Ogromne składowisko toksycznych substancji. Odpady z klejów, płyn hamulcowy. Zawiadomiono prokuraturę

W Szczecinie, w pobliżu Odry, odkryto nielegalne składowisko niebezpiecznych substancji. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przekazał, że znajdowało się tam ponad 700 pojemników z toksycznymi płynami. Sprawą zajmuje się prokuratura.
Zobacz wideo "Nie zastanawiamy się, jak koszulka za 30 zł wpływa na środowisko"

Nielegalne składowisko niebezpiecznych odpadów w Szczecinie, niedaleko Kanału Fabrycznego, odkryli inspektorzy niedawno powstałego Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej WIOŚ w Szczecinie. W akcji inspektorzy użyli dronów, dzięki którym zobaczyli, na jak dużą skalę zorganizowano to nielegalne składowisko niebezpiecznych materiałów. WIOŚ dokładnie wymienia, że w pobliżu Odry znajdowało się ponad 400 pojemników o pojemności 1000 litrów, 300 beczek o pojemności 200 litrów oraz zbiorniki paliwowe o łącznej pojemności 450 tysięcy litrów. W środku były m.in. zużyty olej silnikowy, filtry olejowe, odpady z klejów, płyn hamulcowy oraz różnego rodzaju chemikalia Inspektorzy podkreślają, że znalezione substancje są trujące, poważnie zagrażające zdrowiu, łatwopalne, trujące dla środowiska oraz żrące. W czasie kontroli WIOŚ nie zauważył, żeby którakolwiek z toksycznych substancji dostawała się do Odry. 

Szczecin. Niebezpieczne odpady w pobliżu Odry. Na nielegalnym składowisku było kilkaset pojemników

WIOŚ w Szczecinie zawiadomił o nielegalnych składowisku odpadów policję i straż pożarną. Do Prokuratury Rejonowej w Szczecinie złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w Kodeksie karnym [art. 183, paragraf 1], który mówi o składowaniu odpadów w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach. Za to przestępstwo grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Wyjaśnienia w sprawie toksycznych odpadów nielegalnie składowanych w pobliżu Odry ma też złożyć Miasto Szczecin. Do jego obowiązków należy także przeprowadzenie badania zanieczyszczenia gruntu, aby wskazać wpływ magazynowanych odpadów niebezpiecznych na środowisko oraz ustalenie, czy grunt  wymaga przywrócenia do stanu wymaganego standardami jakościowymi - wskazał WIOŚ. Także do miasta należy obowiązek usunięcia zagrażających ludziom i środowisku odpadów - ma to związek z wygaśnięciem decyzji związanej z gospodarką odpadami, wydanej przez Prezydenta Miasta Szczecin.

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu:

Więcej o: