Tarcza antykryzysowa już w Sejmie. Rząd przyjął pakiet rozwiązań ratujących gospodarkę

Tarcza antykryzysowa, jak nazywa się specjalną ustawę mającą przeciwdziałać gospodarczym skutkom epidemii koronawirusa, została przyjęta przez rząd. Przepisy już są w Sejmie. Jedną ze zmian jest częściowe poluzowanie zakazu handlu w niedziele.

Tarcza antykryzysowa ma szansę zostać przyjęta wkrótce przez Sejm. Pakiet ustaw trafił już do izby niższej parlamentu.

Zobacz wideo Jak szybko polska gospodarka odbije się po recesji związanej z koronawirusem? Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju odpowiada

Rząd premiera Mateusza Morawieckiego skierował do Sejmu pakiet ustaw przeciwdziałających skutkom epidemii koronawirusa

Formalnie rzecz biorąc ustawy regulujące działania rządu podjęte w celu likwidacji gospodarczych skutków epidemii kornawirusa są dwie. Pierwsza to "Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19". Druga to "Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw". Oba projekty zostały skierowane do oceny przez sejmowe biuro legislacji.

Tarcza antykryzowa w Sejmie. Obrady możliwe w piątek

Według dzisiejszych założeń Sejm nad zapisami tarczy antykryzysowej ma obradować w piątek. Wcześniej jednak posłowie muszą zmienić regulamin izby - posiedzenie będzie bowiem odbywać się częściowo w sposób zdalny.

Jak tarcza antykryzysowa chroni zatrudnienie i ułatwia utrzymanie płynności firm?

Pakiet ustaw antykryzysowych zakłada między innymi ochronę zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach.

Rządowy pakiet przewiduje m.in. pokrycie przez państwo składek do ZUS przez trzy miesiące za osoby pracujące w mikrofirmach zatrudniających do 9 osób.

Tym samym świadczeniem może zostać objęta część samozatrudnionych, o ile ich przychód nie przekracza trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia, a działalność prowadziły przed 1 lutego. 

Jak działa tarczyantykryzysowaJak działa tarczyantykryzysowa Źródło: Sejm

Zatrudnieni na umowy zlecenia, umowy agencyjne, umowy o dzieło będą mogli otrzymać świadczenie postojowe w wysokości ok. 2 tys. zł.

Firmy, które są zagrożone bankructwem będą mogły zmniejszyć wymiar czasu pracy zatrudnionych - część pensji pokryje w tym wypadku pracodawca, a część państwowy fundusz.

Zmiany w zakazie handlu. Towarowanie możliwe w niedziele

Na skutek zmian zakaz handlu zostanie nieco złagodzony. Sklepy co prawda nie będą mogły prowadzić sprzedaży w niedziele, ale dostaną uprawnienia do towarowania - czyli np. rozkładania towarów na półki.

Pakiet przewiduje też rozwiązania skierowane bezpośrednio do branż zagrożonych bankurctwem - np. firm turystycznych.

Czytaj też: "Tarcza nie starcza". Przedsiębiorcy z zagrożonych branż apelują o 80 proc. dopłat do pensji

Firmy mogą liczyć też na inną pomoc - związaną na przykład z odstąpieniem od nałożenia kar umownych za przekroczone terminy w realizacji przetargów. Przedsiębiorstwa będą mogły też liczyć na wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Więcej o: