Banki zawieszają spłaty przez koronawirusa. Jak odroczyć raty kradytu?

W związku z pandemią koronawirusa banki w Polsce proponują tymczasowe odroczenie spłat kredytów hipotecznych i gotówkowych. Takie usługi są już dostępne w mBanku, PKO BP i Raiffeisen Banku.

Jak pisaliśmy w next.gazeta.pl, Związek Banków Polskich ogłosił, że banki w Polsce niezwłocznie wdrożą u siebie rozwiązania umożliwiające m.in. zawieszenie spłaty rat kredytów (zarówno hipotecznych, jak i gotówkowych) klientów, których sytuacja finansowa pogorszyła się w wyniku pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

ZBP pisze, że domyślnie raty (w całości lub w części kapitałowej) mogą być zawieszone przez okres do 3 miesięcy. Ale wiadomo, że każdy bank może swoją ofertę konstruować nieco inaczej. Pierwszy bank, który pokazał swój pomysł na wsparcie kredytobiorców - mBank - umożliwił zawieszenie spłaty kapitału kredytów nawet na pół roku. Swoje rozwiązania zaprezentowały już także m.in. PKO BP czy Raiffeisen Bank.

Zobacz wideo Zawieszenie rat kredytów pomocą dla osób dotkniętych koronawirusem?

Zawieszenie spłaty rat kredytów. Jak będzie wyglądało w mBanku?

Maksymalny okres zawieszenia spłat wBanku wynosi sześć miesięcy. W trakcie wakacji kredytowych dłużnicy będą spłacali wyłącznie odsetki. Liczba rat nie ulegnie zmianie. O karencję mogą wnioskować klienci indywidualni oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Wniosek składa się w serwisie transakcyjnym mBanku. W zakładce "moje finanse" należy wybrać "kredyty", następnie odpowiednie zobowiązanie i wskazać "złóż wniosek". Na liście wniosków dostępny jest wybór "odroczenie spłaty kapitału". Po wpisaniu liczby miesięcy zawieszenia spłaty klika się przycisk "wyślij wniosek". 

Spłata jest zawieszana automatycznie. Wnioski można składać od 16 marca od godziny 16.

Odroczenie kredytu. Jak wygląda w PKO BP?

Dokładne informacje na temat tego, jak zawiesić spłaty rat, jeśli posiadamy kredyt hipoteczny lub gotówkowy w PKO BP, znajdziemy na stronie internetowej banku. Na pewno należy wiedzieć, że maksymalny okres zawieszenia spłat w PKO BP to trzy miesiące. Za rozpatrzenie wniosku nie jest pobierana opłata.

Wnioski można składać w serwisie internetowym iPKO. W sekcji "oferty i wnioski""należy wybrać "dyspozycje i zaświadczenia", a następnie "nowa dyspozycja".

Kredytobiorcy hipoteczni powinni następnie wybrać kategorię "kredyt hipoteczny", rodzaj wniosku "dyspozycja", podkategorię "zawieszenie spłaty kredytu", wskazać umowę, której będzie dotyczyć wniosek oraz wybrać sposób powiadomienia o decyzji banku (e-mail lub SMS).

Wnioski dotyczące kredytów hipotecznych można składać od 17 marca. Dyspozycje dotyczące kredytów gotówkowych są przyjmowane od 18 marca.

PKO BP wskazuje, że wniosek w przypadku kredytu hipotecznego zawiesza jedną ratę. Dlatego należy złożyć go ponownie w kolejnym miesiącu (najpóźniej 3 dni robocze przed terminem płatności raty).

Można zawiesić spłaty rat kredytu. Jak to wygląda w Raiffeisen Banku?

"Istnieje możliwość jednorazowego i tymczasowego odroczenia (zawieszenia) spłaty rat kredytowych, na okres 3 miesięcy wraz z jednoczesnym wydłużeniem okresu spłaty tych kredytów. Niniejsze dotyczy osób znajdująch się w trudnej sytuacji finansowej, w związku z pandemią COVID-19" - czytamy na stronie internetowej banku.

Za rozpatrzenie wniosku o zawieszenie spłat rat kredytu nie będą pobierane opłaty ani prowizje.

  • Wnioski należy składać za pośrednictwem bankowości internetowej R-NET. Zaloguj się do R-NET i wybierz moduł "Dyspozycje"
  • Wybierz "Złóż nową dyspozycję", a następnie typ dyspozycji "Pozostałe dyspozycje i inne, nie wymienione na liście"
  • Wybierz "Uzupełnienie dokumentacji"
  • W polu "Dotyczy dyspozycji" wybierz z listy "Raty elastyczne" oraz w polu "Nr kredytu" wprowadź numer kredytu, którego dotyczy dyspozycja
  • W sekcji "Dodatkowe informacje" wpisz "odroczenie spłaty rat kredytu" 
  • Jako załącznik dołącz zdjęcie lub skan podpisanego uzasadnienia z wyjaśnieniem, dlaczego pandemia COVID–19 ma negatywny wpływ na wysokość osiąganego dochodu i terminowe regulowanie rat kredytu. 

Informacja o rozpatrzeniu wniosku o odroczenie spłat rat kredytu, zostanie zamieszczona w bankowości internetowej R-NET w module "Wiadomości".

Wniosek prosimy złożyć co najmniej na 3 dni robocze przed datą najbliższej raty kredytu. Dzięki temu rozpatrzenie go przez Bank będzie możliwe jeszcze przed najbliższą datą wymagalności raty kredytu. W przypadku okresu krótszego niż 3 dni robocze wniosek zostanie rozpatrzony przed upływem wymagalności kolejnej raty kredytu.

W przypadku braku możliwości złożenia dyspozycji za pośrednictwem R-NET, Raiffeisen prosi o kontakt z Centrum Telefonicznym. 

Zawieszenie spłaty rat kredytów. Na co zwrócić uwagę?

W czasach pandemii koronawirusa, zawieszenie spłaty rat kredytów wydaje się atrakcyjnym rozwiązaniem. Warto jednak nie ulegać emocjom i przemyśleć taką decyzję. Wyczerpującą analizę możliwości odroczenia spłat przeprowadził Mikołaj Fidziński - dziennikarz serwisu next.gazeta.pl. Z jego tekstu możemy dowiedzieć się, co w takiej sytuacji czeka nas z kredytem w przyszłości?

"W zależności m.in. od długości okresu spłaty i momentu zawieszenia rat, skala ulgi dzięki zawieszeniu spłaty kapitału może być zgoła inna. W przypadku pożyczek na rok czy kilka lat, a także długoterminowych kredytów hipotecznych pod koniec okresu spłaty, ulga będzie duża, bo kapitał stanowi znaczną część raty.

Ale w przypadku m.in. rat w pierwszych latach spłaty kredytu mieszkaniowego, w racie może być nawet więcej odsetek niż kapitału. W takiej sytuacji zawieszenie wyłącznie kapitału przyniesie oczywiście jakąś ulgę, ale nie będzie to redukcja raty np. o 80 czy 100 proc., ale "tylko" np. o 30, 40 czy 50 proc.

Wniosek - rozważając zawieszenie wyłącznie części kapitałowej, warto poprosić bank o wyliczenia (powinno się udać telefonicznie czy internetowo), ile w racie jest odsetek, a ile kapitału, i jaka będzie skala ulgi. Harmonogram spłat, dający ogląd co do możliwej skali ulgi, powinien być także dołączony do umowy kredytowej" - czytamy. 

Więcej o: