Koronawirus. ZUS upraszcza wniosek o odroczenie płatności. Skąd go pobrać? Co decyduje o przyznaniu odroczenia?

Przedsiębiorcy, którzy chcą odroczyć składki ZUS z powodu epidemii koronawirusa muszą wypełnić specjalny wniosek. Informujemy, jak można go znaleźć oraz co jest kluczowe, aby Zakład go przyjął.

Pierwotnie przedsiębiorcy, którzy chcieli zawiesić składki na ZUS, musieli wypełnić skomplikowany formularz, w którym zawarte były dane m.in. o przychodach z ostatnich trzech latach czy stanu prywatnego majątku. Ostatecznie, Zakład zdecydował się uprościć procedury po jednoznacznym stanowisku Komisji Europejskiej oraz UOKiK. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, a także w związku z opinią Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z którą odroczenie o 3 miesiące składek oraz zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, nie stanowi pomocy publicznej, udostępniamy uproszczony wniosek dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z takiej formy wsparcia.

- czytamy w komunikacie ZUS. 

Zobacz wideo Gospodarcze konsekwencje koronawirusa. Rozmowa z Pawłem Borysem

Koronawirus. ZUS oferuje dwa rozwiązania dla przedsiębiorców 

Osoby, które chcą zawiesić składki mają dwie możliwości:

  • odroczyć o trzy miesiące termin płacenia składek za luty, marzec oraz kwiecień 2020 roku; 
  • zawiesić na trzy miesiące realizację umowy zawartej z ZUS (termin płatności rat bądź składek w okresie od marca do maja 2020 roku. W  tym przypadku umowa będzie obowiązywać przez trzy miesiące dłużej.

Ponadto, w przypadku jeśli sytuacja finansowa przedsiębiorcy po tym okresie nie ulegnie poprawy, istnieje możliwość powtórnej renegocjacji zawartej umowy. 

Koronawirus. Uproszczony wniosek o odroczenie płatności. Gdzie można go znaleźć? 

Aby zawiesić opłatę składek, należy wypełnić uproszczony formularz, który jest dostępny do pobrania na stronie ZUS w TYM MIEJSCU. Wniosek można wysłać drogą elektronicznie poprzez portal PUE ZUS bądź wykorzystując wniosek ZUS-EOP. Wypełniony formularz należy złożyć w skrzynce pocztowej w placówce ZUS bądź wysłać pocztą. 

We wniosku trzeba wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową Twojej firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

- czytamy w komunikacie. 

ZUS przypomina również, że w związku z epidemią koronawirusa umowę przesłaną po rozpatrzeniu przez ZUS nie trzeba przekazywać dla placówki Zakładu, ale można wysłać na adres mailowy odpowiedniego oddziału skan lub zdjęcie podpisanej umowy. Więcej szczegółów na temat wniosków wraz ze szczegółową instrukcją można znaleźć na stornie internetowej ZUS. 

Więcej o: