Koronawirus. Rząd przyznał kolejny dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Kto może się o niego ubiegać? Jak złożyć wniosek?

W związku z decyzją o zamknięciu szkół oraz przedszkoli do Świąt Wielkanocnych, rząd zdecydował się przedłużyć o kolejne 14 dni zasiłki opiekuńcze dla rodziców. Kto może z nich skorzystać? Jak złożyć wniosek?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że w związku z wydłużeniem do Świąt Wielkanocnych zamknięcia szkół przedszkoli czy żłobków rodzice będą mogli ubiegać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Na razie jego wymiar wynosić będzie 14 dni, ale w ustawie, która znalazła się w tzw. tarczy antykryzysowej, znajdują się zapisy o tym, że okres ubiegania się o zasiłek opiekuńczy może zostać wydłużony. 

Zobacz wideo Borys Budka: ZUS powinien być umorzony, a nie odroczony

Koronawirus w Polsce. Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Zgodnie z przepisami zasiłek przysługuje rodzicom dzieci, które nie ukończyły ósmego roku życia. Pula 14 dni przysługuje łącznie obojgu rodziców, a liczba dzieci nie ma wpływu na jej zwiększenie. Nowelizacja ustawy rozszerza krąg osób uprawnionych do zasiłku o osoby, które muszą sprawować opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, legitymującą się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat. 

Ustawa zakłada stosowanie przepisów dotyczących zasiłku opiekuńczego przysługującego na opiekę nad chorym dorosłym członkiem rodziny. Maksymalny okres przysługiwania zasiłku wynosi 14 dni. Okres ten nie jest łączony z okresem pobierania innych zasiłków związanych ze sprawowaniem opieki nad innym członkiem rodziny

- wyjaśniała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Koronawirus. ZUS wyjaśnia, jak złożyć wniosek o zasiłek 

Osoby, które otrzymują świadczenie, mogą je przedłużyć na kolejny okres za pomocą tego samego oświadczenia. Druga możliwość to złożenie standardowego wniosku o zasiłek opiekuńczy Z-15A oraz oświadczenia o zamknięciu placówki (szkoły, przedszkola czy żłobka). Po wejściu nowelizacji w życie okres przyznanego zasiłku opiekuńczego nie będzie uwzględniany do limitu 60 dni,

Jak informuje szefowa resortu, z danych otrzymanych od ZUS wynika, "że od 9 do 20 marca br. złożono ponad 41,5 tys. wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia placówki, do której uczęszcza dziecko".

Więcej o: