Koronawirus w Polsce: Rozporządzenie Rady Ministrów pilnie zmienione. Myśliwi wyłączeni spod obostrzeń

W środę wieczorem w trybie pilnym zmieniono pewne zapisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zmiany przewidują wyłączenie spod obostrzeń myśliwych. Informację, w rozmowie z "Polska Times" potwierdził rzecznik rządu Piotr Müller.

Dla wielu wiadomość o zniesieniu restrykcji wobec myśliwych mogła zabrzmieć jak primaaprilisowy żart. Wszelkie wątpliwości rozwiewa jednak uzasadnienie tej zmiany w rozporządzeniu. "Projektowane rozporządzenie ma na celu zmianę rozporządzenia (...) w ten sposób, żeby spod obostrzeń, o których mowa w § 5 wyłączyć myśliwych. Zaproponowana zmiana umożliwi kontynuowanie pozyskania dzików zarówno w ramach polowań, jak i odstrzałów sanitarnych, co pozostaje kwestią priorytetową w zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń (ASF)" - cytuje uzasadnienie "Polska Times".

Sprawa polowań na dziki była bardzo głośna na początku 2019 r., kiedy to wiele osób zaprotestowało przeciwko masowemu odstrzałowi tych zwierząt. Myśliwi wspierani przez ministra środowiska Jana Krzysztofa Ardanowskiego tłumaczyli konieczność eliminacji dzików epidemią afrykańskiego pomoru świń. Choroby, która z dzikich osobników miała przechodzić na trzodę hodowlaną.

Zobacz wideo

Co jeszcze zmieniono w rozporządzeniu?

Poza wyłączeniem myśliwych spod obostrzeń nałożonych w drodze rozporządzenia, zmieniono także zapisy dotyczące zakazu korzystania z hoteli. Nie będą musiały ich opuszczać osoby, mieszkające w nich dłużej - np. na stałe wynajmują pokój lub ci goście hotelowi, którzy rozpoczęli swój pobyt przed wejściem w życie nowych ograniczeń, tj. przed dn. 31 marca 2020 r.

Dodatkowo, w wyjątkowych sytuacjach, w niektórych zakładach pracy zostanie zniesiony zakaz zachowywania 1,5 m dystansu między pracownikami. Taka sytuacja będzie miała miejsce w przypadku, gdy będzie to niemożliwe "ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii".

Rozluźnienie restrykcji dotyczy także przepisów o osobach starszych, powyżej 65 roku życia. Podział godzinowy, z czasem przeznaczonym na zakupy dla seniorów (godz. 10-12), nie będzie obowiązywał na stacjach benzynowych. Poza tym nie będzie na nich obowiązywał nakaz przebywania maksymalnie trzech klientów na jedną kasę. 

Jak podaje "Polska Times" zmiany zostały zapisane w Dzienniku Ustaw.

Od 2 kwietnia obowiązują wszystkie nowe obostrzenia 

We wtorek premier Mateusz Morawiecki ogłosił nowe restrykcje, które mają doprowadzić do opanowania epidemii koronawirusa w Polsce. - Podjęliśmy decyzję w sprawie kolejnych obostrzeń. Musimy dalej ograniczać dystans społeczny - podkreślił. Jak dodał, za nieprzestrzeganie wytycznych będą groziły wysokie kary - od pięciu tys. zł, a w skrajnych przypadkach do kary pozbawienia wolności.

Nowe restrykcjeNowe restrykcje Gazeta.pl

Od teraz obowiązuje zasada zachowania dystansu dwóch metrów od drugiej osoby wobec wszystkich - z wyjątkiem rodziców opiekujących się dziećmi lub osobami z niepełnosprawnościami. Zgodnie z nowymi wytycznymi osoby poniżej 18. roku życia mogą przebywać w przestrzeni publicznej tylko pod opieką osoby pełnoletniej. Ogłoszono też, że godziny 10-12 będą przeznaczone w sklepach wyłącznie na zakupy dla seniorów. Wprowadzono również limity osób przebywających w sklepach i obowiązek nakładania rękawiczek przed wejściem do nich.

Więcej o: