Jak dostać zasiłek dla bezrobotnych? Ile wynosi jego kwota w 2020 roku?

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych? Odpowiadamy, jak uzyskać świadczenie i jaka jest wysokość zasiłku w 2020 r.

Mimo, że wysokość nawet najwyższego zasiłku to absolutne minimum, jeśli chodzi o możliwość przeżycia, to w dobie kryzysu takie wsparcie może okazać się kluczowe dla osób, które straciły pracę. Warto pamiętać jednak, że nie każdemu przysługuje takie świadczenie. Wyjaśniamy, kto może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych.

Zobacz wideo

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, najpierw należy zarejestrować się we właściwym powiatowym urzędzie pracy. Bezrobotny musi jednak spełnić dwa warunki, z których pierwszy jest zależny od właściwego dla danej osoby Powiatowego Urzędu Pracy - ten nie może mieć dla bezrobotnego odpowiedniej propozycji pracy, stażu, przygotowania zawodowego, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Druga rzecz, która leży po stronie osoby starającej się o zasiłek, to przepracowanie 365 dni z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Nie ma tu znaczenia rodzaj umowy - to, czy była świadczona na podstawie umowy o pracę czy zlecenie, jak również wymiar etatu. Istotna jest wysokość wynagrodzenia, odprowadzane składki i to, że przepracowany rok miał miejsce w 18 miesiącach poprzedzających złożenie wniosku o zasiłek.

Co jeszcze zalicza się do nabycia prawa do zasiłku? Także prowadzenie działalności gospodarczej lub współpraca przy tej działalności, w okresie 365 dni, kiedy opłacaliśmy składki na ubezpieczenia społeczne  jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota co najmniej równa minimalnemu wynagrodzeniu. 

Do czasu pracy wlicza się także okresy urlopu wychowawczego, pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, odbywania zasadniczej służby wojskowej.

Przez jaki okres można pobierać zasiłek dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od daty rejestracji we właściwym urzędzie pracy. Przyznaje się go na 180 lub 365 dni. Komu przysługuje niższy zasiłek?

 • Zasiłek dla bezrobotnych na 6 miesięcy jest przyznawany mieszkańcom powiatów, których stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.
 • Zasiłek na 12 miesięcy jest przyznawany mieszkańcom powiatów, których stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Poza tym do dłuższego zasiłku są uprawnieni bezrobotni, którzy mają powyżej 50 lat i posiadają co najmniej 20 letni staż pracy. Z dłuższego okresu skorzystają również osoby, które samotnie wychowują dziecko do lat 15. Ostatnią grupą uprawnioną do 365 dniowego okresu zasiłku są bezrobotni, którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a ich małżonek jest również bezrobotnym, który utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania.

Ile wynosi kwota zasiłku dla bezrobotnych w 2020 r.?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest uzależniona od stażu pracy osoby otrzymującej świadczenie.  Dla osób, które mają udokumentowany okres pracy mniejszy niż 5 lat otrzymają 80 proc. zasiłku. W przypadku, gdy ktoś pracował co najmniej 20 lat, dostanie 100 proc. zasiłku, a gdy będzie to ponad 20 lat to zasiłek wyniesie 120 proc.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w 2020 r. w okresie pierwszych trzech miesięcy pobierania:

 • 80 proc. zasiłku podstawowego - 603,17 zł (483,49 zł na rękę);
 • 100 proc. zasiłku podstawowego - 741,87 zł (592,52 zł na rękę);
 • 120 proc. zasiłku podstawowego - 880,67 zł (701,65 zł) na rękę).

W okresie kolejnych miesięcy:

 • 80 proc. zasiłku podstawowego - 541,10 zł (483,49 zł na rękę);
 • 100 proc. zasiłku podstawowego - 676,40 zł (592,52 zł na rękę);
 • 120 proc. zasiłku podstawowego - 811,70 zł (701,65 zł na rękę).

Wysokość zasiłku jest waloryzowana raz w roku. Podane kwoty zasiłku dla bezrobotnych obowiązują do 31 maja 2020 roku.

Jakie dokumenty są potrzebne do wniosku o zasiłek dla bezrobotnych?

Do złożenia wniosku bezrobotnemu będzie potrzebny dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Poza tym wymagane będą dokumenty, które potwierdzają wykształcenie (np. dyplom poświadczający ukończenie studiów), posiadane uprawnienia i zrealizowane kursy i szkolenia. Niezbędne będą świadectwa pracy lub inne dokumenty, z których będzie wynikał staż pracy.

W przypadku przedsiębiorców konieczne będzie zaświadczenie z ZUS potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy. Kolejnym dokumentem, który musi przedstawić były przedsiębiorca jest zaświadczenie o wykreśleniu lub zawieszeniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 

Warto pamiętać, że nie trzeba składać wizyty w PUP osobiście. Można zrobić to online za pośrednictwem profilu zaufanego.

Więcej o:
Komentarze (20)
Jak dostać zasiłek dla bezrobotnych? Ile wynosi jego kwota w 2020 r.?
Zaloguj się
 • wielkioprawca

  Oceniono 5 razy 5

  Gdzie są pieniądze ze składek pracowników na Fundusz Pracy? To jakieś 8 mld zł z każdego roku, które miały służyć na czas kryzysu gospodarczego.
  Przesunięto wg widzimisie kolejnych nierządów na populistyczne pierdoły. Pieniędzy nie ma. Są ochłapy zamiast zasiłków dla niewolników na przeżycie.

 • mer-llink

  Oceniono 4 razy 4

  P. Red. "kamrak" pisze uprzejmie:
  "....gdy ktoś pracował dłużej niż 20 lat, dostanie 100 proc. zasiłku, a gdy będzie to ponad 20 lat to zasiłek wyniesie 120 proc."
  Rozumiemy, że pisze. Nauczyli we freblówce, to korzysta z tej umiejętności.
  Ale czy w Redakcji jest ktoś, kto odpowiada za sens?????

 • mg_40

  Oceniono 2 razy 2

  Fajne te kwoty buhahha
  Generalnie wszystkie rządy od połowy lat 90 zrobiły sobie źródło dochodu ze składki na Fundusz Pracy a zasiłków albo nie podnoszono albo podnoszono nieznacznie
  Dodatkowo zablolowano maksymalnie możliwość uzyskania tej jałmużny
  Płace rosły a rządy z Funduszu Pracy i FGŚP finansowały wszystko tylko nie cele tych funduszy

 • wielkioprawca

  Oceniono 2 razy 2

  Emerytury kapitałowe, a zasiłki socjalistyczne niezależnie od wielkości zarobków. Idealny układ dla rządzących, którzy zawsze się w państwowej spółeczce upchną, na zasiłek nie pójdą, a będą mieć z ukradzionych składek FP na populistyczną kiełbasę wyborczą.

 • d5801378

  Oceniono 2 razy 2

  150 euro zasilku obojętne czy zarabiałeś wcześniej 15000 czy 1500

 • wielkioprawca

  Oceniono 4 razy 2

  Ludzie płacą składki na Fundusz Pracy procentowo od wielkości pensji, a później wszyscy otrzymują po równo niezależnie od wielkości zarobków w ostatnich latach i niezależnie czy i jak wcześnie korzystali z zasiłku.
  No ale nierządy wszystkich partii znalazły sobie tanie źródło dochodów do budżetu państwa i co roku przesuwają środki w wysokości 8 mld zł.
  Zwykła kradzież wszystkich rządzących i nikt o tym nie trąbi. Gdzie są związki zawodowe prawdziwe?

  Nie chcecie prawdziwych związków zawodowych w oparciu o dobrowolne składki to macie m.in. takiw ochłapy na zasiłki abyście mieli na suchy chleb i niewolnicy nie zdechli z głodu.

 • znajomyjlo

  Oceniono 1 raz 1

  do zasiłku powinni dodawać jakąś instrukcję jak przeżyć za 483,49zł (przeżyć, bo na to jest zasiłek - żeby przeżyć szukając nowej pracy)

 • irokaro

  Oceniono 1 raz 1

  co za dyletant to pisal?
  "W przypadku, gdy ktoś pracował dłużej niż 20 lat, dostanie 100 proc. zasiłku, a gdy będzie to ponad 20 lat to zasiłek wyniesie 120 proc."
  Idiotyzmy, bez potrzebnych informacji.

Aby ocenić zaloguj się lub zarejestrujX