Tarcza antykryzysowa. Pracodawcy osób niepełnosprawnych dostaną wyższe dofinansowanie

Jak podaje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pracodawcy takich osób dostaną wyższe dopłaty do pensji swoich pracowników. Specustawa zakłada, że nowa wysokość dofinansowania znajdzie zastosowanie już od kwietnia 2020 r.

Tarcza antykryzysowa zakłada nowelizację specustawy o przeciwdziałaniu skutkom COVID-19, a także nowelizację niektórych innych ustaw, w tym kluczowej dla funkcjonowania PFRON ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zobacz wideo 212 miliardów nie wystarczy. Gawkowski mówi o 0,5 biliona złotych

Specustawa zakłada zwiększenie dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników do 1950 zł (było 1800 zł) w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz do 1200 zł (było 1125 zł) w przypadku osób ze stopniem umiarkowanym. Nie zmieni się natomiast kwota dofinansowania w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (450 zł).

Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają osoby z orzeczoną chorobą psychiczną, upośledzeniem umysłowym, całościowym zaburzeniem rozwojowym, epilepsją lub niewidomych, otrzymają dodatkowe dofinansowanie: 1200 zł w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, 900 zł w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i 600 zł w przypadku osób ze stopniem lekkim.

Epidemia koronawirusa a wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności

Z powodów związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którego ważność upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowa ważność przez okres kolejnych 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia.

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a także orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień będą mogły być wydane bez bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, gdy przewodniczący składu orzekającego uzna, że dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca do wydania orzeczenia.

Więcej o: