Znów ostre cięcie prognozy PKB Polski. Ale i tak jest nad wyraz optymistycznie

Agencja ratingowa Fitch obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2020 r. z 3,3 proc. do 1,8 proc. Choć to cięcie niemal o połowę, i tak prognoza 1,8 proc. jest jedną z najbardziej optymistycznych dla polskiej gospodarki w ostatnim czasie. Agencja przewiduje odbicie gospodarki do 3,2 proc. w 2021 roku.
Cykliczny spadek wzrostu gospodarczego w Polsce pogłębi się z uwagi na redukcję wydatków w konsumpcji prywatnej, ograniczenie inwestycji i popytu zewnętrznego związane z pandemią COVID-19. Fitch obniżył realny wzrost PKB w 2020 z 3,3 proc. do 1,8 proc., by odzwierciedlić spodziewany spadek konsumpcji prywatnej do 2,5 proc. (w 2019: 3,9 proc.) i bliski neutralnemu wkład handlu do wzrostu. Wzrost gospodarczy odbije do 3,2 proc. w 2021 roku, gdy poprawi się konsumpcja prywatna i inwestycje

- czytamy w raporcie Fitch.

Według agencji, konsumpcja prywatna wzrośnie o 2,5 proc. w tym roku i o 4,4 proc. w roku przyszłym. Fitch wskazuje, że bank centralny może podnieść stopy procentowe w przyszłym roku, gdy nastąpi odbicie w gospodarce. Agencja oczekuje też spowolnienia inflacji do 2,8 proc. do końca 2020 r. i do 2,5 proc. w 2021 r.

Optymiści z Fitch

Prognoza wzrostu PKB Polski w 2020 r. o 1,8 proc. jest obecnie i tak jedną z najwyższych w świetle epidemii koronawirusa. Jest zbliżona do obecnych przewidywań polskiego rządu, iż nasza gospodarka urośnie o ok. 2 proc. Znacznie mniej optymistyczni są m.in. analitycy mBanku (prognoza 1,6 proc.), Credit Agricole (1,2 proc.), Citibanku (0,9 proc.), ING Banku Sląskiego (ok. 0 proc.), a przede wszystkim banku Morgan Stanley (spadek PKB o 3,6 proc.).

Fitch: globalny PKB wzrośnie "tylko" o 1,3 proc.

Agencja Fitch zrewidowała także prognozę globalnego wzrostu PKB na ten rok - do 1,3 proc. z 2,5 proc. Prognoza dla gospodarki strefy euro została obniżona do -0,4 proc.

Nasz bazowy scenariusz został agresywnie obniżony. Pomimo oczekiwanego odbicia gospodarki w Chinach od II kw. 2020 roku, wzrost spowolni do 3,7 proc. w całym roku. Prognozujemy spadek PKB we Włoszech na poziomie 2 proc. w tym roku, w Hiszpanii niemal o 1 proc. Nasz bazowy scenariusz nie zakłada pełnej skali zamknięć w innych europejskich krajach lub w USA (prace nad prognozami zakończono 16 marca). Ale nawet w obecnym scenariuszu oczekujemy, poziomu wzrostu na -0,4 proc. w tym roku. Prognozujemy wzrost PKB USA na poziomie 1 proc. w 2020 roku wobec prognozy sprzed wirusa 2 proc.

- czytamy w raporcie agencji.

Zobacz wideo Jadwiga Emilewicz odpowiada na pytania widzów w sprawie
Więcej o: