Regulować rzeki czy pozostawić naturze? Oglądaj dyskusję z udziałem Wód Polskich [TRANSMISJA]

Katastrofa Odry przybliżyła wielu temat rzek w Polsce i tego, w jak złym są stanie. A jedna z bardziej zażartych dyskusji dotyczy tego, czy powinniśmy rzeki bardziej regulować i "betonować", czy przeciwnie - więcej oddawać naturze. O tym w piątek będzie dyskutować wiceprezes Wód Polskich i ekspert SGGW. Oglądaj transmisję w tym artykule od godz. 15:00.

Nie betonujcie rzek - to hasło coraz częściej podnoszą organizacje pozarządowe i ekolodzy. Bo regulowanie rzek, budowa dróg wodnych, zapór i dużych zbiorników to plany rządu, także w reakcji na katastrofę na Odrze. Jakie działania są skuteczne w ochronie natury, a także człowieka przed skutkami zmiany klimatu, jak susza czy ulewne deszcze? M.in. o tym dyskusją podczas konferencji ZIELONA RETENCJA w Gdańsku Wojciech Skowyrski, zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą i doktor habilitowany, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Mateusz Grygoruk. Rozmowę poprowadzi Ryszard Gajewski, prezes spółki Gdańskie Wody zajmującej się zrównoważonym gospodarowaniem wodami opadowymi. Transmisja znajduje się tutaj: 

Zobacz wideo
 

"Zbliżenie poglądów"

Jak piszą organizatorzy konferencji, w trakcie dyskusji będą starać się zbliżyć oba stanowiska. Pełne życia koryta rzek są coraz ważniejszymi dla społeczeństwa elementami ekosystemów. Ich prostowanie czy obwałowywanie traktowane jest często jak oszpecanie, czy wręcz ujarzmianie w betonowy gorset, zabijający całe środowiska wodne. Dla osób dbających o ochronę przeciwpowodziową proponowanie całkowitej zmiany charakteru rzek jest niemożliwe. Piątkowa dyskusja będzie próbą zbliżenia i pogodzenia tych poglądów dla lepszej ochrony polskich rzek.

Gdańsk ma swoje trudne doświadczenia z ekstremami związanymi z wodą. W tym roku wiosna jest tam wyjątkowo sucha. Zaś w dniach 14/15 lipca 2016 roku wystąpiły opady, które charakteryzowały się niespotykanymi do tej pory parametrami i były jednymi z największych zarejestrowanych w Polsce.

Aby radzić sobie z takimi wyzwaniami, Gdańsk systemowo wykorzystuje się zieleń do magazynowania i oczyszczania wód opadowych - podkreślają Gdańskie Wody. Już na etapie planowania przestrzennego wpisywane są specjalne wymogi dotyczące retencji, które podczas wydawania warunków technicznych nabierają konkretnych wartości związanych z ilością wód do zagospodarowania w zieleni. Dzięki temu rozwiązaniu w ciągu ostatnich dwóch latach udało się w Gdańsku zaprojektować blisko 200 tysięcy metrów sześciennych retencji.

O doświadczeniach z Gdańska i innych części Polski dyskutują w tym tygodniu uczestniczki i uczestnicy konferencji ZIELONA RETENCJA. Poświęcona jest właśnie znaczeniu terenów zielonych dla zagospodarowywania i oczyszczania wód opadowych. Tegoroczna edycja pochyli się w szczególności nad rolą, renaturyzacją i ochroną terenów podmokłych w miastach, poruszany będzie też temat jakości wód opadowych, odciążenia kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej oraz rozwijania projektów związanych z zieloną retencją w różnych polskich samorządach.

Wśród prelegentów są się m.in. przedstawiciele Ministerstwa Środowiska i Klimatu, Instytutu Ochrony Środowiska, Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, Politechniki Gdańskiej i Krakowskiej. Gazeta.pl jest patronem medialnym konferencji.

Więcej o: