Koniec ze słomkami i sztućcami z plastiku. Za złamanie zakazu nawet pół miliona kary

Plastikowe produkty jednorazowego użytku takie jak słomki, sztućce, czy patyczki higieniczne mogą zostać wprowadzone na rynek najpóźniej do 23 maja. Za złamanie tego zakazu producentom będzie groziła wysoka kara pieniężna. Wszystko przez ustawę, której celem jest wdrożenie unijnych ograniczeń mających zmniejszyć wpływ produktów z plastiku i tworzyw sztucznych na środowisko.

Ustawa o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, oraz niektórych innych ustaw została opublikowana 9 maja. Zgodnie z zapowiedziami akt normatywny ma wejść w życie po upływie 14 dni. Oznacza to, że już 24 maja producenci nie będą mogli wprowadzić na rynek niektórych jednorazowych produktów wykonanych z tworzywa sztucznego.

Zobacz wideo Nowe przepisy o jednorazówkach. „Znikną plastikowe talerzyki i sztućce"

To koniec z jednorazowym plastikiem. Ostatnia szansa dla producentów tworzyw sztucznych

Celem noweli jest przede wszystkim zastosowanie się do unijnych dyrektyw wprowadzających ograniczenia na stosowanie jednorazowych produktów wykonanych z tworzyw sztucznych. Ma ona także za zadanie przyczynić się do wycofania takich przedmiotów ze sprzedaży. Zgodnie z przepisami zakaz obowiązywać będzie od 24 maja. Dotyczy on wyłącznie wprowadzenia na rynek nowych produktów. Producenci, którym w magazynach zalegają plastikowe przedmioty takie jak np. słomki, czy sztućce, będą mogli je sprzedać pod warunkiem wystawienia na nie faktury najpóźniej z datą 23 maja, czyli przed wejściem w życie ustawy. Te, które zostały przed tym terminem wprowadzone na rynek lub też znalazły się w bazach hurtowych, będą mogły zostać sprzedane do wyczerpania zapasów. 

Jakie produkty będą zakazane?

Produkty, które w związku z wejściem w życie noweli nie mogą zostać wprowadzone na rynek, wymieniono w załączniku 2 do ustawy. Są to:

  • patyczki higieniczne, z wyjątkiem patyczków przeznaczonych do celów medycznych zgodnie z definicją wyrobu medycznego,
  • sztućce (widelce, noże, łyżki, pałeczki),
  • talerze
  • słomki, z wyjątkiem słomek przeznaczonych do celów medycznych zgodnie z definicją wyrobu medycznego,
  • mieszadełka do napojów,
  • patyczki mocowane do balonów i służące do tego, aby balony się na nich opierały, w tym mechanizmy tych patyczków,
  • pojemniki na żywność wykonane z polistyrenu ekspandowanego,
  • pojemniki na napoje, w tym ich zakrętki i wieczka, wykonane z polistyrenu ekspandowanego,
  • kubki na napoje, w tym ich zakrętki i wieczka, wykonane z polistyrenu ekspandowanego.

Co będzie grozić za złamanie przepisów?

Przedsiębiorcy, który po wejście w życie ustawy złamie obowiązujące przepisy będą groziły  administracyjne kary pieniężne w wysokości od 10 tys. do nawet 500 tys. zł. Decyzję o nałożeniu kary podejmował będzie właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Z kolei wysokość grzywny według ustawy ustalana będzie na podstawie "stopnia szkodliwości naruszenia, rodzaju, zakresu i okresu trwania naruszenia oraz dotychczasowej działalności podmiotu".

Więcej o: