziom emisji CO2 z browarów i magazynów, w porównaniu do 2019 r., w wyniku pełnego przejścia na energię elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych oraz innych działań spadł do 33 752 Mg, czyli o 68%.

Wypełnianie zapisów umowy z RWE Renewables jest jednym z działań, które przyczyniają się do realizacji celów środowiskowych określonych w firmowej strategii Lepsza Przyszłość 2030 oraz celów Agendy 2030 ONZ, w tym przypadku celów 7, 12 i 13.

W dobie kryzysu klimatycznego na dużych firmach spoczywa znacznie większa odpowiedzialność. Jako lider branży Kompania Piwowarska zobowiązała się do minimalizacji negatywnego wpływu działalności biznesowej na dobrostan Ziemi. Daje również przykład innym firmom, jak się zmieniać i jakie rozwiązania stosować z korzyścią dla społeczeństwa i planety. Co więcej, podejmuje liczne działania środowiskowe również w trosce o przyszłość swojego biznesu, który bazuje na naturalnych składnikach i zasobach.

Współpraca z RWE Renewables obrazuje, jak Kompania Piwowarska wprowadza w życie cel nadrzędny firmy: tworzenia więzi, które mają znaczenie. To partnerstwa biznesowe bazujące na podobnych celach i wartościach, przynoszące korzyść nie tylko biznesowi, ale także planecie i społeczności. Ten cel nadrzędny definiuje po co firma istnieje i podkreśla jej mocny wkład w dobro wspólne. Łącząc siły z partnerami biznesowymi i wykorzystując efekt skali można zrobić znacznie więcej dla dobra planety i społeczeństwa. Kompania Piwowarska jest przekonana, że tylko odpowiedzialne działania są drogą do budowania przewagi konkurencyjnej i osiągania lepszych wyników biznesowych.