Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy. Co otrzyma prezydent, gdy będzie ustępował z urzędu?

W czwartek 6 sierpnia po godz. 10 Andrzej Duda ponownie został zaprzysiężony na urząd Prezydenta RP. Będzie to jego ostatnia kadencja. Po jej zakończeniu prezydentowi będzie przysługiwał szereg uprawnień, na przykład dożywotnia pensja.

Uprawnienia, które przysługują ustępującej głowie państwa, są zawarte w ustawie z 30 maja 1996 r. o uposażeniu byłego prezydenta RP. Dotyczą one prezydentów wybieranych w wyborach od 1989 roku, a także ostatniego prezydenta RP na uchodźstwie - Ryszarda Kaczorowskiego. A zatem i Andrzeja Dudę, kiedy ten ustąpi z urzędu w 2025 r., z jednym wyjątkiem. Jak mówił mec. Ryszard Kalisz w rozmowie z Business Insiderem, odprawa dla ustępującego prezydenta związana jest z ustąpieniem z urzędu, a nie zakończeniem kadencji. Oznacza to, że nie przysługuje reelektowi. 

Zobacz wideo Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy na prezydenta

Dożywotnia pensja

Byłemu Prezydentowi przysługuje dożywotnio miesięczne uposażenie w wysokości odpowiadającej 75 proc. kwoty wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "uposażeniem”

- głosi art. 2 ust. 1 ustawy o uposażeniu byłego prezydenta. Pensja prezydenta na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. 1981 nr 20 poz. 101) składa się z "wynagrodzenia zasadniczego odpowiadającego siedmiokrotności kwoty bazowej oraz dodatku funkcyjnego odpowiadającego trzykrotności kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa".

W 2020 r. było to ok. 20 138 złotych brutto, czyli ponad 14 tys. złotych netto miesięcznie. Zgodnie z tym, Andrzej Duda na emeryturze może liczyć na prawie 9,4 tys. złotych brutto.

Pieniądze na prowadzenie biura

Byłemu Prezydentowi na prowadzenie biura przysługują środki finansowe w wysokości i na zasadach określonych dla posłów otrzymujących środki finansowe na utworzenie, funkcjonowanie i finansowanie biura poselskiego

- czytamy w ustawie.

Ochrona funkcjonariuszy SOP

Były prezydent pozostaje pod ochroną funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Co ważne, uprawnienie do ochrony SOP przysługuje byłemu prezydentowi na terytorium Polski.

Odprawa dla ustępującego prezydenta

Ustępującemu prezydentowi przysługuje też odprawa w wysokości trzech miesięcznych pensji. Według obecnie obowiązujących zasad wynagradzania głowy państwa, prezydent Andrzej Duda będzie mógł liczyć na ok. 60 tys. złotych.