Duchowni zwolnieni ze składek. Pozwala na to autopoprawka do tarczy antykryzysowej

Osoby duchowne, podobnie jak przedsiębiorcy, będą w czasie kryzysu zwolnieni z opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne czy rentowe. Taki przepis rząd dodał w autopoprawce do specustawy, tzw. tarczy antykryzysowej.

Na tę zmianę uchwalonych w nocy z piątku na sobotę przepisów zwrócił uwagę portal prawo.pl. Chodzi o druk sejmowy nr 299-A. Autopoprawką wprowadzono do dokumentu ustęp 3, który brzmi:

Tarcza antykryzysowa. Księża zwolnieni ze składek

Na wniosek duchownego będącego płatnikiem składek zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne należne z tytułu bycia duchownym, za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r

Jak czytamy w ust. 4, "w przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, osoby z nią współpracującej i osoby duchownej zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek".

Według prawo.pl o zmianie nie było mowy w uzasadnieniu projektu oraz ocenie skutków regulacji (OSR). Wcześniej zmianę komentował na Twitterze Arkadiusz Pączka z Pracodawców RP. "Bałem się o płynność finansowa Kościoła w naszym kraju, kryzys, Ale widzę ze ta sfera naszej duchowości tez będzie miała wsparcie w Tarczy - zwolnienie z składek dla Duchownych" - napisał.

Zobacz wideo Czy
Więcej o: