Gdzie wyrzucać puste i pełne opakowania po lekach? Są nawet trzy możliwości. Sprawdź, zanim wyrzucisz

Podczas segregacji śmieci powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na odpady medyczne. Nie należy ich gromadzić w nieodpowiednich miejscach. Powinny one trafić do wyznaczonych pojemników.

Medykamenty, z których już nie skorzystamy, powinny zostać odpowiednio zutylizowane. Aby tego dopilnować, opakowania po lekach należy wyrzucić do wyznaczonych do tego pojemników. Zatem gdzie należy wyrzucić leki?

Zobacz wideo Nie segregujesz śmieci? Zapłacisz nawet 4 razy więcej

Segregacja śmieci. Gdzie wyrzucać leki i pozostałe odpady medyczne?

Wyróżniamy kilka podstawowych odpadów medycznych, które powinny trafić do odpowiednich pojemników, jeśli nie będziemy z nich już korzystać. Tabletki w blistrach oraz syropy należy zostawić w aptekach, które mają specjalne pojemniki na zużyte medykamenty. Odpowiednim miejscem są również punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które znajdują się w miastach i gminach. Należy też pamiętać, że tabletek nie należy wyjmować z blistra, a cieczy (np. syropów) nie powinniśmy wylewać do kanalizacji.

Igły i strzykawki należy zostawić w zbiornikach na przedmioty, które miały kontakt z krwią. Je również znajdziemy w aptekach czy w punktach selektywnej zbiórki. Maseczki i rękawiczki jednorazowe możemy natomiast wyrzucić do pojemników na odpady zmieszane.

Puste blistry i listki po lekach są wykonane z folii i aluminium. Należy wyrzuć je do kosza na odpady zmieszane, czyli do czarnego pojemnika. 

Dlaczego należy segregować odpady medyczne?

Jeśli zdecydujemy się na wyrzucanie zużytych medykamentów do innych pojemników, wówczas możemy się przyczynić do skażenia środowiska. "Leki mogą spowodować stopniowe uodparnianie się patogenów na środki, które przedostały się do miejsc ich występowania" - przekazał portal Smieci.eu.

"Transport odpadów medycznych musi być przeprowadzany zgodnie z ADR (międzynarodową konwencją dotyczącą przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych - red.), wytycznymi bezpieczeństwa i higieny, często przez specjalizowane firmy transportowe. Odpady medyczne muszą być unieszkodliwiane w sposób bezpieczny, np. przez spalanie w specjalnych instalacjach lub sterylizację. Proces ten musi być również dokładnie udokumentowany" - czytamy na stronie Ekotu.pl.

Więcej o: