Zmiany w dodatkowym zasiłku opiekuńczym. Kto może z niego skorzystać?

Pod koniec ubiegłego tygodnia rząd wprowadził kilka zmian w funkcjonowaniu dodatkowych zasiłków opiekuńczych, które zostały przedłużone do Świąt Wielkanocnych. Kto może z niego skorzystać? Jak złożyć wniosek?

We wtorek 31 marca weszły w życie przepisy, dzięki którym zasiłek opiekuńczy został przedłużony z mocą wsteczną od dnia 26 marca na kolejne 14 dni. Przedłużenie jest wynikiem decyzji rządu o dalszym wydłużeniu zamknięciu placówek oświatowych do Świąt Wielkanocnych. W nowelizacji znalazły się zapiski, dzięki którym więcej rodziców bądź opiekunów może skorzystać z zasiłku. 

Zobacz wideo Czy nie ma zagrożenia dla płynności wypłacania emerytur?

Zasiłek opiekuńczy. Komu przysługuje? 

Pierwotnie zasiłek przysługiwał rodzicom dzieci, które nie ukończyły ósmego roku życia. Pula 14 dni dotyczyła łącznie obojga rodziców, a liczba dzieci nie ma wpływu na jego zwiększenie. Ten przywilej został utrzymany. Ponadto, z zasiłku skorzystać mogą osoby sprawujące opiekę nad niepełnosprawnymi legitymującymi się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat (do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności). 

Maksymalny okres przysługiwania zasiłku wynosi 14 dni. Okres ten nie jest łączony z okresem pobierania innych zasiłków związanych ze sprawowaniem opieki nad innym członkiem rodziny - tłumaczyła kilka dni temu minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Osoby, które wcześniej otrzymywały świadczenie, mogą je przedłużyć poprzez to samo oświadczenie. Istnieje również możliwość złożenia wniosku o zasiłek opiekuńczy przez formularz Z-15A wraz z dołączoną informacją o zamknięciu placówki. Mimo to nie będzie on uwzględniany do limitu 60 dni. 

>>> Dowiedz się więcej: Nowa tarcza antykryzysowa. Większe zwolnienia ze składki do ZUS. Poczta będzie otwierać przesyłki?